Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : Aanvulling / Jan Deschamps

Typedocument
TitleMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : Aanvulling / Jan Deschamps
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003840
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3108180d-4e18-4efb-a231-b34331235eb8
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000003625
Pathdomain/teksten/TEXT000000003625
Display NameBijbel van Evert Zoudenbalch; Mnl. en Lat.; 2 bdn.
Relation IdRELA000000239321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003631
Pathdomain/teksten/TEXT000000003631
Display NameExcerpten uit Leven van Jezus, S-redactie, over het avondmaal en de passie, en vervolgens het opstandingsverhaal in een versie die verwant is aan dit Leven
Relation IdRELA000000239374
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000087
Pathdomain/documents/DOCU000000000087
Display NameArchives et bibliothèques de Belgique = Archief- en bibliotheekwezen in België
Relation IdRELA000000411695
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001655
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001655
Display NameDeschamps, Jan
Relation IdRELA000000016935
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003396
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003396
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 12
Relation IdRELA000000071263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005844
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005844
Display NameWENEN, ONB : 2771-2772
Relation IdRELA000000102940
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie