Ein Werdener liederhandschrift aus der Zeit um 1500 / Franz Jostes

Typedocument
TitleEin Werdener liederhandschrift aus der Zeit um 1500 / Franz Jostes
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001277
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f282dd75-c362-4ece-882b-3af42feeb2fe
Deletedno
Relation Count 33
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007518
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007518
Display NameEen kindekijn is ons gheboren
Relation IdRELA000000404248
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007516
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007516
Display NameJhesus sprect tot die kersten ziel
Relation IdRELA000000405678
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000026555
Pathdomain/teksten/TEXT000000026555
Display NameDriekoningenlied met het refrein : Een kijndekijn is ons gebaren
Relation IdRELA000000328997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026607
Pathdomain/teksten/TEXT000000026607
Display NameGeestelijk lied
Relation IdRELA000000329236
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026604
Pathdomain/teksten/TEXT000000026604
Display NameGeestelijk lied : Ic sach den here van Nazareth, op de wijs van Ic sach den heren van Valkensteen
Relation IdRELA000000329224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026603
Pathdomain/teksten/TEXT000000026603
Display NameGeestelijk lied : Ic sach die aventsterne, op de wijs van Ic sach die morgensterne
Relation IdRELA000000329216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026557
Pathdomain/teksten/TEXT000000026557
Display NameGeestelijk lied in de vorm van een samenspraak tussen Jezus en zijn ziel
Relation IdRELA000000329005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021532
Pathdomain/teksten/TEXT000000021532
Display NameHoe luyde sanc die leeraer opter tinnen
Relation IdRELA000000306564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021531
Pathdomain/teksten/TEXT000000021531
Display NameJan Brugman: Och, ewelick is so lanc
Relation IdRELA000000306560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026588
Pathdomain/teksten/TEXT000000026588
Display NameKerstlied
Relation IdRELA000000329145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026602
Pathdomain/teksten/TEXT000000026602
Display NameKerstlied : Een vroelic nye liet
Relation IdRELA000000329212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026553
Pathdomain/teksten/TEXT000000026553
Display NameKerstlied : Een yeghers hoern mit rijcker schall
Relation IdRELA000000328990
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026547
Pathdomain/teksten/TEXT000000026547
Display NameKerstlied : Hets een dach van vrolicheden
Relation IdRELA000000328961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026606
Pathdomain/teksten/TEXT000000026606
Display NameKerstlied : Ten ewigen leven weer ick ghern
Relation IdRELA000000329230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026577
Pathdomain/teksten/TEXT000000026577
Display NameLied
Relation IdRELA000000329093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026578
Pathdomain/teksten/TEXT000000026578
Display NameLied : Och edel mensch, bedenck die tijt, op de wijs "Die dach al doer die wolken drang"
Relation IdRELA000000329097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026608
Pathdomain/teksten/TEXT000000026608
Display NameLied over het mirakel van het H.Sacrament te Breslau
Relation IdRELA000000329241
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026576
Pathdomain/teksten/TEXT000000026576
Display NameLied ter ere van Maria
Relation IdRELA000000329088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026573
Pathdomain/teksten/TEXT000000026573
Display NameMarialied
Relation IdRELA000000329074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026599
Pathdomain/teksten/TEXT000000026599
Display NameMarialied Ic vrouwe my toe deser stont, op de wijs van Ic vrouwe my der aventstont
Relation IdRELA000000329196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026574
Pathdomain/teksten/TEXT000000026574
Display NameMarialied met het refrein Ic bidde dy, och staet my by
Relation IdRELA000000329079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026571
Pathdomain/teksten/TEXT000000026571
Display NameMariamirakel
Relation IdRELA000000329064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026554
Pathdomain/teksten/TEXT000000026554
Display NameNieuwjaarslied : Mit desen nieuwen jare
Relation IdRELA000000328994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021533
Pathdomain/teksten/TEXT000000021533
Display NameNu starc ons God in onser noet
Relation IdRELA000000306567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026570
Pathdomain/teksten/TEXT000000026570
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000329060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026575
Pathdomain/teksten/TEXT000000026575
Display NameStrofisch gezang tussen de wereld en de jongeling
Relation IdRELA000000329084
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000601
Pathdomain/documents/DOCU000000000601
Display NameJahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
Relation IdRELA000000410478
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000061
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000061
Display NameJostes, Franz
Relation IdRELA000000012529
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000009005
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009005
Display NameWERDEN, PA : z.s.
Relation IdRELA000000138667
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie