Het handschrift der zogenaamde "Refereynen van C. Crul" / A. van Elslander en L. Roose

Typedocument
TitleHet handschrift der zogenaamde "Refereynen van C. Crul" / A. van Elslander en L. Roose
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002193
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f8698a2d-3eac-439d-b83b-e043bf8d6546
Deletedno
Relation Count 70
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000008345
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008345
Display NameABC-gedicht op een vrouw
Relation IdRELA000000406464
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008348
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008348
Display NameCornelis Crul
Relation IdRELA000000408765
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008346
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008346
Display NameNicolas Knibbe
Relation IdRELA000000402179
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000030493
Pathdomain/teksten/TEXT000000030493
Display Name(Fragment van een) jaardicht op de brand van de O.L. Vrouwekerk te Antwerpen in 1533 van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000345728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030443
Pathdomain/teksten/TEXT000000030443
Display NameABC-gedicht op een vrouw
Relation IdRELA000000345479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030132
Pathdomain/teksten/TEXT000000030132
Display NameABC-gedicht van 13 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000344064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030481
Pathdomain/teksten/TEXT000000030481
Display NameAnna Bijns: Refrein van vijf negentienregelige strofen op de stok Heere al come ick spade u ghenade waect
Relation IdRELA000000345670
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030491
Pathdomain/teksten/TEXT000000030491
Display NameBerijmd gebed
Relation IdRELA000000345721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004175
Pathdomain/teksten/TEXT000000004175
Display NameBewerking van psalm 13 (Vulg. 12), in 10 zevenregelige strofen, op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000241855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030487
Pathdomain/teksten/TEXT000000030487
Display NameCornelis Crul : Bewerking in acht vijftienregelige strofen van psalm 79 (lees 77, Vulg. 76)
Relation IdRELA000000345706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030486
Pathdomain/teksten/TEXT000000030486
Display NameCornelis Crul : Proloog van 4 vijftienregelige strofen op bewerking van psalm 77 (Vulg. 76)
Relation IdRELA000000345700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030484
Pathdomain/teksten/TEXT000000030484
Display NameCornelis Crul : Tweespraak in de vorm van een refrein van tien strofen op de stok Eist dan wonder dat elc na ryckdom gheneghen es en Eist dan niet wondere dat tvolc dus na rycdom staet
Relation IdRELA000000345687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030130
Pathdomain/teksten/TEXT000000030130
Display NameCornelis Crul: ABC-gedicht van 25 strofen; Mnl. Etc.
Relation IdRELA000000344051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030144
Pathdomain/teksten/TEXT000000030144
Display NameDankgebed in 7 dertienregelige strofen, op de stok Lof God van desen als u belieft salt beter wesen
Relation IdRELA000000344120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030482
Pathdomain/teksten/TEXT000000030482
Display NameFrans Fraet: Refrein van vier achttienregelige strofen op de stok Menschen siet van wat niet dat ghij ghecomen sijt
Relation IdRELA000000345676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027139
Pathdomain/teksten/TEXT000000027139
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 strofen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027140
Pathdomain/teksten/TEXT000000027140
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030148
Pathdomain/teksten/TEXT000000030148
Display NameMariagedicht van vier achttienregelige strofen op de stok Maria die daer oetmoedich bevonden zijt, op naam van Anthonis de Roovere
Relation IdRELA000000344137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030488
Pathdomain/teksten/TEXT000000030488
Display NameMotto van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000345711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030460
Pathdomain/teksten/TEXT000000030460
Display NameMotto van N. Knibbe
Relation IdRELA000000345569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030461
Pathdomain/teksten/TEXT000000030461
Display NameN. Knibbe : Refrein van vier dertienregelige strofen op de stok Want desen mey es altyts even groene
Relation IdRELA000000345573
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030459
Pathdomain/teksten/TEXT000000030459
Display NameN. Knibbe : Refrein van vier twintigregelige strofen op de stok Tes Godt al ghehoorsaem zonder den meinsche alleene
Relation IdRELA000000345563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021079
Pathdomain/teksten/TEXT000000021079
Display NameNieuwjaars gedicht over de zeven gaven van de Heilige Geest, berijmd (iedere gave in 11 regels, slechts zes gaven behandeld)
Relation IdRELA000000304949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030138
Pathdomain/teksten/TEXT000000030138
Display NameProloog van 6 zevenregelige strofen op bewerking van psalm 13 (Vulg. 12)
Relation IdRELA000000344097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030135
Pathdomain/teksten/TEXT000000030135
Display NameRefrein van 4 strofen op de stok Lof eere glorie van tije tot tyen
Relation IdRELA000000344082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030442
Pathdomain/teksten/TEXT000000030442
Display NameRefrein van drie negentienregelige strofen en Prince op de stok Een schandighe brocke es haest ghegheten
Relation IdRELA000000345474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030478
Pathdomain/teksten/TEXT000000030478
Display NameRefrein van drie zestienregelige strofen en Prince op de stok Ghij zyt den troost mijnder zielen alleene
Relation IdRELA000000345652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030464
Pathdomain/teksten/TEXT000000030464
Display NameRefrein van vier achttienregelige strofen op de stok Hy hevet tsamen voor ons God al vulbracht voorwaer
Relation IdRELA000000345588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030444
Pathdomain/teksten/TEXT000000030444
Display NameRefrein van vier achttienregelige strofen op de stok Lof vader diet al hebt in u regieren
Relation IdRELA000000345485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030471
Pathdomain/teksten/TEXT000000030471
Display NameRefrein van vier achttienregelige strofen op de stok Want ghy vint den troost in Christus doot warachtich
Relation IdRELA000000345625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019468
Pathdomain/teksten/TEXT000000019468
Display NameRefrein van vier strofen op de stok Lof eere glorie van tije tot tyen
Relation IdRELA000000298797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030447
Pathdomain/teksten/TEXT000000030447
Display NameRefrein van vier twaalfregelige strofen op de stok Benedicamus domino deo gracia
Relation IdRELA000000345499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030467
Pathdomain/teksten/TEXT000000030467
Display NameRefrein van vier veertienregelige strofen op de stok Hebben wy gheen liefde zo en eist al niet
Relation IdRELA000000345604
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030479
Pathdomain/teksten/TEXT000000030479
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Een soe isser een die ist al
Relation IdRELA000000345658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030483
Pathdomain/teksten/TEXT000000030483
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Eist wonder dat alle dierkins mu meest verblyden
Relation IdRELA000000345682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030462
Pathdomain/teksten/TEXT000000030462
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Gods woort ons licht dat de vader heeft ghezonden
Relation IdRELA000000345579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030465
Pathdomain/teksten/TEXT000000030465
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Lof zaleghen staet die God zelve maecte
Relation IdRELA000000345593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030458
Pathdomain/teksten/TEXT000000030458
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Myn lief es myne en ic ben zyne
Relation IdRELA000000345558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030466
Pathdomain/teksten/TEXT000000030466
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok So es dit al niet alst al wel overdacht es
Relation IdRELA000000345599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030475
Pathdomain/teksten/TEXT000000030475
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Waer heeft oyt minnare meer liefden bewesen
Relation IdRELA000000345639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030453
Pathdomain/teksten/TEXT000000030453
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Aen raedt aen daet altoos ghetrouwe
Relation IdRELA000000345530
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030476
Pathdomain/teksten/TEXT000000030476
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Duer tvast gheloouich herte Christus triumpheert
Relation IdRELA000000345644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030455
Pathdomain/teksten/TEXT000000030455
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Faelgeert ons voerspoet adieu vriendts confoort
Relation IdRELA000000345540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030452
Pathdomain/teksten/TEXT000000030452
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Ghij zijt den troost mijnder zielen alleene
Relation IdRELA000000345524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030468
Pathdomain/teksten/TEXT000000030468
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Ter noot zo kent elc zynen vriendt warachtich
Relation IdRELA000000345609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030445
Pathdomain/teksten/TEXT000000030445
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Wanneer sal God van alle menschen bekent zijn
Relation IdRELA000000345490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030470
Pathdomain/teksten/TEXT000000030470
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Zyt heere ghedachtich dwerc uwer handen
Relation IdRELA000000345620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030440
Pathdomain/teksten/TEXT000000030440
Display NameRefrein van vier zeventienregelige strofen op de stok Crachtichts in hemelen op eerde in helle
Relation IdRELA000000345462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030457
Pathdomain/teksten/TEXT000000030457
Display NameRefrein van vier zeventienregelige strofen op de stok Den rom uwer wercken Gods woort en deewich leven
Relation IdRELA000000345553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030450
Pathdomain/teksten/TEXT000000030450
Display NameRefrein van vier zeventienregelige strofen op de stok Is God met ons wie mach ons teghen zijn
Relation IdRELA000000345514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030451
Pathdomain/teksten/TEXT000000030451
Display NameRefrein van vier zeventienregelige strofen op de stok Wat baten ist als ghij u ziele verliest
Relation IdRELA000000345519
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030439
Pathdomain/teksten/TEXT000000030439
Display NameRefrein van vijf achttienregelige strofen op de stok Want wie Gods woort ghelooft het sal hem versaden
Relation IdRELA000000345457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021027
Pathdomain/teksten/TEXT000000021027
Display NameRefrein van vijf strofen op de stok Dits tgheloove dat ons die scriftuere verclaert
Relation IdRELA000000304744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030454
Pathdomain/teksten/TEXT000000030454
Display NameRefrein van vijf zestienregelige strofen op de stok Want int stuvende sant ist quaet fonderen
Relation IdRELA000000345535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030489
Pathdomain/teksten/TEXT000000030489
Display NameRegister op de tekstverzameling
Relation IdRELA000000345714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027126
Pathdomain/teksten/TEXT000000027126
Display NameRetrogade op de naam van de dichter: Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030490
Pathdomain/teksten/TEXT000000030490
Display NameRetrogade van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000345716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030463
Pathdomain/teksten/TEXT000000030463
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000345584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030456
Pathdomain/teksten/TEXT000000030456
Display NameSamenspraak in de vorm van een refrein van acht strofen op de stok Hoe vreest myn ziele voer doordeel des heeren en Daer lief over lief sal vonnisse gheven
Relation IdRELA000000345545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030140
Pathdomain/teksten/TEXT000000030140
Display NameTafelgebed in 4 tienregelige strofen, op de stok Eest drooghe eest nat // deus benedicat
Relation IdRELA000000344103
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024913
Pathdomain/teksten/TEXT000000024913
Display NameTwee berijmde Middelnederlandse Ave Maria's op de beginwoorden van het Latijnse Ave Maria
Relation IdRELA000000320622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030485
Pathdomain/teksten/TEXT000000030485
Display NameVijfregelig acrostichon van Cornelis Crul (rijmschema ababb)
Relation IdRELA000000345696
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000483
Pathdomain/documents/DOCU000000000483
Display NameDe gulden passer = Le compas d'or : driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen : bulletin trimestriel de la Société des bibliophiles anversois
Relation IdRELA000000411334
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000004462
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004462
Display NameLONDEN, BL : Sloane 1174
Relation IdRELA000000086379
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000851
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000851
Display NameRoose, L.
Relation IdRELA000000013922
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000000046
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000046
Display NameVan Elslander, A.
Relation IdRELA000000013921
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000012652
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012652
Display NameANTWERPEN, SB : 11285
Relation IdRELA000000180128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012409
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012409
Display NameBRUSSEL, KB : 15663
Relation IdRELA000000177662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004462
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004462
Display NameLONDEN, BL : Sloane 1174
Relation IdRELA000000086377
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie