Een Limburgsch gebedenboek uit de XVde eeuw / uitg. door Floris Prims

Typedocument
TitleEen Limburgsch gebedenboek uit de XVde eeuw / uitg. door Floris Prims
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003144
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ae5e5700-1479-4323-9316-95fcb314448a
Deletedno
Relation Count 191
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007937
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007937
Display NameO Afgront alre goetheit
Relation IdRELA000000395538
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009169
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009169
Display NameO here Jhesus Christi, ic aenbede dyn heilige licham dat huyden over alle die werelt geconsacriert wort
Relation IdRELA000000393786
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009181
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009181
Display Namegebed tot de H. Drievuldigheid
Relation IdRELA000000397419
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005473
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005473
Display Namelitanie
Relation IdRELA000000394253
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000027590
Pathdomain/teksten/TEXT000000027590
Display NameCommuniegebed (O here Jhesu Christe ic gruete dijn vleisch gheheilicht inder ewicheit)
Relation IdRELA000000333192
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033940
Pathdomain/teksten/TEXT000000033940
Display NameDictum van Anselmus als bladvulling
Relation IdRELA000000359237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026910
Pathdomain/teksten/TEXT000000026910
Display NameDrie gebeden ter ere van de verzuchtingen van Jezus
Relation IdRELA000000330522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024018
Pathdomain/teksten/TEXT000000024018
Display NameGebed
Relation IdRELA000000316674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032757
Pathdomain/teksten/TEXT000000032757
Display NameGebed dat aan Karel de Grote werd geopenbaard toen hij ten strijde trok tegen de heidenen
Relation IdRELA000000355057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032548
Pathdomain/teksten/TEXT000000032548
Display NameGebed dat aan S. Maria wordt toegeschreven
Relation IdRELA000000354207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034255
Pathdomain/teksten/TEXT000000034255
Display NameGebed met aflaat van paus Callistus
Relation IdRELA000000360340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024020
Pathdomain/teksten/TEXT000000024020
Display NameGebed met drie Pater Nosters ter ere van de drievuldigheid
Relation IdRELA000000316681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034220
Pathdomain/teksten/TEXT000000034220
Display NameGebed met drie pater noster
Relation IdRELA000000360218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014857
Pathdomain/teksten/TEXT000000014857
Display NameGebed na de communie (O here Jhesu Criste die alle tijt voir onse sculde gheoffert werdes)
Relation IdRELA000000283448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034404
Pathdomain/teksten/TEXT000000034404
Display NameGebed om `s morgens te lezen of tijdens de mis
Relation IdRELA000000360936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033833
Pathdomain/teksten/TEXT000000033833
Display NameGebed op naam van Ancelmus (?)
Relation IdRELA000000358871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032697
Pathdomain/teksten/TEXT000000032697
Display NameGebed op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000354848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033497
Pathdomain/teksten/TEXT000000033497
Display NameGebed op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000357684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033523
Pathdomain/teksten/TEXT000000033523
Display NameGebed op naam van Hieronymus over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000357748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033836
Pathdomain/teksten/TEXT000000033836
Display NameGebed over de passie
Relation IdRELA000000358884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009952
Pathdomain/teksten/TEXT000000009952
Display NameGebed over de passie op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034217
Pathdomain/teksten/TEXT000000034217
Display NameGebed over het lijden van Jezus met drie pater noster
Relation IdRELA000000360204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034023
Pathdomain/teksten/TEXT000000034023
Display NameGebed over het lijden van Jezus met vier pater noster
Relation IdRELA000000359484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015247
Pathdomain/teksten/TEXT000000015247
Display NameGebed over het lijden van Jezus op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000284614
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032507
Pathdomain/teksten/TEXT000000032507
Display NameGebed tegen de pest op naam van paus Clemens
Relation IdRELA000000354046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034344
Pathdomain/teksten/TEXT000000034344
Display NameGebed tijdens de mis
Relation IdRELA000000360705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033354
Pathdomain/teksten/TEXT000000033354
Display NameGebed toegeschreven aan Paus Leo
Relation IdRELA000000357214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009999
Pathdomain/teksten/TEXT000000009999
Display NameGebed tot Christus van Augustinus (O lieve heer Jhesu Criste, ic dancke di dat ic inden kersten gelove ben)
Relation IdRELA000000265848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034323
Pathdomain/teksten/TEXT000000034323
Display NameGebed tot Jezus met drie pater noster om onder de mis te lezen
Relation IdRELA000000360633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027592
Pathdomain/teksten/TEXT000000027592
Display NameGebed tot Maria na de communie
Relation IdRELA000000333199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009933
Pathdomain/teksten/TEXT000000009933
Display NameGebed tot Maria op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027591
Pathdomain/teksten/TEXT000000027591
Display NameGebed tot Maria tijdens de communie
Relation IdRELA000000333195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032368
Pathdomain/teksten/TEXT000000032368
Display NameGebed tot S. Antonius
Relation IdRELA000000353535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028115
Pathdomain/teksten/TEXT000000028115
Display NameGebed tot S. Apollonia
Relation IdRELA000000335347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032245
Pathdomain/teksten/TEXT000000032245
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000353079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034320
Pathdomain/teksten/TEXT000000034320
Display NameGebed tot S. Maria met aflaat van paus Callistus
Relation IdRELA000000360621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027694
Pathdomain/teksten/TEXT000000027694
Display NameGebed tot S. Petrus
Relation IdRELA000000333598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032369
Pathdomain/teksten/TEXT000000032369
Display NameGebed tot S. Rochus
Relation IdRELA000000353539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014749
Pathdomain/teksten/TEXT000000014749
Display NameGebed tot de Drievuldigheid
Relation IdRELA000000283137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014755
Pathdomain/teksten/TEXT000000014755
Display NameGebed tot de Drievuldigheid (na inleiding bestaande uit vijf gebeden tot afzonderlijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest)
Relation IdRELA000000283157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023979
Pathdomain/teksten/TEXT000000023979
Display NameGebed tot de Drievuldigheid, verdeeld over de dagen van de week
Relation IdRELA000000316475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024019
Pathdomain/teksten/TEXT000000024019
Display NameGebed tot de drievuldigheid
Relation IdRELA000000316677
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010027
Pathdomain/teksten/TEXT000000010027
Display NameGebed tot de drievuldigheid op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033936
Pathdomain/teksten/TEXT000000033936
Display NameGebed tot de wonden van Jezus
Relation IdRELA000000359221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028176
Pathdomain/teksten/TEXT000000028176
Display NameGebed tot het H. Aanschijn
Relation IdRELA000000335622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034219
Pathdomain/teksten/TEXT000000034219
Display NameGebed tot het Heilig Aanschijn
Relation IdRELA000000360214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033938
Pathdomain/teksten/TEXT000000033938
Display NameGebed tot het hart van Jezus op naam van S. Dionysius
Relation IdRELA000000359231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032359
Pathdomain/teksten/TEXT000000032359
Display NameGebed tot s. Hubertus
Relation IdRELA000000353497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014663
Pathdomain/teksten/TEXT000000014663
Display NameGebed van dertig dagen (tot Maria)
Relation IdRELA000000282855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034252
Pathdomain/teksten/TEXT000000034252
Display NameGebed van drie pater noster
Relation IdRELA000000360329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034251
Pathdomain/teksten/TEXT000000034251
Display NameGebed van vier pater noster
Relation IdRELA000000360325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034254
Pathdomain/teksten/TEXT000000034254
Display NameGebed voor de communie
Relation IdRELA000000360337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015390
Pathdomain/teksten/TEXT000000015390
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000285129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011959
Pathdomain/teksten/TEXT000000011959
Display NameGebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit
Relation IdRELA000000273522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034329
Pathdomain/teksten/TEXT000000034329
Display NameGebed voor het begin van de mis
Relation IdRELA000000360657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032657
Pathdomain/teksten/TEXT000000032657
Display NameGebed waarvan het begin overeenstemt met Mnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000354677
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033920
Pathdomain/teksten/TEXT000000033920
Display NameGebed, Mnl. vertaling van Illumina ocolos meos
Relation IdRELA000000359164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033927
Pathdomain/teksten/TEXT000000033927
Display NameGebed, door een paus van Rome gezonden aan de Engelse koning
Relation IdRELA000000359193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033847
Pathdomain/teksten/TEXT000000033847
Display NameGebed, geopenbaard aan ene Mechteld (Mechteld van Hackeborn?)
Relation IdRELA000000358922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033925
Pathdomain/teksten/TEXT000000033925
Display NameGebed, incipit overeenkomend met (een redactie van) Die dorne croene ons heeren
Relation IdRELA000000359186
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034016
Pathdomain/teksten/TEXT000000034016
Display NameGebeden met vijf pater noster
Relation IdRELA000000359465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034253
Pathdomain/teksten/TEXT000000034253
Display NameGebeden met zeven pater noster
Relation IdRELA000000360333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034022
Pathdomain/teksten/TEXT000000034022
Display NameGebeden op de zeven bloedstortingen van Jezus met zeven pater noster
Relation IdRELA000000359479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034015
Pathdomain/teksten/TEXT000000034015
Display NameGebeden over het lijden van Jezus vijf pater noster
Relation IdRELA000000359462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034012
Pathdomain/teksten/TEXT000000034012
Display NameGebeden tot Jezus met drie pater noster
Relation IdRELA000000359447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034013
Pathdomain/teksten/TEXT000000034013
Display NameGebeden tot Jezus met vijf pater noster
Relation IdRELA000000359452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033941
Pathdomain/teksten/TEXT000000033941
Display NameGebeden tot de vijf wonden van Jezus met telkens een pater noster
Relation IdRELA000000359242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033942
Pathdomain/teksten/TEXT000000033942
Display NameGebeden tot de vijf wonden van Jezus met telkens een pater noster en aan het eind een berijmde collect
Relation IdRELA000000359247
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009981
Pathdomain/teksten/TEXT000000009981
Display NameMnl. vertaling van Deus, propitius esto mihi peccatori
Relation IdRELA000000265785
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033835
Pathdomain/teksten/TEXT000000033835
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000358881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015016
Pathdomain/teksten/TEXT000000015016
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui, hier als gebed voor de mis
Relation IdRELA000000283943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033525
Pathdomain/teksten/TEXT000000033525
Display NameMnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000357756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009986
Pathdomain/teksten/TEXT000000009986
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000265802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032596
Pathdomain/teksten/TEXT000000032596
Display NameMnl. vertaling van Vincentius Ferrerius: Gebed tot de naam van Jezus, hier als gebed tegen de pest en op naam van S. Bernardus
Relation IdRELA000000354424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016004
Pathdomain/teksten/TEXT000000016004
Display NameMnl. vertaling van communiegebed uit Henricus van Hassia: Das puch van gotz leichnam
Relation IdRELA000000287197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012275
Pathdomain/teksten/TEXT000000012275
Display NameMnl. vertaling van gebed Concede mihi, misericors Deus
Relation IdRELA000000274754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012492
Pathdomain/teksten/TEXT000000012492
Display NameMnl. vertaling van het gebed Anima Christi, hier als gebed voor de mis
Relation IdRELA000000275452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014821
Pathdomain/teksten/TEXT000000014821
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus met excerpt uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000283340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011997
Pathdomain/teksten/TEXT000000011997
Display NameOnvolledige Mnl. vertaling van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen
Relation IdRELA000000273696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033393
Pathdomain/teksten/TEXT000000033393
Display NamePassiegebed
Relation IdRELA000000357322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028922
Pathdomain/teksten/TEXT000000028922
Display NamePassiegebed : O Afgront alre goetheit, hier als gebed voor de mis
Relation IdRELA000000338994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033387
Pathdomain/teksten/TEXT000000033387
Display NamePassieoverweging
Relation IdRELA000000357309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033839
Pathdomain/teksten/TEXT000000033839
Display NameSerie gebeden
Relation IdRELA000000358896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027689
Pathdomain/teksten/TEXT000000027689
Display NameVijf groeten tot S. Barbara
Relation IdRELA000000333578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033943
Pathdomain/teksten/TEXT000000033943
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000359253
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has category
Typelexicon
IdLEXI000000004879
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004879
Display Namegebedenboek
Relation IdRELA000000015513
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005597
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005597
Display NameANTWERPEN, SB : B 141155
Relation IdRELA000000099213
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001156
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001156
Display NamePrims, Floris
Relation IdRELA000000015512
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005597
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005597
Display NameANTWERPEN, SB : B 141155
Relation IdRELA000000099212
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie