'Christi leiden in einer vision geschaut' in the Netherlands / J. Marrow

Typedocument
Title'Christi leiden in einer vision geschaut' in the Netherlands / J. Marrow
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001500
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1f91a571-cec3-4abf-a316-55d87502c1dd
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000005809
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005809
Display NameChristi Leiden in einer Vision geschaut
Relation IdRELA000000401707
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000009768
Pathdomain/teksten/TEXT000000009768
Display NameMnl. vertaling van Christi Leiden in einer Vision geschaut
Relation IdRELA000000264908
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410691
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000005809
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005809
Display NameChristi Leiden in einer Vision geschaut
Relation IdRELA000000012876
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003932
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003932
Display NameBRUSSEL, KB : 19552-53
Relation IdRELA000000079446
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000434
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000434
Display NameMarrow, James H.
Relation IdRELA000000012875
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000004347
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004347
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 89
Relation IdRELA000000084472
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie