Meister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys

Typedocument
TitleMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002244
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1d718658-d356-4b9f-b575-679a2355ea28
Deletedno
Relation Count 80
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000005919
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005919
Display NameVan eenen devooten vraukin
Relation IdRELA000000398216
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000024255
Pathdomain/teksten/TEXT000000024255
Display NameAchtregelige rijmspreuk over volmaaktheid
Relation IdRELA000000317915
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024269
Pathdomain/teksten/TEXT000000024269
Display NameAve moeder reyne maecht (Berijmd glossengebed over het Ave Maria)
Relation IdRELA000000317970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022764
Pathdomain/teksten/TEXT000000022764
Display NameAve moeder van genaden (Ave Maria-parafrase)
Relation IdRELA000000311077
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022926
Pathdomain/teksten/TEXT000000022926
Display NameBerijmd gebed tot de heilige Quintijn
Relation IdRELA000000311751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024139
Pathdomain/teksten/TEXT000000024139
Display NameBerijmde overpeinzing van een heremiet, verwant met Een vraghe es wyen god meest mint
Relation IdRELA000000317335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024134
Pathdomain/teksten/TEXT000000024134
Display NameBerijmde proloog op het navolgend allegorisch deugdentractaat : Een gheestelijc casteel
Relation IdRELA000000317308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022296
Pathdomain/teksten/TEXT000000022296
Display NameBerijmde tekst, gevolgd door rijmspreuken
Relation IdRELA000000309278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008141
Pathdomain/teksten/TEXT000000008141
Display NameDer goeder leiken reghel
Relation IdRELA000000259199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006224
Pathdomain/teksten/TEXT000000006224
Display NameEen gedicht van geisteliker mynnen
Relation IdRELA000000251104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007803
Pathdomain/teksten/TEXT000000007803
Display NameExempel
Relation IdRELA000000258008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013173
Pathdomain/teksten/TEXT000000013173
Display NameExempel van Bernardus en een broeder die in zijn kloostercel bleef
Relation IdRELA000000277800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008788
Pathdomain/teksten/TEXT000000008788
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000261577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007448
Pathdomain/teksten/TEXT000000007448
Display NameGedicht uit de school van Hadewijch
Relation IdRELA000000256669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024272
Pathdomain/teksten/TEXT000000024272
Display NameGeestelijk lied
Relation IdRELA000000317984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024264
Pathdomain/teksten/TEXT000000024264
Display NameGeestelijk lied in de vorm van een dialoog tussen Jezus en zijn ziel
Relation IdRELA000000317947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024258
Pathdomain/teksten/TEXT000000024258
Display NameGeestelijk lied met verheerlijking van Jezus (jubileringe)
Relation IdRELA000000317926
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024260
Pathdomain/teksten/TEXT000000024260
Display NameGeestelijk lied over het verlangen naar Jezus
Relation IdRELA000000317933
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012749
Pathdomain/teksten/TEXT000000012749
Display NameHoe luyde sanc die leeraer opter tinnen
Relation IdRELA000000276281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024166
Pathdomain/teksten/TEXT000000024166
Display NameKerstlied : Een kint es ons gheboren
Relation IdRELA000000317462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024271
Pathdomain/teksten/TEXT000000024271
Display NameKerstlied, op de wijs van Claes Mollenaer
Relation IdRELA000000317980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024256
Pathdomain/teksten/TEXT000000024256
Display NameKlacht over de ijdele wereld
Relation IdRELA000000317918
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017141
Pathdomain/teksten/TEXT000000017141
Display NameLegende van paus Silvester II
Relation IdRELA000000291099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024146
Pathdomain/teksten/TEXT000000024146
Display NameLied gewijd aan God en de heilige Hieronymus, op de wijs van Ic weet een vrouken wel bereyt
Relation IdRELA000000317362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024262
Pathdomain/teksten/TEXT000000024262
Display NameLied gewijd aan de H. Agnes
Relation IdRELA000000317939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024263
Pathdomain/teksten/TEXT000000024263
Display NameLied gewijd aan de H. Barbara
Relation IdRELA000000317943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024257
Pathdomain/teksten/TEXT000000024257
Display NameLied gewijd aan de H.Hieronymus
Relation IdRELA000000317921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024144
Pathdomain/teksten/TEXT000000024144
Display NameLied over Jezus
Relation IdRELA000000317353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024167
Pathdomain/teksten/TEXT000000024167
Display NameLoflied op Maria : Die ic hebbe uutvercoren
Relation IdRELA000000317468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005207
Pathdomain/teksten/TEXT000000005207
Display NameMengeldichten in navolging van Hadewijch
Relation IdRELA000000246316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024265
Pathdomain/teksten/TEXT000000024265
Display NameMinnelied op de stokregel Noch hopic dat my gheburen sal
Relation IdRELA000000317950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005115
Pathdomain/teksten/TEXT000000005115
Display NameMirakelsproke over bekering van een jodin, Mnl.
Relation IdRELA000000245842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024261
Pathdomain/teksten/TEXT000000024261
Display NameMnl. kerstlied, met afwisselend de refreinen O virgo Maria en Domine fulgencia ave plena gracia
Relation IdRELA000000317936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023217
Pathdomain/teksten/TEXT000000023217
Display NameMnl. vertaling van Gaude flore virginale, berijmd
Relation IdRELA000000313071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022854
Pathdomain/teksten/TEXT000000022854
Display NameMnl. vertaling van Gaude virgo mater Christi, berijmd
Relation IdRELA000000311483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023573
Pathdomain/teksten/TEXT000000023573
Display NameMnl. vertaling van Miserere mei deus, met expositie, berijmd
Relation IdRELA000000314693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007453
Pathdomain/teksten/TEXT000000007453
Display NameMystiek traktaat
Relation IdRELA000000256702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008187
Pathdomain/teksten/TEXT000000008187
Display NameNu starc ons God in onser noet
Relation IdRELA000000259362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024135
Pathdomain/teksten/TEXT000000024135
Display NameReligieus allegorisch deugdentractaat: Een gheestelijc casteel
Relation IdRELA000000317314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024141
Pathdomain/teksten/TEXT000000024141
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000317343
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005952
Pathdomain/teksten/TEXT000000005952
Display NameRijmspreuk op naam van Ruusbroec
Relation IdRELA000000249874
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024259
Pathdomain/teksten/TEXT000000024259
Display NameRijmspreuk over de mantel van het leed
Relation IdRELA000000317929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024268
Pathdomain/teksten/TEXT000000024268
Display NameRijmspreuk over een twaalftal mensen zonder deugd : Van eener dosinen verkeertheden
Relation IdRELA000000317964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024267
Pathdomain/teksten/TEXT000000024267
Display NameRijmspreuk over vrouwen
Relation IdRELA000000317961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017372
Pathdomain/teksten/TEXT000000017372
Display NameRijmspreuken
Relation IdRELA000000291772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008810
Pathdomain/teksten/TEXT000000008810
Display NameVan eenen devooten vraukin
Relation IdRELA000000261660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008290
Pathdomain/teksten/TEXT000000008290
Display NameVan eenen devoten vraukin
Relation IdRELA000000259709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024235
Pathdomain/teksten/TEXT000000024235
Display NameZesregelig gedicht over de hemelse vreugde
Relation IdRELA000000317831
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000511
Pathdomain/documents/DOCU000000000511
Display NameNederlandsch archief voor kerkgeschiedenis / onder red. van H.C. Rogge ... [et al.]
Relation IdRELA000000410702
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003510
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003510
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 17
Relation IdRELA000000073161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001267
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001267
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 15
Relation IdRELA000000040512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005651
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005651
Display NameBRUGGE, SB : 408
Relation IdRELA000000100028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003937
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003937
Display NameBRUSSEL, KB : 19565
Relation IdRELA000000079514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003960
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003960
Display NameBRUSSEL, KB : 20105
Relation IdRELA000000079779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003698
Display NameBRUSSEL, KB : 3067-73
Relation IdRELA000000076108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003615
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003615
Display NameBRUSSEL, KB : 667
Relation IdRELA000000074793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003618
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003618
Display NameBRUSSEL, KB : 888-90
Relation IdRELA000000074865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004002
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004002
Display NameBRUSSEL, KB : II 111
Relation IdRELA000000080411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003998
Display NameBRUSSEL, KB : II 112
Relation IdRELA000000080352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000192
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000192
Display NameGENT, UB : 1305
Relation IdRELA000000025838
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000197
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000197
Display NameGENT, UB : 1339
Relation IdRELA000000025947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000200
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000200
Display NameGENT, UB : 1344
Relation IdRELA000000025993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000274
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000274
Display NameGENT, UB : 1761
Relation IdRELA000000026939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000170
Display NameGENT, UB : 966
Relation IdRELA000000025470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005564
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1576
Relation IdRELA000000098722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005584
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005584
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 2194
Relation IdRELA000000099031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005019
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005019
Display NameKEULEN, HA : W* 25
Relation IdRELA000000092741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002349
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12875
Relation IdRELA000000056016
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000488
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000488
Display NameVooys, C.G.N. de
Relation IdRELA000000014017
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003026
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003026
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 211
Relation IdRELA000000065010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002040
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002040
Display NameDRESDEN, SL : M 33A
Relation IdRELA000000051598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005374
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005374
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 135
Relation IdRELA000000096422
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie