Een onbekend handschrift van Des conincx somme : de vijftien punten van Pater Jan Brugman 1487 / [door] Jozef Geldhof

Typedocument
TitleEen onbekend handschrift van Des conincx somme : de vijftien punten van Pater Jan Brugman 1487 / [door] Jozef Geldhof
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003295
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8e04a789-3962-49b4-9efd-9ce7281cfb06
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000009663
Pathdomain/teksten/TEXT000000009663
Display NameJan van Brederode: Des coninx summe
Relation IdRELA000000264537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013868
Pathdomain/teksten/TEXT000000013868
Display NameVijftien punten van Jan Brugman (waarschijnlijk excerpten uit zijn preken)
Relation IdRELA000000280340
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000001289
Pathdomain/documents/DOCU000000001289
Display NameBiekorf : dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen, verschijnende 24 maal 's jaars
Relation IdRELA000000411493
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000767
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000767
Display NameGeldhof, J.
Relation IdRELA000000015823
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007623
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007623
Display NameGILLÈS DE PÉLICHY (Izegem) : z.s.
Relation IdRELA000000124681
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie