Van seuen manieren van heileger minnen / Beatrijs van Nazareth ; uitg. naar het Brusselse handschrift ; ingel. en van aant. voorz. door H.W.J. Vekeman en J.J.Th.M. Tersteeg

Typedocument
TitleVan seuen manieren van heileger minnen / Beatrijs van Nazareth ; uitg. naar het Brusselse handschrift ; ingel. en van aant. voorz. door H.W.J. Vekeman en J.J.Th.M. Tersteeg
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001811
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/cf9c4245-ee77-4e50-b0a0-809ada871eb4
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004091
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004091
Display NameSeven manieren van heileger minnen
Relation IdRELA000000402446
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004091
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004091
Display NameSeven manieren van heileger minnen
Relation IdRELA000000013349
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003698
Display NameBRUSSEL, KB : 3067-73
Relation IdRELA000000076107
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000867
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000867
Display NameBeatrijs van Nazareth
Relation IdRELA000000013346
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001877
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001877
Display NameTersteeg, J.J.Th.M.
Relation IdRELA000000013348
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000000632
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000632
Display NameVekeman, Herman
Relation IdRELA000000013347
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie