Bio-bibliographia franciscana neerlandica ante saeculum XVI / Benjamin de Troeyer

Typedocument
TitleBio-bibliographia franciscana neerlandica ante saeculum XVI / Benjamin de Troeyer
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003205
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0cb785e5-7da8-44fd-868d-a05e5b0e3bfe
Deletedno
Relation Count 123
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000010486
Pathdomain/teksten/TEXT000000010486
Display NameCollacie van Jan Brugman
Relation IdRELA000000267622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020972
Pathdomain/teksten/TEXT000000020972
Display NameCollatie over Mat. 15,21
Relation IdRELA000000304511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020973
Pathdomain/teksten/TEXT000000020973
Display NameCollatie over Mat. 24,42
Relation IdRELA000000304515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020918
Pathdomain/teksten/TEXT000000020918
Display NameCollatie van Dirc Coelde van Münster over Op. 3,15
Relation IdRELA000000304376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012774
Pathdomain/teksten/TEXT000000012774
Display NameCollatie van Jan Brugman over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013792
Pathdomain/teksten/TEXT000000013792
Display NameDe ses clagen
Relation IdRELA000000279929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007613
Pathdomain/teksten/TEXT000000007613
Display NameDerde punt uit preek van Jan Brugman over drierhande tafelen
Relation IdRELA000000257295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020917
Pathdomain/teksten/TEXT000000020917
Display NameDirc Coelde van Münster: Oefeningen (drie voor elke dag van de week) over het leven en lijden van Jezus en over de heiligen
Relation IdRELA000000304372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010606
Pathdomain/teksten/TEXT000000010606
Display NameDit heeft ghepredict die eerwerdighe gardiaen bruder heynric berrinck
Relation IdRELA000000268090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013787
Pathdomain/teksten/TEXT000000013787
Display NameDiverse geestelijke excerpten, gevolgd door preek van Jan Brugman
Relation IdRELA000000279898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020916
Pathdomain/teksten/TEXT000000020916
Display NameExcerpt op naam van Dirc Coelde van Münster
Relation IdRELA000000304369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008413
Pathdomain/teksten/TEXT000000008413
Display NameExcerpt uit Hendrik van Santen: Collacien
Relation IdRELA000000260089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013740
Pathdomain/teksten/TEXT000000013740
Display NameExcerpt uit Jan Brugman: Leven van Jezus als les uit lectionarium
Relation IdRELA000000279704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013866
Pathdomain/teksten/TEXT000000013866
Display NameExcerpt uit een preek die wordt toegeschreven aan Jan Brugman
Relation IdRELA000000280329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007630
Pathdomain/teksten/TEXT000000007630
Display NameExcerpt uit een preek van Jan Brugman
Relation IdRELA000000257405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013789
Pathdomain/teksten/TEXT000000013789
Display NameExcerpt uit een preek van Jan Brugman, met daarin De ses clagen
Relation IdRELA000000279910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013790
Pathdomain/teksten/TEXT000000013790
Display NameExcerpt uit een preek van Jan Brugman, met daarin verwerkt De ses clagen
Relation IdRELA000000279916
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013739
Pathdomain/teksten/TEXT000000013739
Display NameExcerpten uit Jan Brugman: Leven van Jezus
Relation IdRELA000000279700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013738
Pathdomain/teksten/TEXT000000013738
Display NameExcerpten uit Jan Brugman: Leven van Jezus ingevoegd in Meditaties over het leven van Jezus en Maria
Relation IdRELA000000279694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013798
Pathdomain/teksten/TEXT000000013798
Display NameExcerpten uit preken van Jan Brugman
Relation IdRELA000000279956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013788
Pathdomain/teksten/TEXT000000013788
Display NameExcerpten vermoedelijk uit een preek van Jan Brugman, waarin verwerkt De ses clagen
Relation IdRELA000000279903
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013845
Pathdomain/teksten/TEXT000000013845
Display NameFragment van preek van Jan Brugman
Relation IdRELA000000280190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013799
Pathdomain/teksten/TEXT000000013799
Display NameGoede punte en dicta, waaronder excerpten uit preken van Jan Brugman (107v-108r)
Relation IdRELA000000279960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010471
Pathdomain/teksten/TEXT000000010471
Display NameHeiligenlegenden, waaronder die van Lidwina van Schiedam, Odrada en Servaas; Lat.
Relation IdRELA000000267557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016177
Pathdomain/teksten/TEXT000000016177
Display NameHendrik van Santen: Preek over de communie
Relation IdRELA000000287875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016176
Pathdomain/teksten/TEXT000000016176
Display NameHendrik van Santen: Preek over de communie (over Jes. 55,2)
Relation IdRELA000000287867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016185
Pathdomain/teksten/TEXT000000016185
Display NameHendrik van Santen: Preek over de communie (over Joh. 6,56)
Relation IdRELA000000287921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008414
Pathdomain/teksten/TEXT000000008414
Display NameHendrik van Santen: Zeven preken op evangelieteksten, gevolgd door zeven diverse preken
Relation IdRELA000000260093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013355
Pathdomain/teksten/TEXT000000013355
Display NameJan Brugman: Collatio facta in domo Domini Florencii Daventrie
Relation IdRELA000000278445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010485
Pathdomain/teksten/TEXT000000010485
Display NameJan Brugman: Devotus tractatus
Relation IdRELA000000267619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013869
Pathdomain/teksten/TEXT000000013869
Display NameJan Brugman: Ic heb ghejaecht mijn leven lanc
Relation IdRELA000000280345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013763
Pathdomain/teksten/TEXT000000013763
Display NameJan Brugman: Leven van Jezus
Relation IdRELA000000279810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001150
Pathdomain/teksten/TEXT000000001150
Display NameJan Brugman: Leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000224699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010603
Pathdomain/teksten/TEXT000000010603
Display NameJan Brugman: Och, ewelick is so lanc
Relation IdRELA000000268082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013777
Pathdomain/teksten/TEXT000000013777
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000279865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008920
Pathdomain/teksten/TEXT000000008920
Display NameOntboezemingen over het lijden van Jezus, hier toegeschreven aan Jan Brugman
Relation IdRELA000000262116
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021245
Pathdomain/teksten/TEXT000000021245
Display NamePhilip van Meron: Historie vanden heiligen patriarch Joseph (cap.11: Vander insettinghe Sinte Josephs feeste); Mnl. Calemundia; Lat.
Relation IdRELA000000305440
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008397
Pathdomain/teksten/TEXT000000008397
Display NamePreek van Jan Brugman
Relation IdRELA000000260037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013784
Pathdomain/teksten/TEXT000000013784
Display NamePreek van Jan Brugman op pinksteren
Relation IdRELA000000279888
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013848
Pathdomain/teksten/TEXT000000013848
Display NamePreek van Jan Brugman over 1Tess. 4,3
Relation IdRELA000000280209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013859
Pathdomain/teksten/TEXT000000013859
Display NamePreek van Jan Brugman over 2Kor. 11,23
Relation IdRELA000000280282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013786
Pathdomain/teksten/TEXT000000013786
Display NamePreek van Jan Brugman over Goede vrijdag
Relation IdRELA000000279894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013862
Pathdomain/teksten/TEXT000000013862
Display NamePreek van Jan Brugman over Hoogl. 4,16
Relation IdRELA000000280300
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013847
Pathdomain/teksten/TEXT000000013847
Display NamePreek van Jan Brugman over Jes. 38,1
Relation IdRELA000000280202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008933
Pathdomain/teksten/TEXT000000008933
Display NamePreek van Jan Brugman over Jes. 9,6
Relation IdRELA000000262175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013852
Pathdomain/teksten/TEXT000000013852
Display NamePreek van Jan Brugman over Luc. 14,16-24, onvoll.
Relation IdRELA000000280235
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002267
Pathdomain/teksten/TEXT000000002267
Display NamePreek van Jan Brugman over Luc. 14,16-24; Mnl.
Relation IdRELA000000231713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013854
Pathdomain/teksten/TEXT000000013854
Display NamePreek van Jan Brugman over Luc. 5,1-11
Relation IdRELA000000280248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013853
Pathdomain/teksten/TEXT000000013853
Display NamePreek van Jan Brugman over Luc. 6,36-37
Relation IdRELA000000280241
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013844
Pathdomain/teksten/TEXT000000013844
Display NamePreek van Jan Brugman over Mat 25,6 (slot ontbreekt)
Relation IdRELA000000280185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013849
Pathdomain/teksten/TEXT000000013849
Display NamePreek van Jan Brugman over Mat. 15,32-39
Relation IdRELA000000280216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013860
Pathdomain/teksten/TEXT000000013860
Display NamePreek van Jan Brugman over Mat. 16,17
Relation IdRELA000000280289
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013842
Pathdomain/teksten/TEXT000000013842
Display NamePreek van Jan Brugman over Mat. 21,5 met verwijzing naar Zach 9,9
Relation IdRELA000000280169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013858
Pathdomain/teksten/TEXT000000013858
Display NamePreek van Jan Brugman over Mat. 22,1-14
Relation IdRELA000000280275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013841
Pathdomain/teksten/TEXT000000013841
Display NamePreek van Jan Brugman over Mat. 25,6
Relation IdRELA000000280163
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013856
Pathdomain/teksten/TEXT000000013856
Display NamePreek van Jan Brugman over Mat. 5,23-24
Relation IdRELA000000280261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013857
Pathdomain/teksten/TEXT000000013857
Display NamePreek van Jan Brugman over Mat. 6,24-33
Relation IdRELA000000280268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013851
Pathdomain/teksten/TEXT000000013851
Display NamePreek van Jan Brugman over Ps.22,5
Relation IdRELA000000280228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013865
Pathdomain/teksten/TEXT000000013865
Display NamePreek van Jan Brugman over S. Franciscus
Relation IdRELA000000280323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013864
Pathdomain/teksten/TEXT000000013864
Display NamePreek van Jan Brugman over S. Pantaleon (Wijsh. 4,14)
Relation IdRELA000000280315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013846
Pathdomain/teksten/TEXT000000013846
Display NamePreek van Jan Brugman over Wijsh. 8,16
Relation IdRELA000000280195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013782
Pathdomain/teksten/TEXT000000013782
Display NamePreek van Jan Brugman over de eucharistie (1Kor. 11,24)
Relation IdRELA000000279880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013861
Pathdomain/teksten/TEXT000000013861
Display NamePreek van Jan Brugman over tien graden van nederigheid
Relation IdRELA000000280295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013863
Pathdomain/teksten/TEXT000000013863
Display NamePreek van Jan Brugman over translatie van S. Martinus (Sir. 44,16)
Relation IdRELA000000280307
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008929
Pathdomain/teksten/TEXT000000008929
Display NamePreek van Jan Brugman; Nederr.
Relation IdRELA000000262160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010680
Pathdomain/teksten/TEXT000000010680
Display NamePreken van Jan Brugman met tussengevoegd een exempel
Relation IdRELA000000268360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020919
Pathdomain/teksten/TEXT000000020919
Display NameTekst over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000304382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007890
Pathdomain/teksten/TEXT000000007890
Display NameTwee preken van Dirc Coelde van Münster (over Luc. 10,27, Mar. 16,16)
Relation IdRELA000000258255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019142
Pathdomain/teksten/TEXT000000019142
Display NameVan der kersten ewe
Relation IdRELA000000297492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013780
Pathdomain/teksten/TEXT000000013780
Display NameVier korte stukjes, gerekend tot de preken van Jan Brugman
Relation IdRELA000000279874
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013868
Pathdomain/teksten/TEXT000000013868
Display NameVijftien punten van Jan Brugman (waarschijnlijk excerpten uit zijn preken)
Relation IdRELA000000280341
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001195
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001195
Display NameDe Troeyer, Benjamin
Relation IdRELA000000015627
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000000143
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000143
Display NameMees, Leonide J.
Relation IdRELA000000015628
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003448
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 31
Relation IdRELA000000072050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001453
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001453
Display NameANTWERPEN, RG : Neerl. 14
Relation IdRELA000000043637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003019
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003019
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 185
Relation IdRELA000000064927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003029
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003029
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 280
Relation IdRELA000000065049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007612
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007612
Display NameBRNO, SVK : 69
Relation IdRELA000000124554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003872
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003872
Display NameBRUSSEL, KB : 15003-48
Relation IdRELA000000078475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001790
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001790
Display NameBRUSSEL, KB : IV 512
Relation IdRELA000000048175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001609
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001609
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 27 (101 E 12 KL)
Relation IdRELA000000045678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007825
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007825
Display NameEDINBURGH, NLS : Adv. 18 2 3
Relation IdRELA000000126851
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004904
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004904
Display NameKEULEN, HA : GB Oct. 71
Relation IdRELA000000091669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008874
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008874
Display NameLUIK, BPAM : Section historique 6 M 18
Relation IdRELA000000137373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009030
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009030
Display NameVÖLCKENS (Frankfurt) : Cat N 259 nr. 29 (nov. 1905)
Relation IdRELA000000138868
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie