Een Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der vijftiende eeuw : een bijdrage tot de studie van laat-middeleeuwse bibliotheekcatalogi / door P.F.J. Obbema

Typedocument
TitleEen Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der vijftiende eeuw : een bijdrage tot de studie van laat-middeleeuwse bibliotheekcatalogi / door P.F.J. Obbema
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003618
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e30fa24b-2b94-4aa1-9db7-141a0be3b53c
Deletedno
Relation Count 54
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000001167
Pathdomain/teksten/TEXT000000001167
Display NameAlbertus Magnus: Tractatus de mysteriis missae. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000224832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003316
Pathdomain/teksten/TEXT000000003316
Display NameAntonius Parmensis: Postillae in evangelia dominicalia. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000237435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023400
Pathdomain/teksten/TEXT000000023400
Display NameAugustinus van Hippo: Sermones. Ambrosius van Milaan. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000313921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023366
Pathdomain/teksten/TEXT000000023366
Display NameAugustinus: De opere monachorum. Regula Basilii; Lat.
Relation IdRELA000000313755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001174
Pathdomain/teksten/TEXT000000001174
Display NameBeda Venerabilis: Historia ecclesiastica gentis Anglorum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000224869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001159
Pathdomain/teksten/TEXT000000001159
Display NameBernardinus Senensis: De vita christiana; Lat.
Relation IdRELA000000224782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001179
Pathdomain/teksten/TEXT000000001179
Display NameBernardus de Gordonio: Lilium medicinae in septem partes; Lat.
Relation IdRELA000000224908
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023512
Pathdomain/teksten/TEXT000000023512
Display NameBiblia, 2 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000314451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023381
Pathdomain/teksten/TEXT000000023381
Display NameCartularium van het Fraterhuis te Deventer
Relation IdRELA000000313826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000968
Pathdomain/teksten/TEXT000000000968
Display NameCartularium van het Fraterhuis te Deventer, 1383-1504 (met toevoeging tot 1533); Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000223654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000971
Pathdomain/teksten/TEXT000000000971
Display NameConsuetudines domus nostre; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000223670
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023389
Pathdomain/teksten/TEXT000000023389
Display NameDe quattuor novissimis; Lat.
Relation IdRELA000000313865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001176
Pathdomain/teksten/TEXT000000001176
Display NameEusebius van Caesarea: Chronicon, voortzetting 1482-1513; Lat.
Relation IdRELA000000224884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002691
Pathdomain/teksten/TEXT000000002691
Display NameGeert Groote: Sermo Recedite. Thomas van Aquino. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000234204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023367
Pathdomain/teksten/TEXT000000023367
Display NameGregorius de Grote: Homiliarium in Ezechielem; Lat.
Relation IdRELA000000313762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002435
Pathdomain/teksten/TEXT000000002435
Display NameHendrik van Gent: De virginitate. Ceremonieel van een klokwijding. Etc.; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000232878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000534
Pathdomain/teksten/TEXT000000000534
Display NameJacobus de Mediolano: Stimulus amoris; Lat.
Relation IdRELA000000220750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023371
Pathdomain/teksten/TEXT000000023371
Display NameJacobus de Voragine: Sermones; Lat.
Relation IdRELA000000313781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023503
Pathdomain/teksten/TEXT000000023503
Display NameJohannes Climacus: De triginta gradibus perfectionis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000314395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001180
Pathdomain/teksten/TEXT000000001180
Display NameJohannes de Tornamira: Clarificationes morborum; Lat.
Relation IdRELA000000224914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023379
Pathdomain/teksten/TEXT000000023379
Display NameMiscellanea historica; Lat.
Relation IdRELA000000313816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003833
Pathdomain/teksten/TEXT000000003833
Display NameNieuwe Testament en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, evangeliën voorzien van de canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelieperikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen, en vooraf aan de Brieven lijsten epistellessen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als lectionarium
Relation IdRELA000000240469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003167
Pathdomain/teksten/TEXT000000003167
Display NamePetrarca: VII psalmi poenitetiales; Lat.
Relation IdRELA000000236722
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002406
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12694
Relation IdRELA000000056551
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000181
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000181
Display NameObbema, Petrus Folquinus Johan
Relation IdRELA000000016436
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000001303
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001303
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 75
Relation IdRELA000000041028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001306
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001306
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 79
Relation IdRELA000000041060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009564
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Qu. 71
Relation IdRELA000000145154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009565
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009565
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Qu. 75
Relation IdRELA000000145167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003860
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003860
Display NameBRUSSEL, KB : 14069-88
Relation IdRELA000000078286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003868
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003868
Display NameBRUSSEL, KB : 14751-54
Relation IdRELA000000078405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009618
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009618
Display NameBRUSSEL, KB : 8261-70
Relation IdRELA000000145710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003793
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003793
Display NameBRUSSEL, KB : 8849-59
Relation IdRELA000000077272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001665
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001665
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 107 (111 E 5 KL)
Relation IdRELA000000046465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001666
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001666
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 108 (111 E 3 KL)
Relation IdRELA000000046483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001667
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001667
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 109 (111 E 2 KL)
Relation IdRELA000000046494
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001641
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001641
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 62 (111 E 11 KL)
Relation IdRELA000000046169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009569
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009569
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 67 (111 E 10 KL)
Relation IdRELA000000145210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001653
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001653
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 75 (111 R 7 KL)
Relation IdRELA000000046327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001660
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001660
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 94 (111 E 1 KL)
Relation IdRELA000000046398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001662
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001662
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 96 (111 E 13 KL)
Relation IdRELA000000046422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005174
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005174
Display NameDEVENTER, SAB : Inc. 77
Relation IdRELA000000094160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004340
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004340
Display NameDÜSSELDORF, ULB : B 180
Relation IdRELA000000084380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009579
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009579
Display NameKEULEN, HA : GB Qu. 249
Relation IdRELA000000145322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009625
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009625
Display NameLONDEN, BL : Royal 1 C V-VI
Relation IdRELA000000145797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009581
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009581
Display NameLUIK, BPAM : Section historique 6 N 19
Relation IdRELA000000145348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005917
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005917
Display NameMÜNSTER, NWSA : Altertumsverein 47
Relation IdRELA000000104341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009590
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009590
Display NameOXFORD, BL : Bodley 199
Relation IdRELA000000145430
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009572
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009572
Display NamePARIJS, BN : Nouv. acq. Lat. 546
Relation IdRELA000000145244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005407
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 47
Relation IdRELA000000096933
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005639
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005639
Display NameUTRECHT, NIK : B 113
Relation IdRELA000000099855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000766
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000766
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 213
Relation IdRELA000000033870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002312
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002312
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 5
Relation IdRELA000000055573
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009574
Display NameZWOLLE, HCO : Inv. nr. 78
Relation IdRELA000000145263
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie