Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen

Typedocument
TitleVerslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002914
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/096d1ad3-112a-47a9-8a94-630ba7a170a1
Deletedno
Relation Count 17
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000009642
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009642
Display NameAfdeeling Letterkunde
Relation IdRELA000000015083
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009303
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009303
Display NameAmsterdam
Relation IdRELA000000015082
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000010053
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010053
Display NameKoninklijke Akademie van Wetenschappen
Relation IdRELA000000015085
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000001607
Pathdomain/documents/DOCU000000001607
Display NameBedorven plaatsen en weinig bekende woorden uit den Middelnederlandschen Limborch / door J. Verdam
Relation IdRELA000000410825
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001862
Pathdomain/documents/DOCU000000001862
Display NameBijdrage tot de geschiedenis der Middel-Nederlandsche bijbelvertaling / W. Moll
Relation IdRELA000000410290
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003404
Pathdomain/documents/DOCU000000003404
Display NameDie Inclination im Mittelniederländischen / von J. Franck
Relation IdRELA000000412056
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001611
Pathdomain/documents/DOCU000000001611
Display NameEenige bedorven plaatsen in Middelnederlandsche teksten / Jacob Verdam
Relation IdRELA000000409705
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001610
Pathdomain/documents/DOCU000000001610
Display NameHet Brusselsche handschrift van den Limborch, en zijn belang voor den door van den Bergh uitgegeven tekst / J. Verdam
Relation IdRELA000000410140
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002140
Pathdomain/documents/DOCU000000002140
Display NameHet Middelnederlandsche Dichtwerk Van den levene ons Heren / J. Verdam
Relation IdRELA000000410373
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001612
Pathdomain/documents/DOCU000000001612
Display NameLaten als hulpwerkwoord van wijze in het Nederlandsch en Middelnederlandsch / Jacob Verdam
Relation IdRELA000000412129
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001614
Pathdomain/documents/DOCU000000001614
Display NameMiddelnederlandsche geestelijke poëzie : (naar aanleiding van twee handschriften in de Boekerij der Akademie) / door J. Verdam
Relation IdRELA000000409796
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001618
Pathdomain/documents/DOCU000000001618
Display NameNieuwe aanwinsten voor de kennis onzer Middeleeuwsche taal / Jacob Verdam
Relation IdRELA000000412525
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001617
Pathdomain/documents/DOCU000000001617
Display NameNieuwe aanwinsten voor de kennis van het Middelnederlandsch / Jacob Verdam
Relation IdRELA000000412731
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001616
Pathdomain/documents/DOCU000000001616
Display NameNieuwe aanwinsten voor de kennis van onze Middelnederlandsche taal en in het bijzonder voor de critiek van Maerlant / Jacob Verdam
Relation IdRELA000000409300
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001619
Pathdomain/documents/DOCU000000001619
Display NameNieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche taal en letterkunde / Jacob Verdam
Relation IdRELA000000412494
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002146
Pathdomain/documents/DOCU000000002146
Display NameNieuwe lezingen in Maerlant's Spiegel Historiael, Eerste Partie / J. Verdam
Relation IdRELA000000411235
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002150
Pathdomain/documents/DOCU000000002150
Display NameOver de woorden Schaats en Zerk / J. Verdam
Relation IdRELA000000409593
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie