Jan van Leeuwen in hs. Gent, U.B., 208 / J. Reynaert

Typedocument
TitleJan van Leeuwen in hs. Gent, U.B., 208 / J. Reynaert
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001553
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/99e550a7-2672-46a0-91a2-9925bb1dc6ab
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000010274
Pathdomain/teksten/TEXT000000010274
Display NameBloemlezing uit Jan van Leeuwen: Vanden drien coninghen, Van tienderhande materien, Een ghetughe, Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uutvercoren heeft en Van vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000266808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010275
Pathdomain/teksten/TEXT000000010275
Display NameExcerpt uit Tweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000266817
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410263
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000070
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000070
Display NameGENT, UB : 208
Relation IdRELA000000024359
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001918
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001918
Display NameReynaert, J.
Relation IdRELA000000012968
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000070
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000070
Display NameGENT, UB : 208
Relation IdRELA000000024357
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie