Otto von Passau in Nederlandse handschriften / G.J. Jaspers

Typedocument
TitleOtto von Passau in Nederlandse handschriften / G.J. Jaspers
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003730
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8701ee0f-84cc-491a-b18e-abe59b792d8c
Deletedno
Relation Count 83
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000022321
Pathdomain/teksten/TEXT000000022321
Display NameAansporingen tot liefde voor de goddelijke bruidegom
Relation IdRELA000000309373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008493
Pathdomain/teksten/TEXT000000008493
Display NameAdonai-traktaat
Relation IdRELA000000260318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022324
Pathdomain/teksten/TEXT000000022324
Display NameAflaten van de Orde van het Heilig Graf
Relation IdRELA000000309380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034969
Pathdomain/teksten/TEXT000000034969
Display NameBonaventura: Avondles
Relation IdRELA000000363083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042370
Pathdomain/teksten/TEXT000000042370
Display NameBrevier; Mnl. Bevat een selectie van getijden van belangrijke feesten uit het Tijdeigen en Eigen der Heiligen, in één ordening naar de gang van het kerkelijk jaar. Op diverse lege plekken voorafgaand aan een nieuwe getijde en aan het eind zijn in een latere productiefase excerpten opgenomen uit de Mnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten.
Relation IdRELA000000387898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005740
Pathdomain/teksten/TEXT000000005740
Display NameBrief van een regulier uit Groenendaal met daarin excerpten uit Jan van Ruusbroec: Brief I, III en IV en uit Vanden seven sloten
Relation IdRELA000000248925
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022309
Pathdomain/teksten/TEXT000000022309
Display NameDe soudaensdochter
Relation IdRELA000000309330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016710
Pathdomain/teksten/TEXT000000016710
Display NameDicta van Augustinus en Johannes Climacus
Relation IdRELA000000289658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016711
Pathdomain/teksten/TEXT000000016711
Display NameDicta van onder meer Gregorius en Bernardus
Relation IdRELA000000289663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012592
Pathdomain/teksten/TEXT000000012592
Display NameDictum op naam van Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000275772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006705
Pathdomain/teksten/TEXT000000006705
Display NameDie epistele van dien drie gheloeften
Relation IdRELA000000253635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012200
Pathdomain/teksten/TEXT000000012200
Display NameEerste Mnl. vertaling van Latijnse vertaling van Noordnederlandse bewerking van Zuidnederlandse bewerking van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen
Relation IdRELA000000274482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006719
Pathdomain/teksten/TEXT000000006719
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae II,2 en I,11. Noordnederl. redactie, met daar tussen twee stukken over het vagevuur en de hemelse vreugde
Relation IdRELA000000253711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006947
Pathdomain/teksten/TEXT000000006947
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000254530
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016706
Pathdomain/teksten/TEXT000000016706
Display NameExcerpt uit de Heimelike passie ons heeren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000289646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022340
Pathdomain/teksten/TEXT000000022340
Display NameExcerpten uit Marquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; drie delen
Relation IdRELA000000309429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006942
Pathdomain/teksten/TEXT000000006942
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000254515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018231
Pathdomain/teksten/TEXT000000018231
Display NameExempel
Relation IdRELA000000294534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022332
Pathdomain/teksten/TEXT000000022332
Display NameExempel over S. Catharina van Siena
Relation IdRELA000000309401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022331
Pathdomain/teksten/TEXT000000022331
Display NameExempel over een Augustijner non
Relation IdRELA000000309398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022310
Pathdomain/teksten/TEXT000000022310
Display NameExempel over zwijgen
Relation IdRELA000000309333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022338
Pathdomain/teksten/TEXT000000022338
Display NameGebed op naam van Bernardus van Clairvaux, vermoedelijk Mnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000309421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022314
Pathdomain/teksten/TEXT000000022314
Display NameGeestelijke overwegingen
Relation IdRELA000000309352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022327
Pathdomain/teksten/TEXT000000022327
Display NameGoede punten
Relation IdRELA000000309389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007614
Pathdomain/teksten/TEXT000000007614
Display NameHenricus Suso: Preek over Lectulus noster floridus
Relation IdRELA000000257301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022316
Pathdomain/teksten/TEXT000000022316
Display NameJan van Leuven: Boecxken vander volmaecter doechdelycheit
Relation IdRELA000000309357
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022337
Pathdomain/teksten/TEXT000000022337
Display NameKalender
Relation IdRELA000000309418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016708
Pathdomain/teksten/TEXT000000016708
Display NameLijden van Jezus
Relation IdRELA000000289652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022313
Pathdomain/teksten/TEXT000000022313
Display NameMartinus van Turnhout: 24 preken over Ps. 93,12
Relation IdRELA000000309346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005504
Pathdomain/teksten/TEXT000000005504
Display NameMeditaties en gebeden over leven van Christus met excerpten uit Pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae en Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000247889
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034968
Pathdomain/teksten/TEXT000000034968
Display NameMnl. excerpt uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000363079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006945
Pathdomain/teksten/TEXT000000006945
Display NameMnl. excerpt uit Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000254523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006944
Pathdomain/teksten/TEXT000000006944
Display NameMnl. excerpten uit Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000254520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006519
Pathdomain/teksten/TEXT000000006519
Display NameMnl. vertaling van Alfons Buenhombre: Disputatio sancti Antonii cum tentatore ipsum sub specie reginae ad matrimonium alliciente
Relation IdRELA000000252871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008274
Pathdomain/teksten/TEXT000000008274
Display NameMnl. vertaling van Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis
Relation IdRELA000000259650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001363
Pathdomain/teksten/TEXT000000001363
Display NameMnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000226038
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006941
Pathdomain/teksten/TEXT000000006941
Display NameMnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten; afschrift van een incunabel (Utrecht, 1480)
Relation IdRELA000000254510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006939
Pathdomain/teksten/TEXT000000006939
Display NameMnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten; afschrift van incunabel (Utrecht, 1480)
Relation IdRELA000000254499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010777
Pathdomain/teksten/TEXT000000010777
Display NameMnl. vertaling van preek van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore
Relation IdRELA000000268738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009414
Pathdomain/teksten/TEXT000000009414
Display NameOnser vrouwen claghe
Relation IdRELA000000263669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022329
Pathdomain/teksten/TEXT000000022329
Display NameOver geestelijk leven
Relation IdRELA000000309393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022326
Pathdomain/teksten/TEXT000000022326
Display NameOver gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000309386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016709
Pathdomain/teksten/TEXT000000016709
Display NameOver het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008226
Pathdomain/teksten/TEXT000000008226
Display NamePalmboomtraktaat
Relation IdRELA000000259494
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022323
Pathdomain/teksten/TEXT000000022323
Display NamePalmprocessie
Relation IdRELA000000309377
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022317
Pathdomain/teksten/TEXT000000022317
Display NamePreek over het kloosterleven
Relation IdRELA000000309362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022318
Pathdomain/teksten/TEXT000000022318
Display NameTraktaat over `scrupuloesheit'
Relation IdRELA000000309365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010347
Pathdomain/teksten/TEXT000000010347
Display NameTweede Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000267095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006946
Pathdomain/teksten/TEXT000000006946
Display NameVoorbereiding op de dood, ten onrechte aangeduid als excerpt uit Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000254526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022325
Pathdomain/teksten/TEXT000000022325
Display NameVoorbereiding op de mis
Relation IdRELA000000309383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022322
Pathdomain/teksten/TEXT000000022322
Display NameZes geestelijke punten
Relation IdRELA000000309375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022330
Pathdomain/teksten/TEXT000000022330
Display NameZeven psalmen van het Heilig Sacrament
Relation IdRELA000000309395
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000010306
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010306
Display NameOtto van Passau
Relation IdRELA000000016686
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000409443
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000883
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000883
Display NameJaspers, G.J.
Relation IdRELA000000016684
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003476
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003476
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 23
Relation IdRELA000000072524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007297
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007297
Display NameAMSTERDAM, MA : 846
Relation IdRELA000000121153
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003008
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003008
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 39
Relation IdRELA000000064800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002968
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002968
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1136
Relation IdRELA000000064237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003806
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003806
Display NameBRUSSEL, KB : 10765-66
Relation IdRELA000000077479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001696
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001696
Display NameBRUSSEL, KB : IV 195
Relation IdRELA000000046932
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004239
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004239
Display NameCAMBRIDGE, UL : Add. 2876
Relation IdRELA000000083042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000187
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000187
Display NameGENT, UB : 1271
Relation IdRELA000000025730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005575
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005575
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1056
Relation IdRELA000000098894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001984
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001984
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2541
Relation IdRELA000000050666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016275
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016275
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3467
Relation IdRELA000000217230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010825
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010825
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3469
Relation IdRELA000000160126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000338
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000338
Display NameNIJMEGEN, UB : 207
Relation IdRELA000000027606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002836
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002836
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 40
Relation IdRELA000000062401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009235
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009235
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 B 8
Relation IdRELA000000140978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002392
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002392
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12795
Relation IdRELA000000056450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002309
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002309
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 2
Relation IdRELA000000055514
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie