De origine monasterii Viridisvallis van Pomerius : een overzicht van de handschriften / R. Lievens

Typedocument
TitleDe origine monasterii Viridisvallis van Pomerius : een overzicht van de handschriften / R. Lievens
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002295
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/84f34335-56f4-4481-b928-08d5bf47f428
Deletedno
Relation Count 13
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000022770
Pathdomain/teksten/TEXT000000022770
Display NameHenricus Pomerius: De origine Viridis vallis
Relation IdRELA000000311111
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022766
Pathdomain/teksten/TEXT000000022766
Display NameHenricus Pomerius: De origine Viridis vallis. Primordiale monasterii monachorum regularium Rubee vallis; Lat.
Relation IdRELA000000311085
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021504
Pathdomain/teksten/TEXT000000021504
Display NameHenricus Pomerius: De origine monasterii Viridisvallis
Relation IdRELA000000306458
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021566
Pathdomain/teksten/TEXT000000021566
Display NameHenricus Pomerius: De origine monasterii Viridisvallis (deel 2)
Relation IdRELA000000306685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021567
Pathdomain/teksten/TEXT000000021567
Display NameHenricus Pomerius: De origine monasterii Viridisvallis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000306690
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410599
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004203
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004203
Display NameDe origine monasterii Viridisvallis
Relation IdRELA000000014088
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003846
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003846
Display NameBRUSSEL, KB : 11988-90
Relation IdRELA000000078065
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001704
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001704
Display NameLievens, R.
Relation IdRELA000000014087
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000009387
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009387
Display NameBRUSSEL, KB : 13525-26
Relation IdRELA000000142717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009018
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009018
Display NameBRUSSEL, KB : 2926-28
Relation IdRELA000000138766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009017
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009017
Display NameBRUSSEL, KB : 4380-84
Relation IdRELA000000138759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000937
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000937
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 311
Relation IdRELA000000036461
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie