'Vier aensichten van den meister' : deontologisch traktaat voor artsen, Middelnederlands en Noordnedersaksisch / Ria Jansen-Sieben

Typedocument
Title'Vier aensichten van den meister' : deontologisch traktaat voor artsen, Middelnederlands en Noordnedersaksisch / Ria Jansen-Sieben
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001359
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6a6bbf95-9f28-4066-aeb3-064e8c238951
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000005482
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005482
Display NameVier aensichten van den meister
Relation IdRELA000000403011
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000020626
Pathdomain/teksten/TEXT000000020626
Display NameCollectie burleske recepten, onder meer zogenaamd tegen jicht in de hand
Relation IdRELA000000303297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005351
Pathdomain/teksten/TEXT000000005351
Display NameDe natuurkunde van het geheelal, voorafgegaan door een tekening van het heelal
Relation IdRELA000000247168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015509
Pathdomain/teksten/TEXT000000015509
Display NameVier aensichten van den meister
Relation IdRELA000000285501
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000123
Pathdomain/documents/DOCU000000000123
Display NameMiscellanea Neerlandica : opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag / onder red. van Elly Cockx-Indestege & Frans Hendrickx
Relation IdRELA000000410739
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000005482
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005482
Display NameVier aensichten van den meister
Relation IdRELA000000012664
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000004101
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004101
Display NameBRUSSEL, KB : II 3084
Relation IdRELA000000081853
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000922
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000922
Display NameJansen-Sieben, Ria
Relation IdRELA000000012663
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie