Een berijmd Westvlaams mystiek dialoog uit de achttiendeeuwse emblemata-literatuur : Gheestelycken handel vanden hemelschen brudegom met syne bruydt / L. Reypens

Typedocument
TitleEen berijmd Westvlaams mystiek dialoog uit de achttiendeeuwse emblemata-literatuur : Gheestelycken handel vanden hemelschen brudegom met syne bruydt / L. Reypens
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001963
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a907b9cd-7ff0-4f48-965d-7325a605dce9
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000412410
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000150
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000150
Display NameReypens, L.
Relation IdRELA000000013580
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie