Ritmisch en lyrisch proza uit een verdwenen handschrift / Leonce Reypens

Typedocument
TitleRitmisch en lyrisch proza uit een verdwenen handschrift / Leonce Reypens
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001555
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0b3fdab1-bb8e-4d63-bddd-2de89c8b6b3e
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000013501
Pathdomain/teksten/TEXT000000013501
Display NameOefening op het Onzevader
Relation IdRELA000000278869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013500
Pathdomain/teksten/TEXT000000013500
Display NameTraktaat over de tekst Ego sum vitis vera, onvolledig
Relation IdRELA000000278867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013502
Pathdomain/teksten/TEXT000000013502
Display NameTraktaatjes over het lijden van Christus
Relation IdRELA000000278872
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410452
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000150
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000150
Display NameReypens, L.
Relation IdRELA000000012971
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002734
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002734
Display NameOlim LEIDEN, UB : VGG Q 12 (verloren)
Relation IdRELA000000061114
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie