Het aan Vervoort toegeschreven Ghulden ghebedeboecxken / A. Ampe

Typedocument
TitleHet aan Vervoort toegeschreven Ghulden ghebedeboecxken / A. Ampe
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003229
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/378cff6a-2947-4044-886b-406806c74797
Deletedno
Relation Count 14
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000015995
Pathdomain/teksten/TEXT000000015995
Display NameMensch wes op dijn hoede altoes
Relation IdRELA000000287159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024192
Pathdomain/teksten/TEXT000000024192
Display NameOver de waardigheid van God
Relation IdRELA000000317594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012712
Pathdomain/teksten/TEXT000000012712
Display NameOver de waardigheid van het lijden (Vander waerdicheit der vruchten der passien ons heren)
Relation IdRELA000000276132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010572
Pathdomain/teksten/TEXT000000010572
Display NameVander waerdicheit der vruchten der passien ons heren
Relation IdRELA000000267975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008132
Pathdomain/teksten/TEXT000000008132
Display NameXII vruchten des overdinckens vanden weerdighen lidene ende passie ons heeren Jhesu Criste
Relation IdRELA000000259159
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000004376
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004376
Display NameFrans Vervoort
Relation IdRELA000000015702
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410072
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003700
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003700
Display NameBRUSSEL, KB : 3084
Relation IdRELA000000076138
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001462
Display NameAmpe, A.
Relation IdRELA000000015701
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003738
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003738
Display NameBRUSSEL, KB : 4407-08
Relation IdRELA000000076656
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000211
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000211
Display NameGENT, UB : 1360
Relation IdRELA000000026205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000213
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000213
Display NameGENT, UB : 1365
Relation IdRELA000000026227
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie