De handschriften van Pomerius' De origine monasterii viridisvallis / E. Persoons

Typedocument
TitleDe handschriften van Pomerius' De origine monasterii viridisvallis / E. Persoons
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001548
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/21ae35d1-f61a-4dda-bbe7-a74919e497e1
Deletedno
Relation Count 12
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000022770
Pathdomain/teksten/TEXT000000022770
Display NameHenricus Pomerius: De origine Viridis vallis
Relation IdRELA000000311112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022766
Pathdomain/teksten/TEXT000000022766
Display NameHenricus Pomerius: De origine Viridis vallis. Primordiale monasterii monachorum regularium Rubee vallis; Lat.
Relation IdRELA000000311086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021504
Pathdomain/teksten/TEXT000000021504
Display NameHenricus Pomerius: De origine monasterii Viridisvallis
Relation IdRELA000000306459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021566
Pathdomain/teksten/TEXT000000021566
Display NameHenricus Pomerius: De origine monasterii Viridisvallis (deel 2)
Relation IdRELA000000306684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021567
Pathdomain/teksten/TEXT000000021567
Display NameHenricus Pomerius: De origine monasterii Viridisvallis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000306691
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411444
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004203
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004203
Display NameDe origine monasterii Viridisvallis
Relation IdRELA000000012959
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001186
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001186
Display NamePersoons, E.
Relation IdRELA000000012958
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000009387
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009387
Display NameBRUSSEL, KB : 13525-26
Relation IdRELA000000142718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009018
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009018
Display NameBRUSSEL, KB : 2926-28
Relation IdRELA000000138767
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie