Belgisch museum voor de Nederduitsche taal- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands / uitg. door J.F. Willems

Typedocument
TitleBelgisch museum voor de Nederduitsche taal- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands / uitg. door J.F. Willems
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003302
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/30d812cc-6c85-4930-9778-9dd97d936c45
Deletedno
Relation Count 275
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006230
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006230
Display NameMaghet van Ghend
Relation IdRELA000000408589
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007556
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007556
Display NameScone seden sonder overmoet
Relation IdRELA000000392735
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003722
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003722
Display NameVan den ever
Relation IdRELA000000395385
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007504
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007504
Display NameVan eener dosinen verkeertheden
Relation IdRELA000000403134
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000002248
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002248
Display NameMaatschappij tot bevordering der Nederduitsche Taal- en Letterkunde, Gent
Relation IdRELA000000015834
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000018508
Pathdomain/teksten/TEXT000000018508
Display NameMaria-mirakelsproke: Van enen jonghen kinde ende van haren scoelmeester
Relation IdRELA000000295330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025046
Pathdomain/teksten/TEXT000000025046
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000321224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026483
Pathdomain/teksten/TEXT000000026483
Display NameSpreukverzameling : Van alderhande sprockine clein notabel verskine
Relation IdRELA000000328628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005340
Pathdomain/teksten/TEXT000000005340
Display NameVan den ever (Uitdagingen op rijm aan het adres van Jan III van Brabant)
Relation IdRELA000000247112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020680
Pathdomain/teksten/TEXT000000020680
Display NameVerzoek om toelating tot steensnijden
Relation IdRELA000000303505
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003897
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003897
Display NameBRUSSEL, KB : 15642-51
Relation IdRELA000000078891
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001224
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001224
Display NameWillems, J.F.
Relation IdRELA000000015833
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000005936
Pathdomain/documents/DOCU000000005936
Display NameBerigten wegens eenige Nederduitsche dichters / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412045
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006560
Pathdomain/documents/DOCU000000006560
Display NameCornelis Everaert, tooneeldichter van Brugge / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412639
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006559
Pathdomain/documents/DOCU000000006559
Display NameDisputacie tusschen den sone ende den vadere / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412645
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005249
Pathdomain/documents/DOCU000000005249
Display NameDit is van her Hughen van Tyberiën (uit het van Hulthemhandschrift [...] / J.F. Willems
Relation IdRELA000000410325
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005239
Pathdomain/documents/DOCU000000005239
Display NameDit sijn drie papegayen sprekende den prijs van vrouwen / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412186
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005873
Pathdomain/documents/DOCU000000005873
Display NameEen refereyn van twee pateren die reformeren woudden een nonnen cloester / J.F. Willems
Relation IdRELA000000409273
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006555
Pathdomain/documents/DOCU000000006555
Display NameEne scone exempel van eenen jonghen kinde ende van haren scoelmeester / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412569
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005221
Pathdomain/documents/DOCU000000005221
Display NameEne tafelronde / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412728
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005282
Pathdomain/documents/DOCU000000005282
Display NameFragmenten van eene oude verzameling van zedelijke gedichten / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412748
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005874
Pathdomain/documents/DOCU000000005874
Display NameGedichten op Margaretha van Oostenryk en Philips den Schoonen (1493-1497) / J.F. Willems
Relation IdRELA000000411242
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005935
Pathdomain/documents/DOCU000000005935
Display NameHet Hildebrandslied / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412540
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006551
Pathdomain/documents/DOCU000000006551
Display NameKronykjen van 's Hertogenbosch van de jaren 1312-1517 / J.F. Willems
Relation IdRELA000000411438
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005575
Pathdomain/documents/DOCU000000005575
Display NameNederlandsche gebeurtenissen van 972 tot 1409, getrokken uit eene oude ontuitgegevene wereldkronijk / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412194
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006552
Pathdomain/documents/DOCU000000006552
Display NameOude raedsels / J.F. Willems
Relation IdRELA000000411439
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006554
Pathdomain/documents/DOCU000000006554
Display NameOude rymspreuken / J.F. Willems
Relation IdRELA000000411739
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006557
Pathdomain/documents/DOCU000000006557
Display NameOude rymspreuken en priamelen / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412664
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005872
Pathdomain/documents/DOCU000000005872
Display NameProverbia Ysengrimi / J.F. Willems
Relation IdRELA000000411437
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005228
Pathdomain/documents/DOCU000000005228
Display NameReinardiana / J.F. Willems
Relation IdRELA000000411788
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006561
Pathdomain/documents/DOCU000000006561
Display NameSamenspraek tusschen een' gezeten' en een rondzwervenden menestrel (XIVe eeuw) / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412627
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005240
Pathdomain/documents/DOCU000000005240
Display NameSpreuken / F.A. Snellaert
Relation IdRELA000000412717
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005245
Pathdomain/documents/DOCU000000005245
Display NameSproken (fabliaux) / F.A. Snellaert
Relation IdRELA000000412356
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005213
Pathdomain/documents/DOCU000000005213
Display NameSproken (fabliaux) / J.F. Willems
Relation IdRELA000000409498
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005216
Pathdomain/documents/DOCU000000005216
Display NameVan den ouden ridder ende den jonghen / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412415
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004992
Pathdomain/documents/DOCU000000004992
Display NameVan der zielen ende van den lechame, en bedenkingen daerop / J.J. Lambin
Relation IdRELA000000411386
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005214
Pathdomain/documents/DOCU000000005214
Display NameVan dinghen die selden ghescien / J.F. Willems
Relation IdRELA000000409302
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005032
Pathdomain/documents/DOCU000000005032
Display NameVanden derden Eduward, koning van Engeland / J.F. Willems
Relation IdRELA000000409587
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006553
Pathdomain/documents/DOCU000000006553
Display NameVertalingen van het kerkgezang : Stabat Mater Dolorosa / J.F. Willems
Relation IdRELA000000411431
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005033
Pathdomain/documents/DOCU000000005033
Display NameWapendichten op sommige ridders, gevallen in den slag bij Staveren, in Vriesland, ten jare 1345 / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412718
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006558
Pathdomain/documents/DOCU000000006558
Display NameWapendichten op sommige ridders, gevallen in den slag by Staveren, in Vriesland, ten jare 1345 / J.F. Willems
Relation IdRELA000000412658
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005054
Pathdomain/documents/DOCU000000005054
Display NameWapenlied van Jan den IIIe, hertog van Braband / J.F. Willems
Relation IdRELA000000410108
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005219
Pathdomain/documents/DOCU000000005219
Display NameWisen raet van vrouwen / J.F. Willems
Relation IdRELA000000410572
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000008801
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008801
Display NameGENT, SA : Stadscharters, reeks 94, nr. 1081
Relation IdRELA000000136889
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie