Het geestelijk lied van Noord-Nederland in de vijftiende eeuw : de Nederlandse liederen van de handschriften Amsterdam (Wenen ÖNB 12875) en Utrecht (Berlijn MG 8° 190) / uitg. door E. Bruning, M. Veldhuyzen, H. Wagenaar-Nolthenius

Typedocument
TitleHet geestelijk lied van Noord-Nederland in de vijftiende eeuw : de Nederlandse liederen van de handschriften Amsterdam (Wenen ÖNB 12875) en Utrecht (Berlijn MG 8° 190) / uitg. door E. Bruning, M. Veldhuyzen, H. Wagenaar-Nolthenius
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003562
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a6ff0f05-65c6-4ef4-a5b6-8baad9193a35
Deletedno
Relation Count 109
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007936
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007936
Display NameDie werelt hielt mi in hair ghewout
Relation IdRELA000000407305
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008717
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008717
Display NameIc wil my selven troesten
Relation IdRELA000000395640
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008603
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008603
Display NameMaria coninginne mijn troost mijn toeverlaet
Relation IdRELA000000406699
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007517
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007517
Display NameNieuwjaarslied
Relation IdRELA000000409108
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004307
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004307
Display NameNu starc ons God in onser noet
Relation IdRELA000000401008
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004490
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004490
Display NameTis guet in Jhesus taverne te gaen
Relation IdRELA000000399959
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000033474
Pathdomain/teksten/TEXT000000033474
Display NameAntifoon: Magnum nomen domini emanuel, met Parafrase van het Nunc dimittis; Mnl.
Relation IdRELA000000357616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026561
Pathdomain/teksten/TEXT000000026561
Display NameDriekoningenlied : Een kindekijn is ons gheboren
Relation IdRELA000000329020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032617
Pathdomain/teksten/TEXT000000032617
Display NameGeestelijk lied
Relation IdRELA000000354520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028774
Pathdomain/teksten/TEXT000000028774
Display NameGeestelijk lied : Die werelt hielt mi in hair gewout
Relation IdRELA000000338348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028878
Pathdomain/teksten/TEXT000000028878
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Ic sie die mergensteerne myns lieves claer
Relation IdRELA000000338820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034095
Pathdomain/teksten/TEXT000000034095
Display NameGeestelijk lied op de wijs van O Venus bant
Relation IdRELA000000359719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032601
Pathdomain/teksten/TEXT000000032601
Display NameGeestelijk lied van Dirc van Herxen: Mi lust te loven hoochelic
Relation IdRELA000000354442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032668
Pathdomain/teksten/TEXT000000032668
Display NameGeestelijk lied: Heer vader hebt den ewigen loff
Relation IdRELA000000354716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032661
Pathdomain/teksten/TEXT000000032661
Display NameGeestelijk lied: Hi truer die trueren wil
Relation IdRELA000000354693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032663
Pathdomain/teksten/TEXT000000032663
Display NameGeestelijk lied: O Jhesu uutvercoren heer
Relation IdRELA000000354700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032666
Pathdomain/teksten/TEXT000000032666
Display NameGeestelijk lied: O ghy die Jhesus wyngart plant
Relation IdRELA000000354710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034097
Pathdomain/teksten/TEXT000000034097
Display NameGeestelijk lied; Mnl.
Relation IdRELA000000359727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033476
Pathdomain/teksten/TEXT000000033476
Display NameGeestelijke ballade; Mnl.
Relation IdRELA000000357623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028874
Pathdomain/teksten/TEXT000000028874
Display NameHets een dach van vrolicheden, kerstlied met muzieknotatie
Relation IdRELA000000338806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012755
Pathdomain/teksten/TEXT000000012755
Display NameHoe luyde sanc die leeraer opter tinnen
Relation IdRELA000000276297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008172
Pathdomain/teksten/TEXT000000008172
Display NameIn dulci jubilo; Lat en Mnl.
Relation IdRELA000000259301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013869
Pathdomain/teksten/TEXT000000013869
Display NameJan Brugman: Ic heb ghejaecht mijn leven lanc
Relation IdRELA000000280347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034055
Pathdomain/teksten/TEXT000000034055
Display NameKerstlied
Relation IdRELA000000359567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032669
Pathdomain/teksten/TEXT000000032669
Display NameKerstlied: Ons is een kindekyn geboren
Relation IdRELA000000354720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033475
Pathdomain/teksten/TEXT000000033475
Display NameKerstlied; Mnl.
Relation IdRELA000000357620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034082
Pathdomain/teksten/TEXT000000034082
Display NameKerstlied; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000359666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022947
Pathdomain/teksten/TEXT000000022947
Display NameLied
Relation IdRELA000000311812
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032660
Pathdomain/teksten/TEXT000000032660
Display NameLied over de sterfelijkheid
Relation IdRELA000000354688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024879
Pathdomain/teksten/TEXT000000024879
Display NameLied ter ere van de H. Margaretha
Relation IdRELA000000320507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034062
Pathdomain/teksten/TEXT000000034062
Display NameLied, gezongen in wisselzang met Puer nobis; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000359593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032671
Pathdomain/teksten/TEXT000000032671
Display NameLied: Die lelikyns wit
Relation IdRELA000000354731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032618
Pathdomain/teksten/TEXT000000032618
Display NameLied: Ave Maria maget reyn
Relation IdRELA000000354527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024878
Pathdomain/teksten/TEXT000000024878
Display NameLied: Des werrelts myn is al verloren
Relation IdRELA000000320502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034048
Pathdomain/teksten/TEXT000000034048
Display NameLied: Droch werrelt, my griset voir dyn wesen
Relation IdRELA000000359550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024877
Pathdomain/teksten/TEXT000000024877
Display NameLied: Jhesus Cristus, Marien soen
Relation IdRELA000000320497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028876
Pathdomain/teksten/TEXT000000028876
Display NameLied: Jhesus is een kyndekijn cleyn
Relation IdRELA000000338814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028877
Pathdomain/teksten/TEXT000000028877
Display NameLied: Jhesus is nu een kindekijn cleyn
Relation IdRELA000000338817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032615
Pathdomain/teksten/TEXT000000032615
Display NameLied: O Jhesu heer, keer u tot my
Relation IdRELA000000354509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034092
Pathdomain/teksten/TEXT000000034092
Display NameLied: Ons is geboren nu ter tijt
Relation IdRELA000000359709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032616
Pathdomain/teksten/TEXT000000032616
Display NameLied: Verblijt u lieve susterkyn
Relation IdRELA000000354514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033988
Pathdomain/teksten/TEXT000000033988
Display NameLied; Mnl.
Relation IdRELA000000359393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034093
Pathdomain/teksten/TEXT000000034093
Display NameLied; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000359712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034111
Pathdomain/teksten/TEXT000000034111
Display NameMarialied
Relation IdRELA000000359790
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032670
Pathdomain/teksten/TEXT000000032670
Display NameMarialied: Kinder nu loeft die maghet Marie
Relation IdRELA000000354724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034091
Pathdomain/teksten/TEXT000000034091
Display NameMarialied; Mnl. Lat.
Relation IdRELA000000359703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026563
Pathdomain/teksten/TEXT000000026563
Display NameNieuwjaarslied met het refrein Ghelooft moet sijn dat kindekijn
Relation IdRELA000000329027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008186
Pathdomain/teksten/TEXT000000008186
Display NameNu starc ons God in onser noet
Relation IdRELA000000259358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008175
Pathdomain/teksten/TEXT000000008175
Display NameOmnes nu laet ons Gode loven
Relation IdRELA000000259312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034094
Pathdomain/teksten/TEXT000000034094
Display NameParafrase van het Ave Maria; Mnl.
Relation IdRELA000000359715
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010170
Pathdomain/teksten/TEXT000000010170
Display NameTis guet in Jhesus taverne te gaen
Relation IdRELA000000266400
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has category
Typelexicon
IdLEXI000000003763
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003763
Display Nameliederen
Relation IdRELA000000016318
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002349
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12875
Relation IdRELA000000056023
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001492
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001492
Display NameBruning, Eliseus
Relation IdRELA000000016315
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001118
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001118
Display NameNolthenius, Helene
Relation IdRELA000000016317
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001685
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001685
Display NameVeldhuyzen, Marie
Relation IdRELA000000016316
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003023
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003023
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 190
Relation IdRELA000000064973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002349
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12875
Relation IdRELA000000056007
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie