Een merkwaardige Nederlandsche kruiswegoefening uit de XVe eeuw / A. v.d. Wyngaert

Typedocument
TitleEen merkwaardige Nederlandsche kruiswegoefening uit de XVe eeuw / A. v.d. Wyngaert
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003536
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2e32128a-e750-48cb-8584-e10f7aab39d6
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000011593
Pathdomain/teksten/TEXT000000011593
Display NameMnl. excerpt op naam van Bonaventura
Relation IdRELA000000272042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011594
Pathdomain/teksten/TEXT000000011594
Display NameMnl. excerpt uit Speculum virginum
Relation IdRELA000000272046
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000409702
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002023
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002023
Display NameVan den Wyngaert, Anastasius
Relation IdRELA000000016263
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie