De Dietsche warande : tijdschrift voor Nederlandsche oudheden, en nieuwere kunst & letteren

Typedocument
TitleDe Dietsche warande : tijdschrift voor Nederlandsche oudheden, en nieuwere kunst & letteren
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003360
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/bc9881a4-3978-42d6-aa86-d5a9ccde1a70
Deletedno
Relation Count 25
Properties
Relations
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000003811
Pathdomain/documents/DOCU000000003811
Display NameBijbelvertaling der XVe eeuw / W. Bäumker
Relation IdRELA000000411936
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003839
Pathdomain/documents/DOCU000000003839
Display NameChansons religieuses (II) : Lettre de M.G.H.M. Delprat au Directeur de la "Dietsche Warande" / G.H.M. Delprat
Relation IdRELA000000411486
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003826
Pathdomain/documents/DOCU000000003826
Display NameChansons religieuses de Théodoric de Gruter, moine de Doesbourg au XVe siècle / E. de Coussemaker
Relation IdRELA000000412416
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002039
Pathdomain/documents/DOCU000000002039
Display NameDe Legende der Heilige Kunera van Rheenen / K.F. Stallaert
Relation IdRELA000000410973
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002690
Pathdomain/documents/DOCU000000002690
Display NameDe kluizenaars van het Sinte Anna's en Sint Antonius' dal onder Munsterbilsen / J.F. Kieckens
Relation IdRELA000000411111
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005256
Pathdomain/documents/DOCU000000005256
Display NameDie interpretatie van "Dominus" / Ph.Blommaert
Relation IdRELA000000412206
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003710
Pathdomain/documents/DOCU000000003710
Display NameDietsche kleinigheden / J.J. Nieuwenhuyzen
Relation IdRELA000000411559
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005410
Pathdomain/documents/DOCU000000005410
Display NameDrij Vlaemsche albums / A.A. Angillis
Relation IdRELA000000410587
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005421
Pathdomain/documents/DOCU000000005421
Display NameEen goede leeringhe [...] / Jan Broeckaert
Relation IdRELA000000412585
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001973
Pathdomain/documents/DOCU000000001973
Display NameEen liederenhandschrift / H. Roes
Relation IdRELA000000409805
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004986
Pathdomain/documents/DOCU000000004986
Display NameEne bedinghe van onser vrouwen / A.A. Angillis
Relation IdRELA000000411963
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004859
Pathdomain/documents/DOCU000000004859
Display NameFragmenten uit Maerlants Rijmbijbel / J. van Vloten
Relation IdRELA000000412761
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003873
Pathdomain/documents/DOCU000000003873
Display NameGesprek van eene geestelike Suster van XIII jaren met eene andere die alder was, uit de vijftiende eeuw / J.F. Kieckens
Relation IdRELA000000412691
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003431
Pathdomain/documents/DOCU000000003431
Display NameGesprek van eenen leeraar met zijnen scholier, uit de vijftiende eeuw / medegedeeld door Wilhelm Bäumker
Relation IdRELA000000412268
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005003
Pathdomain/documents/DOCU000000005003
Display NameHet Salve Regina van Jan van Hulst / Th.J.I. Arnold
Relation IdRELA000000410683
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003121
Pathdomain/documents/DOCU000000003121
Display NameHet leven van Sinte Lutgardis, een Dietsch gedicht, ten laetste van de tweede helft der XIVde eeuw, naar het oorspronkelijk handschrift van Broeder Geraert / J.H. Bormans
Relation IdRELA000000412657
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005560
Pathdomain/documents/DOCU000000005560
Display NameKoning Artur, legenden / J.J. Nieuwenhuyzen
Relation IdRELA000000409800
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002689
Pathdomain/documents/DOCU000000002689
Display NameLaureys van Papenbroeck : de vader van pater Daniel genaamd Papebrochius : geslachtsboom, rijmwedstrijden en huisboek / J.F. Kieckens
Relation IdRELA000000410212
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003238
Pathdomain/documents/DOCU000000003238
Display NameMaria-Liederen / medegedeeld door Wilhelm Bäumker
Relation IdRELA000000412130
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006125
Pathdomain/documents/DOCU000000006125
Display NameMaria-legenden / J.A. Alberdingk Thijm
Relation IdRELA000000412235
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004514
Pathdomain/documents/DOCU000000004514
Display NameOnderrigtingen om de tafel te dienen. Fransch en Nederduitsch / K.F. Stallaert
Relation IdRELA000000411833
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005420
Pathdomain/documents/DOCU000000005420
Display NameOud-Vlaamsche gebeden / Jan Broeckaert
Relation IdRELA000000412650
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002688
Pathdomain/documents/DOCU000000002688
Display NameTwee kluchtspelen voor één of de "Jans Potages" op de Meir, te Antwerpen, in 1660 / medegedeeld door J.F. Kieckens
Relation IdRELA000000410916
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005238
Pathdomain/documents/DOCU000000005238
Display NameVan dat niemen en can ghedoen hi en es begrepen / Ph.Blommaert
Relation IdRELA000000412259
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002037
Pathdomain/documents/DOCU000000002037
Display NameVan der Wive Wonderlijcheit werdt U hier deel geseit. Een gedeeltelijk onuitgegeven hekeldicht van Jan Boendale / K.F. Stallaert
Relation IdRELA000000410540
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie