Niederländische geistliche Lieder des XV. Jahrhunderts / aus gleichzeitigen Handschriften hrsg. von Hoffmann von Fallersleben

Typedocument
TitleNiederländische geistliche Lieder des XV. Jahrhunderts / aus gleichzeitigen Handschriften hrsg. von Hoffmann von Fallersleben
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003237
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8dc2584e-ca9b-46e2-802d-e3b98c837942
Deletedno
Relation Count 94
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000026774
Pathdomain/teksten/TEXT000000026774
Display NameBallade van Sinte-Gheertruden-minne
Relation IdRELA000000329875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026854
Pathdomain/teksten/TEXT000000026854
Display NameCommunielied
Relation IdRELA000000330316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026561
Pathdomain/teksten/TEXT000000026561
Display NameDriekoningenlied : Een kindekijn is ons gheboren
Relation IdRELA000000329019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026815
Pathdomain/teksten/TEXT000000026815
Display NameGeestelijk lied
Relation IdRELA000000330093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026833
Pathdomain/teksten/TEXT000000026833
Display NameGeestelijk lied : Cryste du byste licht ende dach
Relation IdRELA000000330188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026821
Pathdomain/teksten/TEXT000000026821
Display NameGeestelijk lied : Hoe lustelick is ons die coele mey ghedaen
Relation IdRELA000000330125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026832
Pathdomain/teksten/TEXT000000026832
Display NameGeestelijk lied : In alle der werelt en vyndic niet
Relation IdRELA000000330182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026810
Pathdomain/teksten/TEXT000000026810
Display NameGeestelijk lied op de wijs : Guet geselscap dat moet ic laten
Relation IdRELA000000330066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026811
Pathdomain/teksten/TEXT000000026811
Display NameGeestelijk lied op de wijs : Ic sach myn here van vallekensteyn
Relation IdRELA000000330072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026813
Pathdomain/teksten/TEXT000000026813
Display NameGeestelijk lied op de wijs : Ick stont op hogen bergen
Relation IdRELA000000330082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008193
Pathdomain/teksten/TEXT000000008193
Display NameGeestelijk lied op de wijs Een wyflic beelde vervrouwet mich
Relation IdRELA000000259380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026790
Pathdomain/teksten/TEXT000000026790
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Dat gyngen twee gespoelen guet an geenre wylder heyden
Relation IdRELA000000329959
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026782
Pathdomain/teksten/TEXT000000026782
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Dat viel een coelen douwe tot enen vensteren in
Relation IdRELA000000329917
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026787
Pathdomain/teksten/TEXT000000026787
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Die mane heeft sich verblicket, die sternen syn uutgesprongen
Relation IdRELA000000329942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026775
Pathdomain/teksten/TEXT000000026775
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Die meye wil ons mit gelpen bloemen
Relation IdRELA000000329879
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026781
Pathdomain/teksten/TEXT000000026781
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Ic sie die mergensteerne myns lieves claer
Relation IdRELA000000329912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026789
Pathdomain/teksten/TEXT000000026789
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Ic weet een vrouken wal bereyt
Relation IdRELA000000329954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026788
Pathdomain/teksten/TEXT000000026788
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Ick claem den boem al op die my te hoege was
Relation IdRELA000000329948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026785
Pathdomain/teksten/TEXT000000026785
Display NameGeestelijk lied op de wijs van In nyden byn ic dicke bedroeft des moet
Relation IdRELA000000329931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026777
Pathdomain/teksten/TEXT000000026777
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Lief haven ende myden
Relation IdRELA000000329891
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026776
Pathdomain/teksten/TEXT000000026776
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Men hoert daer in des lieven meyes dagen
Relation IdRELA000000329885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026783
Pathdomain/teksten/TEXT000000026783
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Mijn hertken uutvercoeren haet
Relation IdRELA000000329922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026779
Pathdomain/teksten/TEXT000000026779
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Mit drovigen moede blijde te syn
Relation IdRELA000000329901
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026786
Pathdomain/teksten/TEXT000000026786
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Noch is selve dat alre beste cruyt
Relation IdRELA000000329936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026778
Pathdomain/teksten/TEXT000000026778
Display NameGeestelijk lied op de wijs van O Venus bant
Relation IdRELA000000329896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026784
Pathdomain/teksten/TEXT000000026784
Display NameGeestelijk lied op de wijs van Tys al verkeert dat plach te syn
Relation IdRELA000000329928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026808
Pathdomain/teksten/TEXT000000026808
Display NameGeestelijk lied op de wijs: Dat gaet hier tegen den somer al dat men syngen sal
Relation IdRELA000000330055
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026802
Pathdomain/teksten/TEXT000000026802
Display NameGeestelijk lied op de wijs: Dat geschiede op enen nyen jaeres nacht
Relation IdRELA000000330024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026804
Pathdomain/teksten/TEXT000000026804
Display NameGeestelijk lied op de wijs: Dat vrijde een hoves rydder toe mennygen lieven dach
Relation IdRELA000000330036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026803
Pathdomain/teksten/TEXT000000026803
Display NameGeestelijk lied op de wijs: Hoe ligdy nu en slapet mijn alre schoenste vrouwe
Relation IdRELA000000330030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026795
Pathdomain/teksten/TEXT000000026795
Display NameGeestelijk lied op de wijs: Ic boude op enen dorren mast
Relation IdRELA000000329989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026794
Pathdomain/teksten/TEXT000000026794
Display NameGeestelijk lied op de wijs: Ick reet my uut spacieren al in dat groene wolt
Relation IdRELA000000329983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026793
Pathdomain/teksten/TEXT000000026793
Display NameGeestelijk lied op de wijs: Jhesu dulcis memoria
Relation IdRELA000000329976
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026797
Pathdomain/teksten/TEXT000000026797
Display NameGeestelijk lied op de wijs: Nae groenre verwe myn hert verlanget
Relation IdRELA000000330000
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026846
Pathdomain/teksten/TEXT000000026846
Display NameGeestelijk lied, met Latijns refrein
Relation IdRELA000000330274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026845
Pathdomain/teksten/TEXT000000026845
Display NameGeestelijk lied, op de wijs van : Dat diende een edel schiltknecht guet
Relation IdRELA000000330268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026818
Pathdomain/teksten/TEXT000000026818
Display NameGeestelijk lied, op de wijs van Dat voghelken in den haeghen dat synghet vander wilder aventuer
Relation IdRELA000000330107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026820
Pathdomain/teksten/TEXT000000026820
Display NameGeestelijk lied, op de wijs van Help God wie sal ic claghen
Relation IdRELA000000330119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026819
Pathdomain/teksten/TEXT000000026819
Display NameGeestelijk lied, op de wijs van Hiervoer en coer ic sylver noch golt
Relation IdRELA000000330113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026605
Pathdomain/teksten/TEXT000000026605
Display NameGeestelijk lied, op de wijs van Ic sach den heren van Valkestein
Relation IdRELA000000329227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026824
Pathdomain/teksten/TEXT000000026824
Display NameGeestelijk lied, op de wijs van Ic sach een vrys vrouken voer my staen
Relation IdRELA000000330145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026823
Pathdomain/teksten/TEXT000000026823
Display NameGeestelijk lied, op de wijs van Wie bedacht dat scheiden uut mynnentliker luest
Relation IdRELA000000330139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026800
Pathdomain/teksten/TEXT000000026800
Display NameGeestelijk lied: Die doer Godes wille des mergens wyl meyen gaen
Relation IdRELA000000330016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026799
Pathdomain/teksten/TEXT000000026799
Display NameGeestelijk lied: Ellendich is dat herte myn
Relation IdRELA000000330011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026806
Pathdomain/teksten/TEXT000000026806
Display NameGeestelijk lied: Ghelovet systu cederboem
Relation IdRELA000000330046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012748
Pathdomain/teksten/TEXT000000012748
Display NameGeestelijk lied: Hoe luyde sanc die leeraer opter tinnen
Relation IdRELA000000276275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026791
Pathdomain/teksten/TEXT000000026791
Display NameGeestelijk lied: Ic hoerden op een mergenstont dat liden seer beclaghen
Relation IdRELA000000329965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026801
Pathdomain/teksten/TEXT000000026801
Display NameGeestelijk lied: Och edele mensche mynnet dinen God
Relation IdRELA000000330020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026798
Pathdomain/teksten/TEXT000000026798
Display NameGeestelijk lied; onvoll.
Relation IdRELA000000330007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013869
Pathdomain/teksten/TEXT000000013869
Display NameJan Brugman: Ic heb ghejaecht mijn leven lanc
Relation IdRELA000000280346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008336
Pathdomain/teksten/TEXT000000008336
Display NameJan Brugman: Och, ewelick is so lanc
Relation IdRELA000000259850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026850
Pathdomain/teksten/TEXT000000026850
Display NameKerstlied
Relation IdRELA000000330296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026849
Pathdomain/teksten/TEXT000000026849
Display NameKerstlied : Alle enghelen van hemelrike
Relation IdRELA000000330292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026839
Pathdomain/teksten/TEXT000000026839
Display NameKerstlied : Alleluya, God gruet u edel maegdekijn
Relation IdRELA000000330229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026834
Pathdomain/teksten/TEXT000000026834
Display NameKerstlied : Een kynt geboren in Bethlehem, met het refrein Amor, Amor, quam dulcis est amor
Relation IdRELA000000330194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026582
Pathdomain/teksten/TEXT000000026582
Display NameKerstlied : Hets een dach van vrolicheden
Relation IdRELA000000329119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026844
Pathdomain/teksten/TEXT000000026844
Display NameKerstlied : Laet ons nu loven den godes soen
Relation IdRELA000000330260
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026835
Pathdomain/teksten/TEXT000000026835
Display NameKerstlied : Nu vervrouwen wy ons tot deser liever stont
Relation IdRELA000000330202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026838
Pathdomain/teksten/TEXT000000026838
Display NameKerstlied : Ons genaket die aventsteerne
Relation IdRELA000000330223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026843
Pathdomain/teksten/TEXT000000026843
Display NameKerstlied : Ons is geboren een uutvercoren clein kindekijn
Relation IdRELA000000330252
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026825
Pathdomain/teksten/TEXT000000026825
Display NameKerstlied : Ons is geboren nu ter tyt
Relation IdRELA000000330151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026848
Pathdomain/teksten/TEXT000000026848
Display NameKerstlied : Ons is gheboren een kindekijn
Relation IdRELA000000330284
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026837
Pathdomain/teksten/TEXT000000026837
Display NameKerstlied : Van vrouden ons die kynder singen
Relation IdRELA000000330214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026841
Pathdomain/teksten/TEXT000000026841
Display NameKerstlied : Wildi horen singhen enen soeten sanc
Relation IdRELA000000330238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026863
Pathdomain/teksten/TEXT000000026863
Display NameKerstlied, op de wijs Heer God, wie sal ic claghen alle mijn verloren tijt
Relation IdRELA000000330354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026842
Pathdomain/teksten/TEXT000000026842
Display NameKerstlied, op de wijs van Volnae als die dach der vrolicheit
Relation IdRELA000000330245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026836
Pathdomain/teksten/TEXT000000026836
Display NameLied : Gode wil ic myn herte opgeven
Relation IdRELA000000330208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026853
Pathdomain/teksten/TEXT000000026853
Display NameLied ter ere van Johannes de Evangelist, op de wijs van Het geschieden op enen nyejaersdach
Relation IdRELA000000330309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026807
Pathdomain/teksten/TEXT000000026807
Display NameLied ter ere van de H.Agnes
Relation IdRELA000000330050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026812
Pathdomain/teksten/TEXT000000026812
Display NameLied ter ere van de H.Lebuinus, op de wijs van Henrick Strengen
Relation IdRELA000000330075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010169
Pathdomain/teksten/TEXT000000010169
Display NameLied: Tis guet in Jhesus taverne te gaen
Relation IdRELA000000266395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026581
Pathdomain/teksten/TEXT000000026581
Display NameMarialied met het refrein Ic bidde di, och staet mi trouwelic bi
Relation IdRELA000000329112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026822
Pathdomain/teksten/TEXT000000026822
Display NameMarialied, op de wijs van Ic quam yn enen bomgaerden ghegaen
Relation IdRELA000000330132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026563
Pathdomain/teksten/TEXT000000026563
Display NameNieuwjaarslied met het refrein Ghelooft moet sijn dat kindekijn
Relation IdRELA000000329026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026816
Pathdomain/teksten/TEXT000000026816
Display NamePaaslied
Relation IdRELA000000330098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026861
Pathdomain/teksten/TEXT000000026861
Display NameVerhalend geestelijk lied
Relation IdRELA000000330346
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has category
Typelexicon
IdLEXI000000003763
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003763
Display Nameliederen
Relation IdRELA000000015723
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000570
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000570
Display NameHoffmann von Fallersleben, A.H.
Relation IdRELA000000015722
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie