Het Katharijneconvent te Heusden : een onderzoek naar het boekenbezit en boekengebruik van een Tertiarissenklooster in de late middeleeuwen / P.J. Margry

Typedocument
TitleHet Katharijneconvent te Heusden : een onderzoek naar het boekenbezit en boekengebruik van een Tertiarissenklooster in de late middeleeuwen / P.J. Margry
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001499
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/5ef91c8e-76fa-47b9-8b22-1d23214b9dda
Deletedno
Relation Count 64
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000039170
Pathdomain/teksten/TEXT000000039170
Display Name
Relation IdRELA000000377396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001542
Pathdomain/teksten/TEXT000000001542
Display NameConfessionale. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000227101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001543
Pathdomain/teksten/TEXT000000001543
Display NameDe indulgenciis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000227108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039175
Pathdomain/teksten/TEXT000000039175
Display NameDevotionele traktaten over Maria
Relation IdRELA000000377410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039176
Pathdomain/teksten/TEXT000000039176
Display NameDevotionele traktaten over het leven en lijden van Christus
Relation IdRELA000000377412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000161
Pathdomain/teksten/TEXT000000000161
Display NameGebedenboek, met kalender voor het bisdom Keulen; Ripuar.
Relation IdRELA000000218396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039172
Pathdomain/teksten/TEXT000000039172
Display NameGetijdenboek
Relation IdRELA000000377399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032591
Pathdomain/teksten/TEXT000000032591
Display NameHeiligenlegenden, mirakelen en exempelen, o.a. van S. Barbara, Catharina, Digna en Fides, Spes en Caritas; Mnl.
Relation IdRELA000000354406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003215
Pathdomain/teksten/TEXT000000003215
Display NameJan Gerlachszn: Leven van S. Lidwina van Schiedam; Mnl.
Relation IdRELA000000236863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039177
Pathdomain/teksten/TEXT000000039177
Display NameJohannes Cassianus: Collatiën
Relation IdRELA000000377414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039173
Pathdomain/teksten/TEXT000000039173
Display NameMissaal
Relation IdRELA000000377402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039180
Pathdomain/teksten/TEXT000000039180
Display NameMnl. vertaling Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000377428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004621
Pathdomain/teksten/TEXT000000004621
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (winterstuk)
Relation IdRELA000000243752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001087
Pathdomain/teksten/TEXT000000001087
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000224362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039174
Pathdomain/teksten/TEXT000000039174
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum (tweede stuk)
Relation IdRELA000000377406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039179
Pathdomain/teksten/TEXT000000039179
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus
Relation IdRELA000000377423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039178
Pathdomain/teksten/TEXT000000039178
Display NameSermoenen; Mnl.
Relation IdRELA000000377418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003403
Pathdomain/teksten/TEXT000000003403
Display NameSoccus (Conradus de Brundelsheim): Sermones (winterdeel); Lat.
Relation IdRELA000000237895
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038922
Pathdomain/teksten/TEXT000000038922
Display NameStatuten voor "die besloten susteren tot Sinte Marien convent in galileen in den Hage"
Relation IdRELA000000376652
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410863
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000004926
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004926
Display NameHeusden, Tertiarissen S. Catharina
Relation IdRELA000000012874
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002258
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002258
Display NameAMSTERDAM, UB : I D 6
Relation IdRELA000000054713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002302
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 24
Relation IdRELA000000055448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002301
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002301
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 25
Relation IdRELA000000055432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002253
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002253
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 31
Relation IdRELA000000054625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002254
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002254
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 34
Relation IdRELA000000054649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002292
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002292
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 1
Relation IdRELA000000055258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002235
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002235
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 10
Relation IdRELA000000054333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000202
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000202
Display NameGENT, UB : 1347
Relation IdRELA000000026023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002803
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002803
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 690 Hs.
Relation IdRELA000000061974
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001922
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001922
Display NameLEIDEN, UB : BPL 304
Relation IdRELA000000049896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001429
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001429
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1200
Relation IdRELA000000043282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001522
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001522
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2160
Relation IdRELA000000044602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005513
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005513
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 A 1
Relation IdRELA000000098166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006356
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006356
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 A 2
Relation IdRELA000000109481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006370
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006370
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 C 25
Relation IdRELA000000109616
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000124
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000124
Display NameMargry, P.J.
Relation IdRELA000000012873
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002258
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002258
Display NameAMSTERDAM, UB : I D 6
Relation IdRELA000000054708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002302
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 24
Relation IdRELA000000055447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002301
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002301
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 25
Relation IdRELA000000055431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002253
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002253
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 31
Relation IdRELA000000054621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002254
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002254
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 34
Relation IdRELA000000054644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002292
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002292
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 1
Relation IdRELA000000055252
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002282
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002282
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 14
Relation IdRELA000000055098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002235
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002235
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 10
Relation IdRELA000000054328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000202
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000202
Display NameGENT, UB : 1347
Relation IdRELA000000026022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002803
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002803
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 690 Hs.
Relation IdRELA000000061971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016158
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016158
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1200 C
Relation IdRELA000000216188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001522
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001522
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2160
Relation IdRELA000000044600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005513
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005513
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 A 1
Relation IdRELA000000098165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006407
Display NameOlim 'S-GRAVENHAGE, AC : Katwijk 3 (verloren)
Relation IdRELA000000109995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006409
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006409
Display NameOlim 'S-GRAVENHAGE, AC : Katwijk 5 (verloren?)
Relation IdRELA000000110037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016162
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016162
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 13
Relation IdRELA000000216231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016163
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016163
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 14
Relation IdRELA000000216240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016068
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016068
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 15
Relation IdRELA000000215425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016164
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016164
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 17
Relation IdRELA000000216248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016165
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016165
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 19
Relation IdRELA000000216257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016166
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016166
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 22
Relation IdRELA000000216269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016167
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016167
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 26
Relation IdRELA000000216281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016159
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016159
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 3
Relation IdRELA000000216198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016160
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016160
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 5
Relation IdRELA000000216210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016161
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016161
Display NameOlim NIJHOFF ('s-Gravenhage) : Cat. 1855, nr. 8
Relation IdRELA000000216221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013931
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013931
Display NameOlim VAN DER LINDE : Cat. 1864, nr. 408
Relation IdRELA000000193681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005234
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005234
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 G 5
Relation IdRELA000000094696
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie