Fragment eener oud-nederduitsche vertaling der psalmen / N.C. Kist

Typedocument
TitleFragment eener oud-nederduitsche vertaling der psalmen / N.C. Kist
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003874
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ee340029-f0e3-4271-9c46-9e452b9e6ead
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000028453
Pathdomain/teksten/TEXT000000028453
Display NameKroniek van het Sint-Agathaklooster te Delft, 1380-1441; Mnl.
Relation IdRELA000000336752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000625
Pathdomain/teksten/TEXT000000000625
Display NamePsalmen en cantica in standaardredactie Moderne Devotie, Ezechiel, Daniel, Job en Salomons boeken uit Bijbelvertaling van 1360; hs. is verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000221393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000626
Pathdomain/teksten/TEXT000000000626
Display NamePsalmen en cantica in standaardredactie Moderne Devotie, met vooraf Lof der psalmen van Augustinus, en gevolgd door litanie van alle heiligen met bijbehorende gebeden; onvoll.; Mnl.
Relation IdRELA000000221413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022861
Pathdomain/teksten/TEXT000000022861
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie; fragm. (Ps.41:6-42:12, Ps.45:11-47:4); Mnl.
Relation IdRELA000000311520
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000003738
Pathdomain/documents/DOCU000000003738
Display NameNieuw archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland / verz. door N.C. Kist en H.J. Royaards
Relation IdRELA000000412452
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010368
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010368
Display NameKist, N.C.
Relation IdRELA000000017033
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000011406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011406
Display NameDELFT, GA : 37 A 30
Relation IdRELA000000166791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008106
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008106
Display NameLEIDEN, UB : LTK 233
Relation IdRELA000000129999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000871
Display NameLEIDEN, UB : LTK 234
Relation IdRELA000000035290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000872
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000872
Display NameLEIDEN, UB : LTK 235
Relation IdRELA000000035319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009415
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 113
Relation IdRELA000000143116
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie