Een handschrift-fragmentje van een Middelnederlandsch dichtwerk over 'menschkunde' / W. Dols

Typedocument
TitleEen handschrift-fragmentje van een Middelnederlandsch dichtwerk over 'menschkunde' / W. Dols
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001238
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/58cb9296-c1d6-42d4-9e37-c71755bc3f01
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000020500
Pathdomain/teksten/TEXT000000020500
Display NameVan smeinscen lede; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000302790
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000297
Pathdomain/documents/DOCU000000000297
Display NameLeuvensche bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde
Relation IdRELA000000410095
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004579
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004579
Display NameVan smeinscen lede
Relation IdRELA000000012456
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001935
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001935
Display NameDols, Willy
Relation IdRELA000000012455
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000008752
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008752
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2291
Relation IdRELA000000136542
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie