'Flores et fructus arboris vitae Jesu Christi' van Ludolfus van Saksen in het Middelnederlands / Johanna Marie Willeumier-Schalij

Typedocument
Title'Flores et fructus arboris vitae Jesu Christi' van Ludolfus van Saksen in het Middelnederlands / Johanna Marie Willeumier-Schalij
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001691
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/82d6d4d0-c105-4bb4-bdaf-c1258935a179
Deletedno
Relation Count 9
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004568
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004568
Display NameBloyende boem van den levene Jesus Christus
Relation IdRELA000000399165
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004567
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004567
Display NameOpus contemplationis
Relation IdRELA000000399199
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000011617
Pathdomain/teksten/TEXT000000011617
Display NameBloyende boem van den levene Jesus Christus, parallel met de Latijnse tekst van Opus contemplationis
Relation IdRELA000000272144
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000123
Pathdomain/documents/DOCU000000000123
Display NameMiscellanea Neerlandica : opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag / onder red. van Elly Cockx-Indestege & Frans Hendrickx
Relation IdRELA000000410262
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004568
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004568
Display NameBloyende boem van den levene Jesus Christus
Relation IdRELA000000013164
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002233
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002233
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 15
Relation IdRELA000000054284
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000895
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000895
Display NameLEIDEN, UB : LTK 262
Relation IdRELA000000035842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007973
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007973
Display NameNAMEN, BSN : 161
Relation IdRELA000000128733
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000121
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000121
Display NameWilleumier-Schalij, J.M.
Relation IdRELA000000013163
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie