De "Vita Christi" van Ludolf van Saksen in het Middelnederlands / J. Deschamps

Typedocument
TitleDe "Vita Christi" van Ludolf van Saksen in het Middelnederlands / J. Deschamps
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003322
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/dd4bcd24-08c5-4f82-87e2-25c85fd8bd63
Deletedno
Relation Count 24
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004488
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004488
Display NameDat boec vanden leven ons heren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000406213
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004491
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004491
Display NameMnl. vertaling van Bonaventura: Epistola continens viginti quinque memorialia
Relation IdRELA000000393024
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004489
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004489
Display NameMnl. vertaling van Ludolf van Saksen: Jesu dulcis memoria, berijmd
Relation IdRELA000000406065
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004486
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004486
Display NameMnl. vertalingen van Ludolf van Saksen: Jesu dulcis memoria, in proza
Relation IdRELA000000405801
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000010162
Pathdomain/teksten/TEXT000000010162
Display NameMnl. proza-vertaling van de hymne Jesu dulcis memoria uit Ludolf van Saksen: Vita Christi
Relation IdRELA000000266368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010161
Pathdomain/teksten/TEXT000000010161
Display NameMnl. proza-vertaling van de hymne Jesu dulcis memoria uit Ludolf van Saksen: Vita Christi, ontleend aan de Mnl. vertaling van de Vita Christi
Relation IdRELA000000266363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010168
Pathdomain/teksten/TEXT000000010168
Display NameMnl. rijmvertaling van de hymne Jesu dulcis memoria uit Ludolf van Saksen: Vita Christi
Relation IdRELA000000266391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010173
Pathdomain/teksten/TEXT000000010173
Display NameMnl. vertaling van Bonaventura: Epistola continens viginti quinque memorialia
Relation IdRELA000000266409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005980
Pathdomain/teksten/TEXT000000005980
Display NameMnl. vertaling van Ludolf van Saksen: Vita Christi (Pars secunda kap. 58-66 en 68-89)
Relation IdRELA000000249980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001963
Pathdomain/teksten/TEXT000000001963
Display NameMnl. vertaling van Ludolf van Saksen: Vita Christi (Pars secunda, kap.58-66 en 68-89), Ripuar. afschrift
Relation IdRELA000000229528
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010171
Pathdomain/teksten/TEXT000000010171
Display NameTis guet in Jhesus taverne te gaen
Relation IdRELA000000266403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010166
Pathdomain/teksten/TEXT000000010166
Display NameTweede deel van de lange redactie van Dat boec vanden leven ons heren Jhesu Christi, met ingevoegd excerpten uit de Mnl. vertaling van Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi, uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en uit de Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuor novissimis
Relation IdRELA000000266381
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000019
Pathdomain/documents/DOCU000000000019
Display NameVerslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Relation IdRELA000000411629
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003536
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003536
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 E 7
Relation IdRELA000000073534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002921
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002921
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1170
Relation IdRELA000000063528
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006947
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006947
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1122
Relation IdRELA000000116702
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001655
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001655
Display NameDeschamps, Jan
Relation IdRELA000000015872
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007529
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007529
Display NameASSEN, DA : Oldenhuis Gratama 929
Relation IdRELA000000123662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002921
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002921
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1170
Relation IdRELA000000063526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003930
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003930
Display NameBRUSSEL, KB : 19550
Relation IdRELA000000079410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006947
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006947
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1122
Relation IdRELA000000116698
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie