Over Beatrijs / D.A. Stracke

Typedocument
TitleOver Beatrijs / D.A. Stracke
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000002058
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/adb00d9c-97ff-4459-a775-a38f2d99d6d3
Deletedno
Relation Count 43
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000004095
Pathdomain/teksten/TEXT000000004095
Display NameBoetpsalmen met glose, vanaf f.213v gevolgd door de litanie van alle heiligen
Relation IdRELA000000241543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015294
Pathdomain/teksten/TEXT000000015294
Display NameDicta op naam van Gregorius, Bernardus, Boethius, Seneca en meester Albrecht (=Albertus Magnus)
Relation IdRELA000000284794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009898
Pathdomain/teksten/TEXT000000009898
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011914
Pathdomain/teksten/TEXT000000011914
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000273342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005711
Pathdomain/teksten/TEXT000000005711
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden vier becoringhen (r.50-56)
Relation IdRELA000000248814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017558
Pathdomain/teksten/TEXT000000017558
Display NameExempel
Relation IdRELA000000292352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017562
Pathdomain/teksten/TEXT000000017562
Display NameExempel over S. Maria
Relation IdRELA000000292369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017567
Pathdomain/teksten/TEXT000000017567
Display NameExempel over bisschop Udo van Magdenburg
Relation IdRELA000000292388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007528
Pathdomain/teksten/TEXT000000007528
Display NameExempel van tien punten uit Schwester Katrei
Relation IdRELA000000256988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013499
Pathdomain/teksten/TEXT000000013499
Display NameGebed op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015484
Pathdomain/teksten/TEXT000000015484
Display NameGebed tot S. Maria geleerd aan een kluizenaarster
Relation IdRELA000000285423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017557
Pathdomain/teksten/TEXT000000017557
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000292348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017570
Pathdomain/teksten/TEXT000000017570
Display NameMaria-exempel, onvoll.
Relation IdRELA000000292400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011528
Pathdomain/teksten/TEXT000000011528
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005030
Pathdomain/teksten/TEXT000000005030
Display NameMnl. proza-vertaling van Thomas van Cantimpré: Vita Christinae mirabilis
Relation IdRELA000000245430
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011920
Pathdomain/teksten/TEXT000000011920
Display NameMnl. vertaling van Johannes Gobius: Historia de spiritu Guidonis
Relation IdRELA000000273363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006182
Pathdomain/teksten/TEXT000000006182
Display NameNoordnederlandse vertaling van Johannes Cassianus: Collationes patrum; fragm.
Relation IdRELA000000250914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004185
Pathdomain/teksten/TEXT000000004185
Display NameParabelen van Salomo, alleen opschrift (daaropvolgende bladen ontbreken)
Relation IdRELA000000241904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025042
Pathdomain/teksten/TEXT000000025042
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000321215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010770
Pathdomain/teksten/TEXT000000010770
Display NameSamenspraak van twaalf meesters te Parijs
Relation IdRELA000000268717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008525
Pathdomain/teksten/TEXT000000008525
Display NameSint Augustijns hantboec
Relation IdRELA000000260407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020611
Pathdomain/teksten/TEXT000000020611
Display NameTwaalf evangelische raden
Relation IdRELA000000303239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009315
Pathdomain/teksten/TEXT000000009315
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263417
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011565
Pathdomain/teksten/TEXT000000011565
Display NameVan tien scaden die van woerden comen
Relation IdRELA000000271938
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008066
Pathdomain/teksten/TEXT000000008066
Display NameVijf poente die zeere scadelec zijn onder gheesteleke menschen, gevolgd door Vijf poente van groter volcomenheit
Relation IdRELA000000258936
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000297
Pathdomain/documents/DOCU000000000297
Display NameLeuvensche bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde
Relation IdRELA000000409673
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000047
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000047
Display NameStracke, D.A.
Relation IdRELA000000013721
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007010
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007010
Display NameANTWERPEN, RG : Neerl. 413/2
Relation IdRELA000000117468
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie