Het leven der eerwaardige moeder Andries Yserens, overste van het Lammenhuis te Deventer, overleden in den jare 1502 / O.A. Spitzen

Typedocument
TitleHet leven der eerwaardige moeder Andries Yserens, overste van het Lammenhuis te Deventer, overleden in den jare 1502 / O.A. Spitzen
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003754
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/090ec3af-cbde-4903-8c2b-64a02be51706
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000028470
Pathdomain/teksten/TEXT000000028470
Display NameZusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer; Mnl.
Relation IdRELA000000336807
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000529
Pathdomain/documents/DOCU000000000529
Display NameArchief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht : bijdragen / verzameld en uitgeg. op last van Z.D.H. den Aartsbisschop
Relation IdRELA000000410215
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001869
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001869
Display NameSpitzen, O.A.
Relation IdRELA000000016730
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000011411
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011411
Display NameMULDER (Linden) : Hs. 7
Relation IdRELA000000166857
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie