Neue Funde zur handschriftlichen Verbreitung von Seuses Werken am Niederrhein und in Westfalen / Hartmut Beckers

Typedocument
TitleNeue Funde zur handschriftlichen Verbreitung von Seuses Werken am Niederrhein und in Westfalen / Hartmut Beckers
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001599
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4879e23b-c64f-4a62-9c43-dff50a42df60
Deletedno
Relation Count 25
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000005527
Pathdomain/teksten/TEXT000000005527
Display NameBekorte versie van Pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus; Nederd.
Relation IdRELA000000247993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010137
Pathdomain/teksten/TEXT000000010137
Display NameDat spiegel der monicken
Relation IdRELA000000266268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006742
Pathdomain/teksten/TEXT000000006742
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,3 en 13; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000253826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006721
Pathdomain/teksten/TEXT000000006721
Display NameExcerpten uit Zuidnederlandse vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,8-9 en 13, II,2-5, I,11 en 5, vervolgens delen uit I,15, 3, 1 en 6
Relation IdRELA000000253722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010140
Pathdomain/teksten/TEXT000000010140
Display NameGedeelte over de passie uit Pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jezus
Relation IdRELA000000266277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004988
Pathdomain/teksten/TEXT000000004988
Display NameGulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000245294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006740
Pathdomain/teksten/TEXT000000006740
Display NameHenricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit, gedeeltelijk (kap.1-21)
Relation IdRELA000000253815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010151
Pathdomain/teksten/TEXT000000010151
Display NameKorte redactie van Henricus Suso: Leven
Relation IdRELA000000266316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010158
Pathdomain/teksten/TEXT000000010158
Display NameMnl. vertaling van De diligendo Deo
Relation IdRELA000000266354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010160
Pathdomain/teksten/TEXT000000010160
Display NameMnl. vertaling van Legenda minor uit Bonaventura: Legenda sancti Francisci
Relation IdRELA000000266360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033618
Pathdomain/teksten/TEXT000000033618
Display NameMnl. vertaling van Liber de diligendo Deo (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken)
Relation IdRELA000000358019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010138
Pathdomain/teksten/TEXT000000010138
Display NameMnl. vertaling van Speculum peccatoris
Relation IdRELA000000266271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004987
Pathdomain/teksten/TEXT000000004987
Display NameSinte Franciscus ghesellen
Relation IdRELA000000245291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010159
Pathdomain/teksten/TEXT000000010159
Display NameSpieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000266357
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010141
Pathdomain/teksten/TEXT000000010141
Display NameTraktaat gecompileerd uit Johannes Cassianus: De institutibus coenobiorum en David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000266280
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000003772
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003772
Display NameHenricus Suso
Relation IdRELA000000013038
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000297
Pathdomain/documents/DOCU000000000297
Display NameLeuvensche bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde
Relation IdRELA000000411605
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001896
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001896
Display NameBeckers, Hartmut
Relation IdRELA000000013037
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007279
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007279
Display NameESSEN, DS : 24
Relation IdRELA000000120957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007745
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007745
Display NameESSEN, DS : 25
Relation IdRELA000000125943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006535
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006535
Display NameMÜNSTER, MINDERBROEDERS : 272
Relation IdRELA000000111647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006778
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006778
Display NamePRAAG, NUK : XVI F 23
Relation IdRELA000000114672
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie