Een onbekend vijftiendeeuws handschrift met een Westvlaamse vertaling van het tweede boek der Imitatie / L. Reypens

Typedocument
TitleEen onbekend vijftiendeeuws handschrift met een Westvlaamse vertaling van het tweede boek der Imitatie / L. Reypens
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001961
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/557420a9-a01a-498a-93e3-c96f6d37578e
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000021916
Pathdomain/teksten/TEXT000000021916
Display NameLaatste stuk van Goswinus Hex: Eene oufeninghe vander gracien gods
Relation IdRELA000000307996
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411988
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007444
Display NameANTWERPEN, RG : 202
Relation IdRELA000000122723
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007428
Display NameGENT, UB : 1425
Relation IdRELA000000122608
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000150
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000150
Display NameReypens, L.
Relation IdRELA000000013577
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007444
Display NameANTWERPEN, RG : 202
Relation IdRELA000000122719
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie