Een Engels Imitatio-handschrift bij de Brugse Kartuizers / J.P. Gumbert

Typedocument
TitleEen Engels Imitatio-handschrift bij de Brugse Kartuizers / J.P. Gumbert
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002482
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/236e4be6-149d-434d-96e5-fdd77b927af1
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000009620
Pathdomain/teksten/TEXT000000009620
Display NameThomas a Kempis: De imitatione Christi. Libellus qui vocatur musica ecclesiastica; Lat.
Relation IdRELA000000264355
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000409776
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000003816
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003816
Display NameDe imitatione Christi
Relation IdRELA000000014404
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007600
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007600
Display NameBRUSSEL, KB : 15138
Relation IdRELA000000124384
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001271
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001271
Display NameGumbert, J.P.
Relation IdRELA000000014403
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007600
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007600
Display NameBRUSSEL, KB : 15138
Relation IdRELA000000124382
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie