Middelnederlandsche geestelijke gedichten, liederen en rijmen / W.L. de Vreese

Typedocument
TitleMiddelnederlandsche geestelijke gedichten, liederen en rijmen / W.L. de Vreese
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002276
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0e8663e1-ed39-408b-a566-211e0affb28e
Deletedno
Relation Count 67
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004781
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004781
Display NameJhesus in desen stonden
Relation IdRELA000000398673
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000016119
Pathdomain/teksten/TEXT000000016119
Display NameAen siet wan ghi comen sijt
Relation IdRELA000000287667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023003
Pathdomain/teksten/TEXT000000023003
Display NameBerijmde monoloog, verwant aan Ene figure
Relation IdRELA000000312017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016122
Pathdomain/teksten/TEXT000000016122
Display NameDat creatueren qualijc te gheloven sijn
Relation IdRELA000000287682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008158
Pathdomain/teksten/TEXT000000008158
Display NameEen devote reyme van der passie ons heren
Relation IdRELA000000259256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016110
Pathdomain/teksten/TEXT000000016110
Display NameEne figure
Relation IdRELA000000287620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006159
Pathdomain/teksten/TEXT000000006159
Display NameExcerpt uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016102
Pathdomain/teksten/TEXT000000016102
Display NameGedicht
Relation IdRELA000000287592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016141
Pathdomain/teksten/TEXT000000016141
Display NameGedicht over de goede moordenaar die met Christus gekruisigd werd; inleiding in proza
Relation IdRELA000000287742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013175
Pathdomain/teksten/TEXT000000013175
Display NameJhesus in desen stonden
Relation IdRELA000000277808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016160
Pathdomain/teksten/TEXT000000016160
Display NameKorte gedichten
Relation IdRELA000000287801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016105
Pathdomain/teksten/TEXT000000016105
Display NameLofzangen tot God op de verzen uit het Te Deum laudamus
Relation IdRELA000000287604
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015998
Pathdomain/teksten/TEXT000000015998
Display NameMensch wes op dijn hoede altoes, met aan het slot zes rijmende regels uit Jan van Ruusbroec: Vanden seven sloten (r.943-948)
Relation IdRELA000000287170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016103
Pathdomain/teksten/TEXT000000016103
Display NameMnl. rijmvertaling van de hymne Ave maris stella
Relation IdRELA000000287597
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024921
Pathdomain/teksten/TEXT000000024921
Display NameMnl. vertaling van de hymne Ave maris stella
Relation IdRELA000000320663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016117
Pathdomain/teksten/TEXT000000016117
Display NameRaadsel op rijm
Relation IdRELA000000287656
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016126
Pathdomain/teksten/TEXT000000016126
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000287695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016139
Pathdomain/teksten/TEXT000000016139
Display NameRijmspreuk en spreekwoord
Relation IdRELA000000287734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016159
Pathdomain/teksten/TEXT000000016159
Display NameRijmspreuk in Lat. en Mnl. en spreekwoord
Relation IdRELA000000287797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016135
Pathdomain/teksten/TEXT000000016135
Display NameRijmspreuk, waarvan de eerste regel is weggesneden
Relation IdRELA000000287722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016140
Pathdomain/teksten/TEXT000000016140
Display NameRijmspreuken
Relation IdRELA000000287738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016158
Pathdomain/teksten/TEXT000000016158
Display NameRijmspreuken en spreekwoord
Relation IdRELA000000287793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016150
Pathdomain/teksten/TEXT000000016150
Display NameRijmspreuken, onder meer `So wie dat doecht in duechden trect'
Relation IdRELA000000287769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016109
Pathdomain/teksten/TEXT000000016109
Display NameRijmtekst, verwant aan Ene figure
Relation IdRELA000000287617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016118
Pathdomain/teksten/TEXT000000016118
Display NameSproke : Dat rat van aventuren is so wonderlic
Relation IdRELA000000287661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016115
Pathdomain/teksten/TEXT000000016115
Display NameSproke : Deus, wat leven leyden die papen
Relation IdRELA000000287644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016113
Pathdomain/teksten/TEXT000000016113
Display NameSproke over de aardse vergankelijkheid: Vander crancker broescher werelt
Relation IdRELA000000287632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008134
Pathdomain/teksten/TEXT000000008134
Display NameSproke: Vanden ABC vele abuse der weerelt, eerste 18 regels
Relation IdRELA000000259169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016114
Pathdomain/teksten/TEXT000000016114
Display NameStrofisch gedicht (aabccb)
Relation IdRELA000000287638
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016149
Pathdomain/teksten/TEXT000000016149
Display NameTwee korte gedichten
Relation IdRELA000000287765
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000335
Pathdomain/documents/DOCU000000000335
Display NameTijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde / uitg. vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Relation IdRELA000000411798
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003658
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003658
Display NameBRUSSEL, KB : 2559-62
Relation IdRELA000000075480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004002
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004002
Display NameBRUSSEL, KB : II 111
Relation IdRELA000000080412
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000553
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000553
Display NameVreese, Willem de
Relation IdRELA000000014058
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie