Copiisten van Middelnederlandse literaire handschriften / Hans Kienhorst, Herman Mulder

Typedocument
TitleCopiisten van Middelnederlandse literaire handschriften / Hans Kienhorst, Herman Mulder
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001382
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/853770b3-e55d-48bc-8bbc-115c78c1024e
Deletedno
Relation Count 45
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007196
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007196
Display NameKopiist A van de Lancelotcompilatie
Relation IdRELA000000392672
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007234
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007234
Display NameKopiist van AMSTERDAM, UB : I A 24 (j)
Relation IdRELA000000395787
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007203
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007203
Display NameKopiist van LEIDEN, UB : LTK 191 I
Relation IdRELA000000396897
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007216
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007216
Display NameKopiist van LEIDEN, UB : LTK 195 (1)
Relation IdRELA000000400743
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007195
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007195
Display NameKopiist van WENEN, ONB : 15393
Relation IdRELA000000395414
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000007342
Pathdomain/teksten/TEXT000000007342
Display NameClays van Haerlem: Willem van Oringen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000256274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002577
Pathdomain/teksten/TEXT000000002577
Display NameHugo van Bordeeus; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000233686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004617
Pathdomain/teksten/TEXT000000004617
Display NameJacob van Maerlant: Alexanders geesten; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000243727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000191
Pathdomain/teksten/TEXT000000000191
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel, waarin als interpolatie enkele verzen uit Spiegel historiael (Eerste Partie, Boek I, kap.47/vs.7-30); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000218588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001023
Pathdomain/teksten/TEXT000000001023
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.16128-16329, 17983-18285); Mnl.
Relation IdRELA000000224022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003235
Pathdomain/teksten/TEXT000000003235
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.7475-7483, 7527-7535, 7575-7582, 7625-7632, 7589-7624, 7542-7574); Mnl.
Relation IdRELA000000236973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000195
Pathdomain/teksten/TEXT000000000195
Display NameOngeïdentificeerde Karelroman (?); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000218624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001018
Pathdomain/teksten/TEXT000000001018
Display NameOngeïdentificeerde karelroman; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000223983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000196
Pathdomain/teksten/TEXT000000000196
Display NameRoman van Antiochië; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000218633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002480
Pathdomain/teksten/TEXT000000002480
Display NameRoman van Caesar; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000233203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002456
Pathdomain/teksten/TEXT000000002456
Display NameRoman van Cassamus; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000233039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001268
Pathdomain/teksten/TEXT000000001268
Display NameRoman van Heinric ende Margriete van Limborch; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225502
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has trefwoord
Typelexicon
IdLEXI000000003336
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003336
Display Namemiddeleeuwse kopiisten en correctors
Relation IdRELA000000012699
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000045
Pathdomain/documents/DOCU000000000045
Display NameDokumentaal : informatie- en communicatiebulletin voor Neerlandici
Relation IdRELA000000412126
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001976
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001976
Display NameKienhorst, Hans
Relation IdRELA000000012697
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001533
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001533
Display NameMulder, Herman
Relation IdRELA000000012698
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000001539
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001539
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 24
Relation IdRELA000000044838
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002604
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002604
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 15.10 (1)
Relation IdRELA000000059134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003912
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003912
Display NameBRUSSEL, KB : 18228
Relation IdRELA000000079143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003955
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003955
Display NameBRUSSEL, KB : 19613
Relation IdRELA000000079724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004156
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004156
Display NameBRUSSEL, KB : II 719 (49)
Relation IdRELA000000082370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001714
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001714
Display NameBRUSSEL, KB : IV 209 (10)
Relation IdRELA000000047163
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001845
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001845
Display NameBRUSSEL, KB : IV 853 (1)
Relation IdRELA000000048795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007375
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007375
Display NameDESCHAMPS (Leuven) : z.s.
Relation IdRELA000000122009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006431
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006431
Display NameGENT, KANTL : 7 bis b
Relation IdRELA000000110344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000251
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000251
Display NameGENT, UB : 1639
Relation IdRELA000000026688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000256
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000256
Display NameGENT, UB : 1646
Relation IdRELA000000026764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000257
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000257
Display NameGENT, UB : 1647
Relation IdRELA000000026779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007390
Display NameGENT, UB : 2749 (10)
Relation IdRELA000000122183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006622
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006622
Display NameGENT, UB : 2749 (3-4)
Relation IdRELA000000112754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005279
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005279
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3252: 3
Relation IdRELA000000095387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001428
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1199
Relation IdRELA000000043264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001434
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001434
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1205
Relation IdRELA000000043346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006402
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006402
Display NameSTUTTGART, WLB : Don. 173
Relation IdRELA000000109941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006432
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006432
Display NameXANTEN, SPA : 41
Relation IdRELA000000110362
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie