Bijdragen tot een bibliografie van de Nederlandsch Dominikaansche vroomheid / Stefanus Axters

Typedocument
TitleBijdragen tot een bibliografie van de Nederlandsch Dominikaansche vroomheid / Stefanus Axters
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003128
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d4fcb9af-8801-4e08-b8ef-e2013e5004ad
Deletedno
Relation Count 95
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004678
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004678
Display NameDen bogaert der glorioser maghet Marien
Relation IdRELA000000406185
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004690
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004690
Display NamePreken van Broeder Petrus
Relation IdRELA000000399968
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004689
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004689
Display Namebroeder Petrus
Relation IdRELA000000398861
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000000149
Pathdomain/teksten/TEXT000000000149
Display NameDe passie ons liefs heeren; Mnl.
Relation IdRELA000000218332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024196
Pathdomain/teksten/TEXT000000024196
Display NameDicta van o.a. Bernardus, Boëthius, David, Hendrik van Leuven, Gregorius, Seneca, Origines; Mnl.
Relation IdRELA000000317611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006697
Pathdomain/teksten/TEXT000000006697
Display NameDie epistele van dien drie gheloeften
Relation IdRELA000000253604
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006068
Pathdomain/teksten/TEXT000000006068
Display NameDie epistele van dien drie gheloften
Relation IdRELA000000250416
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008301
Pathdomain/teksten/TEXT000000008301
Display NameDrie exempelen, waaronder het Exempel van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259746
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002461
Pathdomain/teksten/TEXT000000002461
Display NameEerste Mnl. vertaling van Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000233078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011514
Pathdomain/teksten/TEXT000000011514
Display NameExcerpt over S. Maria overeenkomend met gedeelte uit Marquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, waarschijnlijk afgeschreven naar een vroege druk met Tauler-preken
Relation IdRELA000000271750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009003
Pathdomain/teksten/TEXT000000009003
Display NameExcerpten uit preken van Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000262465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008799
Pathdomain/teksten/TEXT000000008799
Display NameExempel
Relation IdRELA000000261623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007495
Pathdomain/teksten/TEXT000000007495
Display NameExempel van de vijf leesmeesters
Relation IdRELA000000256878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008788
Pathdomain/teksten/TEXT000000008788
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000261578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008300
Pathdomain/teksten/TEXT000000008300
Display NameExempel van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007206
Pathdomain/teksten/TEXT000000007206
Display NameJan Storm: Drie preken uit de bundel preken, gehouden in de periode 1468 tot 1470
Relation IdRELA000000255646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010667
Pathdomain/teksten/TEXT000000010667
Display NameLegende van Catharina van Siena
Relation IdRELA000000268310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012714
Pathdomain/teksten/TEXT000000012714
Display NameMeisterbuch, Mnl.
Relation IdRELA000000276141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011922
Pathdomain/teksten/TEXT000000011922
Display NameMnl. vertaling een preek van Johannes Nider over H. Catharina (Sermones de sanctis, nr.37)
Relation IdRELA000000273373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006519
Pathdomain/teksten/TEXT000000006519
Display NameMnl. vertaling van Alfons Buenhombre: Disputatio sancti Antonii cum tentatore ipsum sub specie reginae ad matrimonium alliciente
Relation IdRELA000000252870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011928
Pathdomain/teksten/TEXT000000011928
Display NameMnl. vertaling van Hieronymus Savonarola: Expositio in psalmum In te domini speravi
Relation IdRELA000000273398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011927
Pathdomain/teksten/TEXT000000011927
Display NameMnl. vertaling van Hieronymus Savonarola: Expositio in psalmum Miserere mei Deus met tussengevoegd bijbelpassages en rozenkransgebeden
Relation IdRELA000000273394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011925
Pathdomain/teksten/TEXT000000011925
Display NameMnl. vertaling van Raymundus van Capua: Vita beatae Catharinae Senensis
Relation IdRELA000000273386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012267
Pathdomain/teksten/TEXT000000012267
Display NameMnl. vertaling van gebed Ad te fontem misericordiae
Relation IdRELA000000274724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012275
Pathdomain/teksten/TEXT000000012275
Display NameMnl. vertaling van gebed Concede mihi, misericors Deus
Relation IdRELA000000274757
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012504
Pathdomain/teksten/TEXT000000012504
Display NameMnl. vertaling van het gebed Anima Christi
Relation IdRELA000000275497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012713
Pathdomain/teksten/TEXT000000012713
Display NameMogelijk excerpt uit Van verduldighen lidene
Relation IdRELA000000276138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002412
Pathdomain/teksten/TEXT000000002412
Display NameOnvolledig exemplaar van druk van de preken van Tauler, waarin ook het Meisterbuch; ontbrekende gedeelte (f.1-107) afgeschreven naar een volledig exemplaar; Mnl.
Relation IdRELA000000232728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024192
Pathdomain/teksten/TEXT000000024192
Display NameOver de waardigheid van God
Relation IdRELA000000317593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012712
Pathdomain/teksten/TEXT000000012712
Display NameOver de waardigheid van het lijden (Vander waerdicheit der vruchten der passien ons heren)
Relation IdRELA000000276131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021443
Pathdomain/teksten/TEXT000000021443
Display NamePetrus Lupus: Preken
Relation IdRELA000000306218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011649
Pathdomain/teksten/TEXT000000011649
Display NamePreek over Joh. 15,14
Relation IdRELA000000272259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011648
Pathdomain/teksten/TEXT000000011648
Display NamePreek over de geboorte van S. Maria
Relation IdRELA000000272254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011640
Pathdomain/teksten/TEXT000000011640
Display NamePreek over het sacrament van de eucharistie
Relation IdRELA000000272227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011833
Pathdomain/teksten/TEXT000000011833
Display NamePreek van Jan van Namen over S. Agatha (Heb. 13,13)
Relation IdRELA000000273012
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011839
Pathdomain/teksten/TEXT000000011839
Display NamePreek van Jan van Namen over S. Margaretha
Relation IdRELA000000273052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011835
Pathdomain/teksten/TEXT000000011835
Display NamePreek van Jan van Namen over S. Paulus
Relation IdRELA000000273024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011838
Pathdomain/teksten/TEXT000000011838
Display NamePreek van Jan van Namen over de eucharistie
Relation IdRELA000000273045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011836
Pathdomain/teksten/TEXT000000011836
Display NamePreek van Jan van Namen over de eucharistie (Joh. 6,54)
Relation IdRELA000000273031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011837
Pathdomain/teksten/TEXT000000011837
Display NamePreek van Jan van Namen over voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000273039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010689
Pathdomain/teksten/TEXT000000010689
Display NamePreek van Johannes Tauler
Relation IdRELA000000268404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008816
Pathdomain/teksten/TEXT000000008816
Display NamePreek van Johannes Tauler over Hand. 2,4
Relation IdRELA000000261692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008815
Pathdomain/teksten/TEXT000000008815
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 15,21; Mnl.
Relation IdRELA000000261683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008742
Pathdomain/teksten/TEXT000000008742
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 22,4 met interpolaties waaronder excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge en uit preek van meester Eckhart (Quint III, nr.79)
Relation IdRELA000000261345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011826
Pathdomain/teksten/TEXT000000011826
Display NamePreek van broeder Aert over Judit 11,19
Relation IdRELA000000272971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011832
Pathdomain/teksten/TEXT000000011832
Display NamePreek van broeder Aert over S. Maria
Relation IdRELA000000273005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012721
Pathdomain/teksten/TEXT000000012721
Display NamePreek van broeder Egidius over de eucharistie (1Kor. 11,24)
Relation IdRELA000000276191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012717
Pathdomain/teksten/TEXT000000012717
Display NamePreek van broeder Petrus over Joh. 1,14
Relation IdRELA000000276159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012719
Pathdomain/teksten/TEXT000000012719
Display NamePreek van broeder Petrus over S. Augustinus (Sir. 25)
Relation IdRELA000000276174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012716
Pathdomain/teksten/TEXT000000012716
Display NamePreek van broeder Petrus over S. Barbara (Hoogl. 1,14)
Relation IdRELA000000276151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012715
Pathdomain/teksten/TEXT000000012715
Display NamePreek van broeder Petrus over S. Catharina (Judit 11,19)
Relation IdRELA000000276144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012718
Pathdomain/teksten/TEXT000000012718
Display NamePreek van broeder Petrus over S. Martha (Luc. 1,38)
Relation IdRELA000000276165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012720
Pathdomain/teksten/TEXT000000012720
Display NamePreek van broeder Petrus over S. Michael (Dan. 10,21)
Relation IdRELA000000276182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009051
Pathdomain/teksten/TEXT000000009051
Display NamePreken van Johannes Tauler
Relation IdRELA000000262686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008812
Pathdomain/teksten/TEXT000000008812
Display NamePreken van Johannes Tauler (groep I); Mnl.
Relation IdRELA000000261669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008935
Pathdomain/teksten/TEXT000000008935
Display NamePreken van Johannes Tauler (groep II) met tussengevoegde preken; Mnl.
Relation IdRELA000000262190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007506
Pathdomain/teksten/TEXT000000007506
Display NameTekene eens vernuftechs gronts
Relation IdRELA000000256908
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011894
Pathdomain/teksten/TEXT000000011894
Display NameTekene eens vernuftechs gronts; Nederd.
Relation IdRELA000000273267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008750
Pathdomain/teksten/TEXT000000008750
Display NameTekst met excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.23)
Relation IdRELA000000261394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008749
Pathdomain/teksten/TEXT000000008749
Display NameTekst over ghelatenheit des willen met excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.3, 4, 5 en 23)
Relation IdRELA000000261388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009305
Pathdomain/teksten/TEXT000000009305
Display NameTekst over naastenliefde
Relation IdRELA000000263389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008748
Pathdomain/teksten/TEXT000000008748
Display NameTekst over oetmoedicheit met een excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.23)
Relation IdRELA000000261382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009074
Pathdomain/teksten/TEXT000000009074
Display NameTraktaat over de eucharistie samengesteld uit preken van Johannes Tauler
Relation IdRELA000000262765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008290
Pathdomain/teksten/TEXT000000008290
Display NameVan eenen devoten vraukin
Relation IdRELA000000259708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011472
Pathdomain/teksten/TEXT000000011472
Display NameVerzameling preken over de tien geboden gepredikt te Gent door een 'meester lesenciaat in der godheid' met veel exempelen; Mnl.
Relation IdRELA000000271559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007213
Pathdomain/teksten/TEXT000000007213
Display NameVijf preken van Broeder Aert
Relation IdRELA000000255673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008716
Pathdomain/teksten/TEXT000000008716
Display NameVon den drîn fragen, in aansluiting op fragment van preek over Joh. 16,17 van Eckhart (Quint III, nr.69), Mnl.
Relation IdRELA000000261190
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411422
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000477
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000477
Display NameAxters, Stephanus G.
Relation IdRELA000000015491
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003799
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003799
Display NameBRUSSEL, KB : 10209-11
Relation IdRELA000000077388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007563
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007563
Display NameBRUSSEL, KB : 11859
Relation IdRELA000000124044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003887
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003887
Display NameBRUSSEL, KB : 15131
Relation IdRELA000000078724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003922
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003922
Display NameBRUSSEL, KB : 19407
Relation IdRELA000000079274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003641
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003641
Display NameBRUSSEL, KB : 2184
Relation IdRELA000000075217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003661
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003661
Display NameBRUSSEL, KB : 2694
Relation IdRELA000000075519
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003698
Display NameBRUSSEL, KB : 3067-73
Relation IdRELA000000076092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000172
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000172
Display NameGENT, UB : 1016
Relation IdRELA000000025501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007900
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007900
Display NameGENT, UB : 1184
Relation IdRELA000000127743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007908
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007908
Display NameGENT, UB : 1324
Relation IdRELA000000127854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000210
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000210
Display NameGENT, UB : 1359
Relation IdRELA000000026191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007945
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007945
Display NameGENT, UB : 2422
Relation IdRELA000000128341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000162
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000162
Display NameGENT, UB : 902
Relation IdRELA000000025282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000170
Display NameGENT, UB : 966
Relation IdRELA000000025463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006306
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006306
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 230 (verloren)
Relation IdRELA000000108922
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie