Een nieuw handschrift met het leven van J. Ruusbroec door Pomerius in een onbekende Vita Abbreviata devoti domini Johannis Ruysbroec et primorum fundatorum Viridisvallis / P. Gilbert Remans

Typedocument
TitleEen nieuw handschrift met het leven van J. Ruusbroec door Pomerius in een onbekende Vita Abbreviata devoti domini Johannis Ruysbroec et primorum fundatorum Viridisvallis / P. Gilbert Remans
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001958
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f70b5e13-c197-45af-b9c9-17ddd2cf5f88
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000022772
Pathdomain/teksten/TEXT000000022772
Display NameBekortende bewerking van Henricus Pomerius: De origine monasterii Viridisvallis
Relation IdRELA000000311123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022771
Pathdomain/teksten/TEXT000000022771
Display NameHenricus Pomerius: De origine monasterii Viridisvallis
Relation IdRELA000000311117
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411819
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004203
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004203
Display NameDe origine monasterii Viridisvallis
Relation IdRELA000000013573
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000009390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009390
Display NameOlim HASSELT, MINDERBROEDERS : III
Relation IdRELA000000142764
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002349
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002349
Display NameRemans, Gilbert
Relation IdRELA000000013572
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000009390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009390
Display NameOlim HASSELT, MINDERBROEDERS : III
Relation IdRELA000000142761
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie