De preek op den Gulden Berg door den Leesmeester van Straatsburg / [door] Stephanus Axters

Typedocument
TitleDe preek op den Gulden Berg door den Leesmeester van Straatsburg / [door] Stephanus Axters
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003056
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a57a18b3-9501-47fd-9ad9-8c2ba83dabf7
Deletedno
Relation Count 10
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000007465
Pathdomain/teksten/TEXT000000007465
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009939
Pathdomain/teksten/TEXT000000009939
Display NamePreek naar aanleiding van de Preek op de gulden berg en met twee citaten op naam van Ruusbroec
Relation IdRELA000000265605
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000001237
Pathdomain/documents/DOCU000000001237
Display NameTijdschrift voor taal en letteren / onder bestuur van docenten der RK Leergangen
Relation IdRELA000000409971
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004214
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004214
Display NamePreek op de gulden berg
Relation IdRELA000000015367
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005584
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005584
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 2194
Relation IdRELA000000099032
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000477
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000477
Display NameAxters, Stephanus G.
Relation IdRELA000000015366
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie