Nieuwe Middelnederlandsche fragmenten, X : Eene nog onbekende 'Twistsprake' / W.L. de Vreese

Typedocument
TitleNieuwe Middelnederlandsche fragmenten, X : Eene nog onbekende 'Twistsprake' / W.L. de Vreese
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002275
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/25a0c21a-207f-4691-8df6-de34c549a69c
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007304
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007304
Display NameDe seven bande die Venus den minnere sande
Relation IdRELA000000406451
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005398
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005398
Display NameNu laet ons gode loven
Relation IdRELA000000397058
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004294
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004294
Display NameVanden ABC vele abuse der weerelt
Relation IdRELA000000392715
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000022606
Pathdomain/teksten/TEXT000000022606
Display NameMinnerede: De seven bande die Venus den minnere sande; onvoll.
Relation IdRELA000000310395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022605
Pathdomain/teksten/TEXT000000022605
Display NameVan der feesten een proper dinc; fragm.
Relation IdRELA000000310390
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000335
Pathdomain/documents/DOCU000000000335
Display NameTijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde / uitg. vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Relation IdRELA000000412076
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000254
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000254
Display NameGENT, UB : 1644
Relation IdRELA000000026739
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000553
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000553
Display NameVreese, Willem de
Relation IdRELA000000014057
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie