Lettres spirituelles intéressant le couvent de Diepenveen / par G. Des Marez

Typedocument
TitleLettres spirituelles intéressant le couvent de Diepenveen / par G. Des Marez
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001497
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9db4e079-b647-48e6-98ca-b37e184b1b6e
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000007028
Pathdomain/teksten/TEXT000000007028
Display NameAlijt Bake: De vier kruiswegen
Relation IdRELA000000254909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007895
Pathdomain/teksten/TEXT000000007895
Display NameBrief over het beschouwende leven
Relation IdRELA000000258280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007876
Pathdomain/teksten/TEXT000000007876
Display NameBrief over het kloosterleven aan `gheminde susteren', vermoedelijk augustinessen
Relation IdRELA000000258206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007891
Pathdomain/teksten/TEXT000000007891
Display NameEen devoete epistel ghescreven tot sommeghen susteren van Jherusalem
Relation IdRELA000000258265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007880
Pathdomain/teksten/TEXT000000007880
Display NameFili accedens
Relation IdRELA000000258220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005755
Pathdomain/teksten/TEXT000000005755
Display NameJan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht
Relation IdRELA000000248992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005754
Pathdomain/teksten/TEXT000000005754
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden seven sloten
Relation IdRELA000000248987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007894
Pathdomain/teksten/TEXT000000007894
Display NameOver voortgang in het geestelijk leven
Relation IdRELA000000258276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007890
Pathdomain/teksten/TEXT000000007890
Display NameTwee preken van Dirc Coelde van Münster (over Luc. 10,27, Mar. 16,16)
Relation IdRELA000000258253
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000002306
Pathdomain/documents/DOCU000000002306
Display NameRevue des bibliothèques et archives de Belgique / publ. par L. Stainier ; avec la collab. de O. Grojean ... [et al.]
Relation IdRELA000000410625
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002013
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002013
Display NameDes Marez, Guillaume
Relation IdRELA000000012871
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie