De "Liber magistri Avicenne" en de "Herbarijs" : Middelnederlandse handschriften uit de XIVe eeuw : (Ms. 15624-15641 Kon. Bibliotheek te Brussel) / uitgeg. en gekommentariëerd door L.J. Vandewiele

Typedocument
TitleDe "Liber magistri Avicenne" en de "Herbarijs" : Middelnederlandse handschriften uit de XIVe eeuw : (Ms. 15624-15641 Kon. Bibliotheek te Brussel) / uitgeg. en gekommentariëerd door L.J. Vandewiele
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002445
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e8eaf285-8c4d-44a9-860c-5797196c1d9a
Deletedno
Relation Count 10
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004124
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004124
Display NameHerbarijs
Relation IdRELA000000396913
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000007230
Pathdomain/teksten/TEXT000000007230
Display NameMedisch handboek (=Liber magistri Avicenne)
Relation IdRELA000000255745
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has keyword
Typelexicon
IdLEXI000000009965
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009965
Display NameBotany, Medical
Relation IdRELA000000014324
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009966
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009966
Display NameDutch language
Relation IdRELA000000014326
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009967
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009967
Display NameMateria medica, Vegetable
Relation IdRELA000000014328
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009968
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009968
Display NameMedicine, Medieval
Relation IdRELA000000014330
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004124
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004124
Display NameHerbarijs
Relation IdRELA000000014331
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003896
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003896
Display NameBRUSSEL, KB : 15624-41
Relation IdRELA000000078865
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000009964
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009964
Display NameAvicenna
Relation IdRELA000000014321
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000000560
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000560
Display NameVandewiele, L.J.
Relation IdRELA000000014322
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie