Van den vos Reynaerde / J. Deschamps

Typedocument
TitleVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002083
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8d6b3190-93c1-4894-85dc-23bd7bb84d2c
Deletedno
Relation Count 515
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000408979
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004046
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004046
Display NameDie seven getijden nae den LXV artikelen
Relation IdRELA000000402787
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004457
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004457
Display NameEnarrationes in psalmos
Relation IdRELA000000400564
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004047
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004047
Display NameMeditacien vanden soeten leven ende bitter passie, verrisenisse ende glorificatie ons heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000397116
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004449
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004449
Display NameMnl. vertaling van Augustinus: De beata vita
Relation IdRELA000000404253
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004458
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004458
Display NameMnl. vertaling van Augustinus: Enarrationes in psalmos
Relation IdRELA000000399829
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006604
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006604
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce, berijmd
Relation IdRELA000000394798
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004147
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004147
Display NameVan der feesten een proper dinc
Relation IdRELA000000396285
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000001212
Pathdomain/teksten/TEXT000000001212
Display NameAegidius Zeghers: Mnl. vertaling Preken van Bernardus over Hooglied (hs. bevat eerste 36 preken)
Relation IdRELA000000225159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001227
Pathdomain/teksten/TEXT000000001227
Display NameAegidius Zeghers: Mnl. vertaling van Johannes de Torquemada: Regula sancti Benedicti cum doctissimis et piisimis commentariis ad Arsenium monachum; autogr.?
Relation IdRELA000000225265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007032
Pathdomain/teksten/TEXT000000007032
Display NameAlijt Bake: Boexken vander passien ons heren
Relation IdRELA000000254926
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001214
Pathdomain/teksten/TEXT000000001214
Display NameAmbrosius Zeebout: Tvoyage van Mher Joos van Ghistele; Mnl.
Relation IdRELA000000225171
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001184
Pathdomain/teksten/TEXT000000001184
Display NameAugustinus. Leven van Monica (incompleet). Etc.; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000224927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007309
Pathdomain/teksten/TEXT000000007309
Display NameBeerte metten breden voeten; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000256059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024789
Pathdomain/teksten/TEXT000000024789
Display NameBerijmd gebed tot God
Relation IdRELA000000320107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024728
Pathdomain/teksten/TEXT000000024728
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000319901
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025095
Pathdomain/teksten/TEXT000000025095
Display NameBerijmd gebed tot Maria
Relation IdRELA000000321428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001225
Pathdomain/teksten/TEXT000000001225
Display NameBerijmde Doornikse kalender; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019755
Pathdomain/teksten/TEXT000000019755
Display NameBiecht
Relation IdRELA000000299851
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007088
Pathdomain/teksten/TEXT000000007088
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia; Ripuar.
Relation IdRELA000000255204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001269
Pathdomain/teksten/TEXT000000001269
Display NameBijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea, winterstuk; fragm.
Relation IdRELA000000225508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001237
Pathdomain/teksten/TEXT000000001237
Display NameBijbelvertaling van 1360; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001245
Pathdomain/teksten/TEXT000000001245
Display NameBoek Wijsheid uit de Bijbelvertaling van 1360; fragm. (cap.17, vs.16-cap.19, vs.6); Mnl.
Relation IdRELA000000225378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013071
Pathdomain/teksten/TEXT000000013071
Display NameBoetpsalmen en litanie
Relation IdRELA000000277457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041573
Pathdomain/teksten/TEXT000000041573
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041289
Pathdomain/teksten/TEXT000000041289
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote en de Litanie
Relation IdRELA000000384405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041567
Pathdomain/teksten/TEXT000000041567
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote en litanie
Relation IdRELA000000385369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041583
Pathdomain/teksten/TEXT000000041583
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote met de litanie
Relation IdRELA000000385436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001216
Pathdomain/teksten/TEXT000000001216
Display NameBrevier; Mnl.
Relation IdRELA000000225182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020837
Pathdomain/teksten/TEXT000000020837
Display NameBrief van een geestelijke vader aan kloosterzusters
Relation IdRELA000000304082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020836
Pathdomain/teksten/TEXT000000020836
Display NameBrief, begin en slot ontbreken
Relation IdRELA000000304079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019756
Pathdomain/teksten/TEXT000000019756
Display NameBroeder Egghebaert: Biecht
Relation IdRELA000000299854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001249
Pathdomain/teksten/TEXT000000001249
Display NameCeremonieel van de laatste sacramenten; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000225402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019757
Pathdomain/teksten/TEXT000000019757
Display NameConfiteor uit de Mnl. vertaling van de Mariamis Salve sancta parens, berijmd
Relation IdRELA000000299860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009822
Pathdomain/teksten/TEXT000000009822
Display NameContemplacie vander passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000265122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001195
Pathdomain/teksten/TEXT000000001195
Display NameDat boec Exemplaer; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015267
Pathdomain/teksten/TEXT000000015267
Display NameDe Dietsche Lucidarius; fragm. (vss.5345-5980)
Relation IdRELA000000284683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001215
Pathdomain/teksten/TEXT000000001215
Display NameDe biechtspiegel; fragm.
Relation IdRELA000000225178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041263
Pathdomain/teksten/TEXT000000041263
Display NameDe litanie van alle heiligen
Relation IdRELA000000384322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039186
Pathdomain/teksten/TEXT000000039186
Display NameDe tien deugden van S. Maria
Relation IdRELA000000377445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015420
Pathdomain/teksten/TEXT000000015420
Display NameDe vijf pater noster van S. Franciscus
Relation IdRELA000000285232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041262
Pathdomain/teksten/TEXT000000041262
Display NameDe zeven boetspalmen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001252
Pathdomain/teksten/TEXT000000001252
Display NameDevotieboek; fragm.
Relation IdRELA000000225424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001272
Pathdomain/teksten/TEXT000000001272
Display NameDie bruud van cantiken
Relation IdRELA000000225527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001220
Pathdomain/teksten/TEXT000000001220
Display NameDie dietsche doctrinale; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014270
Pathdomain/teksten/TEXT000000014270
Display NameDie dorne croene ons heeren
Relation IdRELA000000281719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001189
Pathdomain/teksten/TEXT000000001189
Display NameDie eerste bliscap van Maria; Mnl.
Relation IdRELA000000224963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001190
Pathdomain/teksten/TEXT000000001190
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, lange versie; Mnl.
Relation IdRELA000000224977
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001205
Pathdomain/teksten/TEXT000000001205
Display NameDirc Coelde van Münster; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001186
Pathdomain/teksten/TEXT000000001186
Display NameDirectorium met kalender; Lat. met Mnl. rubrieken
Relation IdRELA000000224943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041264
Pathdomain/teksten/TEXT000000041264
Display NameDodenvigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041211
Pathdomain/teksten/TEXT000000041211
Display NameDrieëndertig Miserere's voor de zielen (Dat sielen ghebet)
Relation IdRELA000000384166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008668
Pathdomain/teksten/TEXT000000008668
Display NameEen ghenuechlic hoefkijn der devoter sielen
Relation IdRELA000000260964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005054
Pathdomain/teksten/TEXT000000005054
Display NameEen legende van Sint Servatius, fragm.
Relation IdRELA000000245545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010457
Pathdomain/teksten/TEXT000000010457
Display NameEerste preek uit Jhesus collacien
Relation IdRELA000000267518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001229
Pathdomain/teksten/TEXT000000001229
Display NameEpistelen ende ewangelien metter exposicien (winterstuk); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001274
Pathdomain/teksten/TEXT000000001274
Display NameEvangelie van Lucas, vertaling Johan Scutken, met glossen; fragm. (cap.12, vs.9-38); Mnl.
Relation IdRELA000000225549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013968
Pathdomain/teksten/TEXT000000013968
Display NameExcerpt uit Dat prijeel der heyligher maecht sinte Agneten
Relation IdRELA000000280667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013766
Pathdomain/teksten/TEXT000000013766
Display NameExcerpt uit Jan Brugman: Leven van Jezus
Relation IdRELA000000279822
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007089
Pathdomain/teksten/TEXT000000007089
Display NameExcerpten uit Bijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia
Relation IdRELA000000255209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007299
Pathdomain/teksten/TEXT000000007299
Display NameExcerpten uit Van der feesten een proper dinc
Relation IdRELA000000256012
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018591
Pathdomain/teksten/TEXT000000018591
Display NameExempel over twaalf punten
Relation IdRELA000000295585
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006559
Pathdomain/teksten/TEXT000000006559
Display NameFragm. van leven van S. Catharina van Alexandrië en leven van S.Barbara
Relation IdRELA000000253047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001238
Pathdomain/teksten/TEXT000000001238
Display NameFrans-Nederlands gesprekboek; fragm.
Relation IdRELA000000225346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001281
Pathdomain/teksten/TEXT000000001281
Display NameGarijn van Montglavie; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019667
Pathdomain/teksten/TEXT000000019667
Display NameGebed
Relation IdRELA000000299509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014208
Pathdomain/teksten/TEXT000000014208
Display NameGebed op de vijftien bloedstortingen
Relation IdRELA000000281542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021441
Pathdomain/teksten/TEXT000000021441
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis
Relation IdRELA000000306211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027415
Pathdomain/teksten/TEXT000000027415
Display NameGebed tot alle heiligen
Relation IdRELA000000332419
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014678
Pathdomain/teksten/TEXT000000014678
Display NameGebed van dertig dagen (tot Maria)
Relation IdRELA000000282894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026945
Pathdomain/teksten/TEXT000000026945
Display NameGebed voor de koningin van Sicilie
Relation IdRELA000000330628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001275
Pathdomain/teksten/TEXT000000001275
Display NameGebeden en oefeningen. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000225556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010608
Pathdomain/teksten/TEXT000000010608
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027416
Pathdomain/teksten/TEXT000000027416
Display NameGebeden tot heiligen
Relation IdRELA000000332422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001226
Pathdomain/teksten/TEXT000000001226
Display NameGebedenboek in Lat. en Fr. Later bijgeschreven: Gebed van keizer Maximiliaan; Mnl.
Relation IdRELA000000225259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001257
Pathdomain/teksten/TEXT000000001257
Display NameGebedenboek; fragm.
Relation IdRELA000000225451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001208
Pathdomain/teksten/TEXT000000001208
Display NameGebedenboek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016372
Pathdomain/teksten/TEXT000000016372
Display NameGeloofsartikelen en biecht
Relation IdRELA000000288512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001246
Pathdomain/teksten/TEXT000000001246
Display NameGetijden en gebeden; Latijn met Mnl. rubrieken
Relation IdRELA000000225386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041285
Pathdomain/teksten/TEXT000000041285
Display NameGetijden van Maria in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041563
Pathdomain/teksten/TEXT000000041563
Display NameGetijden van Maria in de vertaling van Geert Grote, incompleet
Relation IdRELA000000385354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041578
Pathdomain/teksten/TEXT000000041578
Display NameGetijden van S. Maria in de vertaling van Geert Grote, slot
Relation IdRELA000000385414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041286
Pathdomain/teksten/TEXT000000041286
Display NameGetijden van de Eeuwige Wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041260
Pathdomain/teksten/TEXT000000041260
Display NameGetijden van de H. Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041261
Pathdomain/teksten/TEXT000000041261
Display NameGetijden van de H. Maagd in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041572
Pathdomain/teksten/TEXT000000041572
Display NameGetijden van de Heilige Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041179
Pathdomain/teksten/TEXT000000041179
Display NameGetijden van de Heilige Geest, (lange of korte) kruisgetijden, getijden van S. Maria, zeven boetpsalmen (met litanie) vigilie voor de overledenen en getijden van de Eeuwige Wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041564
Pathdomain/teksten/TEXT000000041564
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041288
Pathdomain/teksten/TEXT000000041288
Display NameGetijden van de heilige Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041565
Pathdomain/teksten/TEXT000000041565
Display NameGetijden van de heilige geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001264
Pathdomain/teksten/TEXT000000001264
Display NameGetijden van de heilige maagd Maria, vert. Geert Grote; fragm.
Relation IdRELA000000225471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041287
Pathdomain/teksten/TEXT000000041287
Display NameGetijden van het Heilige kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006614
Pathdomain/teksten/TEXT000000006614
Display NameGetijden; fragm.
Relation IdRELA000000253294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001199
Pathdomain/teksten/TEXT000000001199
Display NameGetijdenboek: Getijden van de Eeuwige Wijsheid in de vertaling van Geert Grote; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001228
Pathdomain/teksten/TEXT000000001228
Display NameGetijdenboek; Lat. (Kalender, januari en februari in Mnl.)
Relation IdRELA000000225272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001207
Pathdomain/teksten/TEXT000000001207
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000225118
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001200
Pathdomain/teksten/TEXT000000001200
Display NameGetijdenboek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001263
Pathdomain/teksten/TEXT000000001263
Display NameGlossarium Latijn-Mnl. (De homine-glossarium); 25 fragm.
Relation IdRELA000000225466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001218
Pathdomain/teksten/TEXT000000001218
Display NameHerman Stekin: Die exposicie op dat heyleghe pater noster; Mnl.
Relation IdRELA000000225194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001221
Pathdomain/teksten/TEXT000000001221
Display NameHet boec van Sidrac; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001247
Pathdomain/teksten/TEXT000000001247
Display NameHeynric van Hollant: Die cracht der mane; fragm.
Relation IdRELA000000225389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007302
Pathdomain/teksten/TEXT000000007302
Display NameHomilieën uit Bijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia
Relation IdRELA000000256025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023244
Pathdomain/teksten/TEXT000000023244
Display NameIc bevele mi heden ten beghinne (Berijmd morgengebed tot Maria)
Relation IdRELA000000313194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005633
Pathdomain/teksten/TEXT000000005633
Display NameIn deser figuren ende ghedeente plochten die alde filosefen die rechtuerdicheit te moelen ende te figureren; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000248456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001222
Pathdomain/teksten/TEXT000000001222
Display NameJacob van Maerlant: Der naturen bloeme; fragm. (Boek III, vs.1890-2852); Mnl.
Relation IdRELA000000225231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001196
Pathdomain/teksten/TEXT000000001196
Display NameJacob van Maerlant: Der naturen bloeme; fragm. (Boek XIII, vs.1-68); Mnl.
Relation IdRELA000000225021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001273
Pathdomain/teksten/TEXT000000001273
Display NameJacob van Maerlant: Historie van Troyen, waarin opgenomen de Trojeroman van Segher Diengotgaf; Mnl.
Relation IdRELA000000225532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001197
Pathdomain/teksten/TEXT000000001197
Display NameJacob van Maerlant: Historie van Troyen; fragm. (vs.19979-19982, 20017-20020 en nog 8 verzen); Mnl.
Relation IdRELA000000225029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005228
Pathdomain/teksten/TEXT000000005228
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.8255-8303, 8405-8450); Mnl.
Relation IdRELA000000246434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001276
Pathdomain/teksten/TEXT000000001276
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel Historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek III, kap.41/vs.36-kap.54/vs.10); Mnl.
Relation IdRELA000000225562
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001266
Pathdomain/teksten/TEXT000000001266
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel Historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek V, kap.50/vs.26-kap.61/vs.20); Mnl.
Relation IdRELA000000225485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001210
Pathdomain/teksten/TEXT000000001210
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Derde Partie, Boek III, kap.45/vs.56-kap.48/vs.6 en Boek V, kap.18/vs.2-kap.20/vs.31 en kap.24/vs.100-kap.27/vs.4); Mnl.
Relation IdRELA000000225136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001256
Pathdomain/teksten/TEXT000000001256
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Derde Partie, Boek VII, kap.51/vs.29-90, Boek V kap.55/vs.1-106 en Vierde Partie, Boek I, kap.56/vs.1-22); Mnl.
Relation IdRELA000000225445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001211
Pathdomain/teksten/TEXT000000001211
Display NameJacobus van Gruitrode: Meditacien (eerste deel: van Advent tot Pinksteren); Mnl.
Relation IdRELA000000225148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001217
Pathdomain/teksten/TEXT000000001217
Display NameJacobus van Gruitrode: Meditacien, tweede deel: van Drievuldigheidsdag tot Sint Barbara; onvoll.
Relation IdRELA000000225186
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001248
Pathdomain/teksten/TEXT000000001248
Display NameJan van Boendale: Brabantsche yeesten, -1351 (Boek IV-V); Mnl.
Relation IdRELA000000225394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001219
Pathdomain/teksten/TEXT000000001219
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek II, kap.36/vs.1785-1789, 1825-1830, 1865-1870, 1905-1909, 1945-1951, 1985-1990, 2025-2029 en 2065-2071); Mnl.
Relation IdRELA000000225204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001194
Pathdomain/teksten/TEXT000000001194
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek III, kap.7/vs.2-28, kap.8/vs.1-27, 43, 45, 51, 55, 58, 60, 63, kap.9/vs.16-42); Mnl.
Relation IdRELA000000225008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001241
Pathdomain/teksten/TEXT000000001241
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek IV, kap.5/vs.31-36, 48-56, 65-70, 83, kap.6/vs.1-6, 16-21, 40, 50-55, 67-70, kap.7/vs.1-4, kap.10/vs.85-90, kap.11/vs.6-14, 23-38, 39-48, kap.12/vs.18-27, 37-40); Mnl.
Relation IdRELA000000225362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001206
Pathdomain/teksten/TEXT000000001206
Display NameJan van Boendale: Jans teesteye; fragm. (vs.1280-1440); Mnl.
Relation IdRELA000000225110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001271
Pathdomain/teksten/TEXT000000001271
Display NameJan van Boendale: excerpt uit Der leken spiegel; fragm. (Boek II, kap.58/vs.88-125)
Relation IdRELA000000225518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001234
Pathdomain/teksten/TEXT000000001234
Display NameJhesus collacien en latere aantekeningen; Mnl
Relation IdRELA000000225323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005043
Pathdomain/teksten/TEXT000000005043
Display NameJocundus: Vita sancti Servatii; Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000245505
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005044
Pathdomain/teksten/TEXT000000005044
Display NameJocundus: Vita sancti Servatii; Mnl. vertaling, Ripuar.
Relation IdRELA000000245509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041284
Pathdomain/teksten/TEXT000000041284
Display NameKalender van het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000384385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002570
Pathdomain/teksten/TEXT000000002570
Display NameKalender voor het bisdom Kamerijk
Relation IdRELA000000233660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041579
Pathdomain/teksten/TEXT000000041579
Display NameKorte kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001235
Pathdomain/teksten/TEXT000000001235
Display NameKroniek van Vlaanderen tot 1468; Mnl.
Relation IdRELA000000225327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041585
Pathdomain/teksten/TEXT000000041585
Display NameLange kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041568
Pathdomain/teksten/TEXT000000041568
Display NameLange vigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005056
Pathdomain/teksten/TEXT000000005056
Display NameLegenden van Sint Servatius
Relation IdRELA000000245555
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001261
Pathdomain/teksten/TEXT000000001261
Display NameLekenbrevier; fragm.
Relation IdRELA000000225459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016444
Pathdomain/teksten/TEXT000000016444
Display NameLeven van Jezus met toepassingen op het leven van een `bruut Cristi'
Relation IdRELA000000288782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005058
Pathdomain/teksten/TEXT000000005058
Display NameLeven van S. Servatius
Relation IdRELA000000245565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001251
Pathdomain/teksten/TEXT000000001251
Display NameLeven van de H. Alexius (berijmd); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001255
Pathdomain/teksten/TEXT000000001255
Display NameLeven van de H. Margaretha. Etc. Fragm.
Relation IdRELA000000225440
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001187
Pathdomain/teksten/TEXT000000001187
Display NameLiederen; Mnl. en Frans
Relation IdRELA000000224950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001254
Pathdomain/teksten/TEXT000000001254
Display NameLimburgse Aiol; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016285
Pathdomain/teksten/TEXT000000016285
Display NameLitanie
Relation IdRELA000000288239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016338
Pathdomain/teksten/TEXT000000016338
Display NameLitanie van S. Maria
Relation IdRELA000000288401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001265
Pathdomain/teksten/TEXT000000001265
Display NameLodewijk van Velthem: Spiegel Historiael; fragm. (Vierde Partie, Boek VII, kap.64/laatste 15 verzen-kap.74/vs.33); Mnl.
Relation IdRELA000000225477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041590
Pathdomain/teksten/TEXT000000041590
Display NameLuikse kalender
Relation IdRELA000000385468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041581
Pathdomain/teksten/TEXT000000041581
Display NameMariagetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006932
Pathdomain/teksten/TEXT000000006932
Display NameMeditacien vanden soeten leven ende bitter passie, verrisenisse ende glorificatie ons heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000254476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001223
Pathdomain/teksten/TEXT000000001223
Display NameMelis Stoke: Rijmkroniek van Holland; tweede redactie; fragm. (Boek VI, vs.359-510); Mnl.
Relation IdRELA000000225242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002571
Pathdomain/teksten/TEXT000000002571
Display NameMinneliederen
Relation IdRELA000000233665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001188
Pathdomain/teksten/TEXT000000001188
Display NameMnl. berijmde bewerking van Dirk van Sint-Truiden: Vita S. Trudonis; fragm. (384 gedeeltelijk onleesbare verzen)
Relation IdRELA000000224955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009750
Pathdomain/teksten/TEXT000000009750
Display NameMnl. excerpt uit Augustinus: De beata vita
Relation IdRELA000000264849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014741
Pathdomain/teksten/TEXT000000014741
Display NameMnl. proza-vertaling van Stabat Mater
Relation IdRELA000000283112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005053
Pathdomain/teksten/TEXT000000005053
Display NameMnl. prozalegenden van Sint Servatius
Relation IdRELA000000245541
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005052
Pathdomain/teksten/TEXT000000005052
Display NameMnl. prozalegenden van Sint Servatius, waaronder Mnl. vertaling van Jocundus: Vita sancti Servatii
Relation IdRELA000000245536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013432
Pathdomain/teksten/TEXT000000013432
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001244
Pathdomain/teksten/TEXT000000001244
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare; fragm.
Relation IdRELA000000225373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014064
Pathdomain/teksten/TEXT000000014064
Display NameMnl. vertaling van Benedictio sanctae Clarae
Relation IdRELA000000281008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007304
Pathdomain/teksten/TEXT000000007304
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk en zomerstuk; 3 prekenen van Augustinus; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; preek van Maximus van Turijn; preek van Guerricus van Igny; preek van Fulgentius van Ruspae; exempelen; Mnl.
Relation IdRELA000000256034
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007303
Pathdomain/teksten/TEXT000000007303
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk; Nederd.
Relation IdRELA000000256030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010094
Pathdomain/teksten/TEXT000000010094
Display NameMnl. vertaling van Deus, propitius esto mihi et custos mei
Relation IdRELA000000266156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024578
Pathdomain/teksten/TEXT000000024578
Display NameMnl. vertaling van Douce dame de miséricorde, berijmd
Relation IdRELA000000319322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013089
Pathdomain/teksten/TEXT000000013089
Display NameMnl. vertaling van Eckbert von Schönau: Loquor ad cor tuum, o Maria
Relation IdRELA000000277507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008456
Pathdomain/teksten/TEXT000000008456
Display NameMnl. vertaling van Illumina oculos meos
Relation IdRELA000000260208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015041
Pathdomain/teksten/TEXT000000015041
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000284022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015139
Pathdomain/teksten/TEXT000000015139
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000284339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008556
Pathdomain/teksten/TEXT000000008556
Display NameMnl. vertaling van Liber soliloquiorum animae ad Deum
Relation IdRELA000000260501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014409
Pathdomain/teksten/TEXT000000014409
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000282093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014403
Pathdomain/teksten/TEXT000000014403
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce; berijmd
Relation IdRELA000000282077
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019597
Pathdomain/teksten/TEXT000000019597
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000299286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014063
Pathdomain/teksten/TEXT000000014063
Display NameMnl. vertaling van Testamentum sanctae Clarae
Relation IdRELA000000281005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007750
Pathdomain/teksten/TEXT000000007750
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I, kap.19-21
Relation IdRELA000000257854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007751
Pathdomain/teksten/TEXT000000007751
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek IV kap.9, 10, 12 en 7
Relation IdRELA000000257857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012630
Pathdomain/teksten/TEXT000000012630
Display NameMnl. vertaling van Vincentius Ferrerius: Gebed tot de naam van Jezus
Relation IdRELA000000275887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023354
Pathdomain/teksten/TEXT000000023354
Display NameMnl. vertaling van de Mariamis Salve sancta parens, berijmd
Relation IdRELA000000313705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010078
Pathdomain/teksten/TEXT000000010078
Display NameMnl. vertaling van gebed tot de drievuldigheid uit Meditationum liber unus op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012429
Pathdomain/teksten/TEXT000000012429
Display NameMnl. vertaling van het gebed Adore te
Relation IdRELA000000275220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013510
Pathdomain/teksten/TEXT000000013510
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave Maria, ancilla sanctae Trinitatis
Relation IdRELA000000278895
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014835
Pathdomain/teksten/TEXT000000014835
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000283390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022045
Pathdomain/teksten/TEXT000000022045
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza
Relation IdRELA000000308423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022049
Pathdomain/teksten/TEXT000000022049
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza, met rubriek over aflaat paus Innocentius
Relation IdRELA000000308435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001224
Pathdomain/teksten/TEXT000000001224
Display NameMystiek traktaat; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001270
Pathdomain/teksten/TEXT000000001270
Display NameNicolaus IV. Henricus Suso. Pseudo-Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000225514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001185
Pathdomain/teksten/TEXT000000001185
Display NameNoordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 14-24)
Relation IdRELA000000224934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001277
Pathdomain/teksten/TEXT000000001277
Display NameOefeningen; Mnl.
Relation IdRELA000000225567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001203
Pathdomain/teksten/TEXT000000001203
Display NameOgier van Denemarken; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001209
Pathdomain/teksten/TEXT000000001209
Display NameOngeïdentificeerde teksten; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001191
Pathdomain/teksten/TEXT000000001191
Display NameOudtestamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, nl. epistellessen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen, afgewisseld met en gevolgd door liturgische teksten en gebeden; met tafel van perikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000224982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010072
Pathdomain/teksten/TEXT000000010072
Display NameOver de liefde van God op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016813
Pathdomain/teksten/TEXT000000016813
Display NameOver het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016816
Pathdomain/teksten/TEXT000000016816
Display NameOver het lijden van Jezus (de juiste getallen m.b.t. de passie)
Relation IdRELA000000289975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004102
Pathdomain/teksten/TEXT000000004102
Display NameParafrase van boetpsalmen, een voor elk van de zeven weekdagen, telkens gevolgd door een meditatie over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000241563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016408
Pathdomain/teksten/TEXT000000016408
Display NamePassie in gebeden
Relation IdRELA000000288640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001233
Pathdomain/teksten/TEXT000000001233
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel Historiael; fragm. (Tweede Partie, Boek II, kap.57/vs.62-Boek III, kap.2/vs.97); Mnl.
Relation IdRELA000000225316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001267
Pathdomain/teksten/TEXT000000001267
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel Historiael; fragm. (Tweede Partie, Boek VI, kap.32/vs.10-29, kap.33/vs.9-28, kap.39/vs.16-35 en kap.40/vs.15-35); Mnl.
Relation IdRELA000000225493
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001253
Pathdomain/teksten/TEXT000000001253
Display NamePreken; fragm.
Relation IdRELA000000225426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002573
Pathdomain/teksten/TEXT000000002573
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000233671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001239
Pathdomain/teksten/TEXT000000001239
Display NameQueeste van den Grale; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001231
Pathdomain/teksten/TEXT000000001231
Display NameRechtboek van Gelderland; Mnl.
Relation IdRELA000000225299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001192
Pathdomain/teksten/TEXT000000001192
Display NameRechtboek van Kampen; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000224991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001201
Pathdomain/teksten/TEXT000000001201
Display NameRoman van Antiochië; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001198
Pathdomain/teksten/TEXT000000001198
Display NameRoman van Heinric ende Margriete van Limborch; fragm. (Boek VIII, vs.1706-1724, 1745-1762; Boek IX, vs.21-39, 60-78); Mnl.
Relation IdRELA000000225040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001268
Pathdomain/teksten/TEXT000000001268
Display NameRoman van Heinric ende Margriete van Limborch; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001278
Pathdomain/teksten/TEXT000000001278
Display NameRoman van Moriaen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225570
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001262
Pathdomain/teksten/TEXT000000001262
Display NameRoman van den riddere metter mouwen; fragm.
Relation IdRELA000000225461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001236
Pathdomain/teksten/TEXT000000001236
Display NameSinte Franciscus ghesellen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001213
Pathdomain/teksten/TEXT000000001213
Display NameStatuten van het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent; Mnl.
Relation IdRELA000000225165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001280
Pathdomain/teksten/TEXT000000001280
Display NameStatuten van het kapittel van Venlo; Mnl.
Relation IdRELA000000225584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012769
Pathdomain/teksten/TEXT000000012769
Display NameTekst over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042327
Pathdomain/teksten/TEXT000000042327
Display NameTekst over het onmetelijke getal der engelen en heiligen
Relation IdRELA000000387770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036921
Pathdomain/teksten/TEXT000000036921
Display NameTekst over liturgische gebruiken op Goede Vrijdag
Relation IdRELA000000370703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021087
Pathdomain/teksten/TEXT000000021087
Display NameTraktaat over de eucharistie
Relation IdRELA000000304973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020588
Pathdomain/teksten/TEXT000000020588
Display NameTraktaat over de twaalf evangelische raden
Relation IdRELA000000303151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016812
Pathdomain/teksten/TEXT000000016812
Display NameTraktaat over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023628
Pathdomain/teksten/TEXT000000023628
Display NameTraktaatje over gehoorzaamheid aan de prelaten
Relation IdRELA000000314923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041178
Pathdomain/teksten/TEXT000000041178
Display NameUtrechtse kalender
Relation IdRELA000000384067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041128
Pathdomain/teksten/TEXT000000041128
Display NameUtrechtse kalender, incompleet
Relation IdRELA000000383909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001230
Pathdomain/teksten/TEXT000000001230
Display NameUtrechtse kalender. Getijden in de vertaling van Geert Grote: Getijden van S. Maria (met proloog, slot ontbreekt), getijden van de Eeuwige Wijsheid (begin ontbreekt), getijden van de Heilige Geest, korte kruisgetijden, zeven boetpsalmen (begin ontbreekt) met litanie en vigilie voor de overledenen
Relation IdRELA000000225287
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001232
Pathdomain/teksten/TEXT000000001232
Display NameUtrechtse kalender. Getijdenboek van Geert Grote: Getijden van S. Maria (begin ontbreekt), getijden van de Eeuwige Wijsheid, getijden van de Heilige Geest, lange kruisgetijden, zeven boetpsalmen met litanie en vigilie van de overledenen
Relation IdRELA000000225302
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001250
Pathdomain/teksten/TEXT000000001250
Display NameVan den vos Reynaerde; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225408
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007297
Pathdomain/teksten/TEXT000000007297
Display NameVan der feesten een proper dinc
Relation IdRELA000000256003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007300
Pathdomain/teksten/TEXT000000007300
Display NameVan der feesten een proper dinc, onvoll. (vs.1-58 ontbreken)
Relation IdRELA000000256017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022605
Pathdomain/teksten/TEXT000000022605
Display NameVan der feesten een proper dinc; fragm.
Relation IdRELA000000310389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011878
Pathdomain/teksten/TEXT000000011878
Display NameVan verduldighen lidene
Relation IdRELA000000273202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001204
Pathdomain/teksten/TEXT000000001204
Display NameVanden vier oefeninghen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041290
Pathdomain/teksten/TEXT000000041290
Display NameVigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000384410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041570
Pathdomain/teksten/TEXT000000041570
Display NameVigilie in de vertaling van Geert Grote; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000385388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015790
Pathdomain/teksten/TEXT000000015790
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000286466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001242
Pathdomain/teksten/TEXT000000001242
Display NameVijftien paternosters van de passie; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015078
Pathdomain/teksten/TEXT000000015078
Display NameXXX poente der volcomender oetmoedecheit
Relation IdRELA000000284142
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000002898
Pathdomain/documents/DOCU000000002898
Display NameModerne encyclopedie der wereldliteratuur / algemene leiding J. Aerts ... [et al.]
Relation IdRELA000000409447
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000003662
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003662
Display NameVan den vos Reynaerde
Relation IdRELA000000013759
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001655
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001655
Display NameDeschamps, Jan
Relation IdRELA000000013758
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000004362
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004362
Display NameARNHEM, OB : 7
Relation IdRELA000000084664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007315
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007315
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1395
Relation IdRELA000000121341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006546
Display NameBONN, UB : S 2054
Relation IdRELA000000111805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001862
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001862
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1000
Relation IdRELA000000049036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001863
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1001
Relation IdRELA000000049056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001864
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001864
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1010
Relation IdRELA000000049074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001865
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001865
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1012
Relation IdRELA000000049091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001866
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001866
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1028
Relation IdRELA000000049107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008272
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008272
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1031
Relation IdRELA000000132037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006627
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006627
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1036
Relation IdRELA000000112826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004137
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004137
Display NameBRUSSEL, KB : IV 104
Relation IdRELA000000082243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001867
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001867
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1048
Relation IdRELA000000049114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004140
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004140
Display NameBRUSSEL, KB : IV 105
Relation IdRELA000000082258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001868
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001868
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1050
Relation IdRELA000000049140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001869
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001869
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1059
Relation IdRELA000000049158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001871
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1064
Relation IdRELA000000049189
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004142
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004142
Display NameBRUSSEL, KB : IV 107
Relation IdRELA000000082269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001872
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001872
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1074
Relation IdRELA000000049199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008057
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008057
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1085
Relation IdRELA000000129501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001873
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001873
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1096
Relation IdRELA000000049212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001874
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001874
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1099
Relation IdRELA000000049229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001875
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001875
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1105
Relation IdRELA000000049234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001876
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001876
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1106
Relation IdRELA000000049237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001877
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001877
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1107
Relation IdRELA000000049245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004143
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004143
Display NameBRUSSEL, KB : IV 113
Relation IdRELA000000082280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004145
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004145
Display NameBRUSSEL, KB : IV 114
Relation IdRELA000000082293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004146
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004146
Display NameBRUSSEL, KB : IV 115
Relation IdRELA000000082299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004147
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004147
Display NameBRUSSEL, KB : IV 116
Relation IdRELA000000082307
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001673
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001673
Display NameBRUSSEL, KB : IV 12
Relation IdRELA000000046544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004149
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004149
Display NameBRUSSEL, KB : IV 130
Relation IdRELA000000082320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004152
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004152
Display NameBRUSSEL, KB : IV 133
Relation IdRELA000000082341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001686
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001686
Display NameBRUSSEL, KB : IV 138
Relation IdRELA000000046762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001687
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001687
Display NameBRUSSEL, KB : IV 142
Relation IdRELA000000046779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001688
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001688
Display NameBRUSSEL, KB : IV 165
Relation IdRELA000000046791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001689
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001689
Display NameBRUSSEL, KB : IV 167
Relation IdRELA000000046803
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001690
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001690
Display NameBRUSSEL, KB : IV 174
Relation IdRELA000000046820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001691
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001691
Display NameBRUSSEL, KB : IV 175
Relation IdRELA000000046840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001692
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001692
Display NameBRUSSEL, KB : IV 177
Relation IdRELA000000046855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001693
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001693
Display NameBRUSSEL, KB : IV 178
Relation IdRELA000000046869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001694
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001694
Display NameBRUSSEL, KB : IV 190
Relation IdRELA000000046888
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001695
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001695
Display NameBRUSSEL, KB : IV 192
Relation IdRELA000000046906
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001696
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001696
Display NameBRUSSEL, KB : IV 195
Relation IdRELA000000046930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001697
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001697
Display NameBRUSSEL, KB : IV 196
Relation IdRELA000000046949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001698
Display NameBRUSSEL, KB : IV 197
Relation IdRELA000000046963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001699
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001699
Display NameBRUSSEL, KB : IV 198
Relation IdRELA000000046973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007522
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007522
Display NameBRUSSEL, KB : IV 199
Relation IdRELA000000123594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001700
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001700
Display NameBRUSSEL, KB : IV 200
Relation IdRELA000000046983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001701
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001701
Display NameBRUSSEL, KB : IV 202
Relation IdRELA000000047001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001702
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001702
Display NameBRUSSEL, KB : IV 203
Relation IdRELA000000047014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001703
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001703
Display NameBRUSSEL, KB : IV 205
Relation IdRELA000000047024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001704
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001704
Display NameBRUSSEL, KB : IV 206
Relation IdRELA000000047034
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001714
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001714
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (10)
Relation IdRELA000000047161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001716
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001716
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (11)
Relation IdRELA000000047196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001717
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001717
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (12)
Relation IdRELA000000047212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001718
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001718
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (13)
Relation IdRELA000000047227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001719
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001719
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (14)
Relation IdRELA000000047237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001720
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001720
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (15)
Relation IdRELA000000047246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001721
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001721
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (16)
Relation IdRELA000000047257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001722
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001722
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (18)
Relation IdRELA000000047267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001723
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001723
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (19)
Relation IdRELA000000047277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001706
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001706
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (2)
Relation IdRELA000000047062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001707
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001707
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (3)
Relation IdRELA000000047072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001708
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001708
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (4)
Relation IdRELA000000047080
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001709
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001709
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (5)
Relation IdRELA000000047092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001710
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001710
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (6)
Relation IdRELA000000047108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001711
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001711
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (7)
Relation IdRELA000000047123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001712
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001712
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (8)
Relation IdRELA000000047139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001713
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001713
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (9)
Relation IdRELA000000047150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001724
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001724
Display NameBRUSSEL, KB : IV 216
Relation IdRELA000000047290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001725
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001725
Display NameBRUSSEL, KB : IV 217 (1-3)
Relation IdRELA000000047308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001674
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001674
Display NameBRUSSEL, KB : IV 22
Relation IdRELA000000046558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001726
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001726
Display NameBRUSSEL, KB : IV 220
Relation IdRELA000000047331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001727
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001727
Display NameBRUSSEL, KB : IV 225
Relation IdRELA000000047362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001728
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001728
Display NameBRUSSEL, KB : IV 226
Relation IdRELA000000047385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001675
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001675
Display NameBRUSSEL, KB : IV 23
Relation IdRELA000000046575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001729
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001729
Display NameBRUSSEL, KB : IV 236
Relation IdRELA000000047399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001730
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001730
Display NameBRUSSEL, KB : IV 242
Relation IdRELA000000047414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001731
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001731
Display NameBRUSSEL, KB : IV 261
Relation IdRELA000000047436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001732
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001732
Display NameBRUSSEL, KB : IV 263
Relation IdRELA000000047442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001733
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001733
Display NameBRUSSEL, KB : IV 269
Relation IdRELA000000047449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001676
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001676
Display NameBRUSSEL, KB : IV 27
Relation IdRELA000000046591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001734
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001734
Display NameBRUSSEL, KB : IV 271
Relation IdRELA000000047464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001735
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001735
Display NameBRUSSEL, KB : IV 276
Relation IdRELA000000047479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001736
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001736
Display NameBRUSSEL, KB : IV 282
Relation IdRELA000000047489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001737
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001737
Display NameBRUSSEL, KB : IV 296
Relation IdRELA000000047502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001677
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001677
Display NameBRUSSEL, KB : IV 30
Relation IdRELA000000046612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001738
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001738
Display NameBRUSSEL, KB : IV 302
Relation IdRELA000000047515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001739
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001739
Display NameBRUSSEL, KB : IV 307
Relation IdRELA000000047527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001678
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001678
Display NameBRUSSEL, KB : IV 31
Relation IdRELA000000046629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001740
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001740
Display NameBRUSSEL, KB : IV 312
Relation IdRELA000000047539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001741
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001741
Display NameBRUSSEL, KB : IV 317
Relation IdRELA000000047551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001742
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001742
Display NameBRUSSEL, KB : IV 326
Relation IdRELA000000047566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001743
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001743
Display NameBRUSSEL, KB : IV 330
Relation IdRELA000000047577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001744
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001744
Display NameBRUSSEL, KB : IV 331
Relation IdRELA000000047585
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001745
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001745
Display NameBRUSSEL, KB : IV 334
Relation IdRELA000000047590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001746
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001746
Display NameBRUSSEL, KB : IV 336
Relation IdRELA000000047596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001747
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001747
Display NameBRUSSEL, KB : IV 337
Relation IdRELA000000047603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001748
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001748
Display NameBRUSSEL, KB : IV 338
Relation IdRELA000000047608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001749
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001749
Display NameBRUSSEL, KB : IV 339
Relation IdRELA000000047614
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001750
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001750
Display NameBRUSSEL, KB : IV 359
Relation IdRELA000000047624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001751
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001751
Display NameBRUSSEL, KB : IV 362
Relation IdRELA000000047636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001752
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001752
Display NameBRUSSEL, KB : IV 363
Relation IdRELA000000047657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001679
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001679
Display NameBRUSSEL, KB : IV 37
Relation IdRELA000000046643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001753
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001753
Display NameBRUSSEL, KB : IV 381
Relation IdRELA000000047668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001754
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001754
Display NameBRUSSEL, KB : IV 382
Relation IdRELA000000047678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001755
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001755
Display NameBRUSSEL, KB : IV 383
Relation IdRELA000000047684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001756
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001756
Display NameBRUSSEL, KB : IV 385
Relation IdRELA000000047694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001757
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001757
Display NameBRUSSEL, KB : IV 386
Relation IdRELA000000047711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001758
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001758
Display NameBRUSSEL, KB : IV 389
Relation IdRELA000000047735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001759
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001759
Display NameBRUSSEL, KB : IV 397
Relation IdRELA000000047759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001760
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001760
Display NameBRUSSEL, KB : IV 398 (1)
Relation IdRELA000000047779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001761
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001761
Display NameBRUSSEL, KB : IV 398 (2a, 2b en 3)
Relation IdRELA000000047790
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001762
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001762
Display NameBRUSSEL, KB : IV 398 (4)
Relation IdRELA000000047802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001763
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001763
Display NameBRUSSEL, KB : IV 398 (5)
Relation IdRELA000000047816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001764
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001764
Display NameBRUSSEL, KB : IV 398 (6)
Relation IdRELA000000047831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007361
Display NameBRUSSEL, KB : IV 398 (7)
Relation IdRELA000000121825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001765
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001765
Display NameBRUSSEL, KB : IV 398 (8)
Relation IdRELA000000047842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001766
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001766
Display NameBRUSSEL, KB : IV 398 (9)
Relation IdRELA000000047851
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001671
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001671
Display NameBRUSSEL, KB : IV 4
Relation IdRELA000000046512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001767
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001767
Display NameBRUSSEL, KB : IV 400
Relation IdRELA000000047860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001768
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001768
Display NameBRUSSEL, KB : IV 401
Relation IdRELA000000047871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001769
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001769
Display NameBRUSSEL, KB : IV 402
Relation IdRELA000000047900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001770
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001770
Display NameBRUSSEL, KB : IV 404
Relation IdRELA000000047914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001771
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001771
Display NameBRUSSEL, KB : IV 410
Relation IdRELA000000047920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001772
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001772
Display NameBRUSSEL, KB : IV 414
Relation IdRELA000000047932
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002672
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002672
Display NameBRUSSEL, KB : IV 415
Relation IdRELA000000060311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001773
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001773
Display NameBRUSSEL, KB : IV 420
Relation IdRELA000000047954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001774
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001774
Display NameBRUSSEL, KB : IV 421
Relation IdRELA000000047978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001775
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001775
Display NameBRUSSEL, KB : IV 423
Relation IdRELA000000048003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001776
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001776
Display NameBRUSSEL, KB : IV 428
Relation IdRELA000000048017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001777
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001777
Display NameBRUSSEL, KB : IV 432
Relation IdRELA000000048027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001778
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001778
Display NameBRUSSEL, KB : IV 436
Relation IdRELA000000048042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001779
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001779
Display NameBRUSSEL, KB : IV 437
Relation IdRELA000000048060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001680
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001680
Display NameBRUSSEL, KB : IV 44
Relation IdRELA000000046660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001780
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001780
Display NameBRUSSEL, KB : IV 442
Relation IdRELA000000048076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001781
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001781
Display NameBRUSSEL, KB : IV 443
Relation IdRELA000000048089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001782
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001782
Display NameBRUSSEL, KB : IV 447
Relation IdRELA000000048096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006009
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006009
Display NameBRUSSEL, KB : IV 454
Relation IdRELA000000105608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001783
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001783
Display NameBRUSSEL, KB : IV 455
Relation IdRELA000000048107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001784
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001784
Display NameBRUSSEL, KB : IV 458
Relation IdRELA000000048118
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001785
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001785
Display NameBRUSSEL, KB : IV 469
Relation IdRELA000000048131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001786
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001786
Display NameBRUSSEL, KB : IV 477
Relation IdRELA000000048145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001787
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001787
Display NameBRUSSEL, KB : IV 497
Relation IdRELA000000048151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001788
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001788
Display NameBRUSSEL, KB : IV 498
Relation IdRELA000000048157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001672
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001672
Display NameBRUSSEL, KB : IV 5
Relation IdRELA000000046526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001789
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001789
Display NameBRUSSEL, KB : IV 504
Relation IdRELA000000048161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001790
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001790
Display NameBRUSSEL, KB : IV 512
Relation IdRELA000000048173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001791
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001791
Display NameBRUSSEL, KB : IV 530
Relation IdRELA000000048185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001792
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001792
Display NameBRUSSEL, KB : IV 531
Relation IdRELA000000048189
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001793
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001793
Display NameBRUSSEL, KB : IV 535
Relation IdRELA000000048195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001794
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001794
Display NameBRUSSEL, KB : IV 542
Relation IdRELA000000048207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001795
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001795
Display NameBRUSSEL, KB : IV 543
Relation IdRELA000000048223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001796
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001796
Display NameBRUSSEL, KB : IV 549
Relation IdRELA000000048240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001797
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001797
Display NameBRUSSEL, KB : IV 579
Relation IdRELA000000048245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001798
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001798
Display NameBRUSSEL, KB : IV 584
Relation IdRELA000000048254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001799
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001799
Display NameBRUSSEL, KB : IV 592
Relation IdRELA000000048269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001800
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001800
Display NameBRUSSEL, KB : IV 628 (88)
Relation IdRELA000000048291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001801
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001801
Display NameBRUSSEL, KB : IV 636 (1-2)
Relation IdRELA000000048303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001808
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001808
Display NameBRUSSEL, KB : IV 636 (11)
Relation IdRELA000000048369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001802
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001802
Display NameBRUSSEL, KB : IV 636 (3)
Relation IdRELA000000048315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001803
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001803
Display NameBRUSSEL, KB : IV 636 (4)
Relation IdRELA000000048326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001804
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001804
Display NameBRUSSEL, KB : IV 636 (5-6)
Relation IdRELA000000048337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001805
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001805
Display NameBRUSSEL, KB : IV 636 (7-8)
Relation IdRELA000000048347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001806
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001806
Display NameBRUSSEL, KB : IV 636 (9)
Relation IdRELA000000048356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001809
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001809
Display NameBRUSSEL, KB : IV 650
Relation IdRELA000000048379
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001810
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001810
Display NameBRUSSEL, KB : IV 667
Relation IdRELA000000048389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001811
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001811
Display NameBRUSSEL, KB : IV 668
Relation IdRELA000000048394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001812
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001812
Display NameBRUSSEL, KB : IV 671
Relation IdRELA000000048402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001813
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001813
Display NameBRUSSEL, KB : IV 672
Relation IdRELA000000048412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001814
Display NameBRUSSEL, KB : IV 673
Relation IdRELA000000048422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001815
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001815
Display NameBRUSSEL, KB : IV 675
Relation IdRELA000000048433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001816
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001816
Display NameBRUSSEL, KB : IV 676
Relation IdRELA000000048453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001817
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001817
Display NameBRUSSEL, KB : IV 684-85
Relation IdRELA000000048480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001818
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001818
Display NameBRUSSEL, KB : IV 686
Relation IdRELA000000048492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001819
Display NameBRUSSEL, KB : IV 707
Relation IdRELA000000048507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001820
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001820
Display NameBRUSSEL, KB : IV 736
Relation IdRELA000000048531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001821
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001821
Display NameBRUSSEL, KB : IV 737
Relation IdRELA000000048546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001822
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001822
Display NameBRUSSEL, KB : IV 738
Relation IdRELA000000048557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001823
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001823
Display NameBRUSSEL, KB : IV 750
Relation IdRELA000000048565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001824
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001824
Display NameBRUSSEL, KB : IV 774
Relation IdRELA000000048578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001825
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001825
Display NameBRUSSEL, KB : IV 775
Relation IdRELA000000048600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001826
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001826
Display NameBRUSSEL, KB : IV 787
Relation IdRELA000000048618
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001827
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001827
Display NameBRUSSEL, KB : IV 788
Relation IdRELA000000048625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001682
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001682
Display NameBRUSSEL, KB : IV 81
Relation IdRELA000000046678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001828
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001828
Display NameBRUSSEL, KB : IV 814 (1-6)
Relation IdRELA000000048632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001829
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001829
Display NameBRUSSEL, KB : IV 814 (7-8)
Relation IdRELA000000048636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006814
Display NameBRUSSEL, KB : IV 815
Relation IdRELA000000115148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001830
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001830
Display NameBRUSSEL, KB : IV 816 (1-9)
Relation IdRELA000000048646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001837
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001837
Display NameBRUSSEL, KB : IV 817 (11)
Relation IdRELA000000048699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001831
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001831
Display NameBRUSSEL, KB : IV 817 (3)
Relation IdRELA000000048666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001832
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001832
Display NameBRUSSEL, KB : IV 817 (4)
Relation IdRELA000000048677
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007223
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007223
Display NameBRUSSEL, KB : IV 817 (5)
Relation IdRELA000000120349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001833
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001833
Display NameBRUSSEL, KB : IV 817 (6-7)
Relation IdRELA000000048684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001834
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001834
Display NameBRUSSEL, KB : IV 817 (8)
Relation IdRELA000000048688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001835
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001835
Display NameBRUSSEL, KB : IV 817 (9)
Relation IdRELA000000048692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001838
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001838
Display NameBRUSSEL, KB : IV 818
Relation IdRELA000000048705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001839
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001839
Display NameBRUSSEL, KB : IV 821
Relation IdRELA000000048717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007253
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007253
Display NameBRUSSEL, KB : IV 826
Relation IdRELA000000120682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001840
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001840
Display NameBRUSSEL, KB : IV 826 (6)
Relation IdRELA000000048725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001841
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001841
Display NameBRUSSEL, KB : IV 827 (1)
Relation IdRELA000000048736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001842
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001842
Display NameBRUSSEL, KB : IV 827 (2)
Relation IdRELA000000048752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001843
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001843
Display NameBRUSSEL, KB : IV 828
Relation IdRELA000000048769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001844
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001844
Display NameBRUSSEL, KB : IV 848
Relation IdRELA000000048782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001845
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001845
Display NameBRUSSEL, KB : IV 853 (1)
Relation IdRELA000000048793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001846
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001846
Display NameBRUSSEL, KB : IV 853 (4)
Relation IdRELA000000048807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001847
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001847
Display NameBRUSSEL, KB : IV 856
Relation IdRELA000000048814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001849
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001849
Display NameBRUSSEL, KB : IV 859
Relation IdRELA000000048839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001850
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001850
Display NameBRUSSEL, KB : IV 895
Relation IdRELA000000048862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001851
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001851
Display NameBRUSSEL, KB : IV 896
Relation IdRELA000000048874
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001683
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001683
Display NameBRUSSEL, KB : IV 90
Relation IdRELA000000046686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001852
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001852
Display NameBRUSSEL, KB : IV 923
Relation IdRELA000000048882
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001853
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001853
Display NameBRUSSEL, KB : IV 927
Relation IdRELA000000048893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001684
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001684
Display NameBRUSSEL, KB : IV 93
Relation IdRELA000000046703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001854
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001854
Display NameBRUSSEL, KB : IV 930
Relation IdRELA000000048912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001855
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001855
Display NameBRUSSEL, KB : IV 935
Relation IdRELA000000048932
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001856
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001856
Display NameBRUSSEL, KB : IV 937
Relation IdRELA000000048947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001857
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001857
Display NameBRUSSEL, KB : IV 938
Relation IdRELA000000048954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001685
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001685
Display NameBRUSSEL, KB : IV 94
Relation IdRELA000000046735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001858
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001858
Display NameBRUSSEL, KB : IV 954
Relation IdRELA000000048965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001859
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001859
Display NameBRUSSEL, KB : IV 958
Relation IdRELA000000048978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001860
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001860
Display NameBRUSSEL, KB : IV 997
Relation IdRELA000000048991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001861
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001861
Display NameBRUSSEL, KB : IV 999
Relation IdRELA000000049011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007357
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007357
Display NameDETMOLD, LLB : 3
Relation IdRELA000000121789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000254
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000254
Display NameGENT, UB : 1644
Relation IdRELA000000026736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007356
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007356
Display NameOlim OBERLIN (Straatsburg) : z.s.
Relation IdRELA000000121783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006550
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006550
Display NamePARIJS, BN : All. 35
Relation IdRELA000000111847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007314
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007314
Display NameSCHLOß WISSEN : z.s.
Relation IdRELA000000121331
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie