Het boek : tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en biliotheekwezen / onder red. van C.P. Burger Jr., V.A. de la Montagne ... [et al.]

Typedocument
TitleHet boek : tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en biliotheekwezen / onder red. van C.P. Burger Jr., V.A. de la Montagne ... [et al.]
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001215
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a85583f5-67fc-4a92-98bc-5bbc716c08b7
Deletedno
Relation Count 185
Properties
Relations
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000931
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000931
Display NameBurger Jr, C.P.
Relation IdRELA000000012415
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001233
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001233
Display NameDela Montagne, Victor Alexis
Relation IdRELA000000012414
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000002758
Pathdomain/documents/DOCU000000002758
Display NameABC-Penningen of rekenpenningen / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409816
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002600
Pathdomain/documents/DOCU000000002600
Display NameBibliografisch prutswerk / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409781
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002637
Pathdomain/documents/DOCU000000002637
Display NameBij de erepromotie van Pater Bonaventura Kruitwagen / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410703
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001407
Pathdomain/documents/DOCU000000001407
Display NameBij de herdruk van Suster Bertken's werken / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412203
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004716
Pathdomain/documents/DOCU000000004716
Display NameBij het portret van Prof. Dr. Willem de Vreese / F. Kossmann
Relation IdRELA000000411281
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002641
Pathdomain/documents/DOCU000000002641
Display NameBijdragen tot de Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540 / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412814
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002839
Pathdomain/documents/DOCU000000002839
Display NameBindwerk van Gregor Bernutz / E.R. Kluyver
Relation IdRELA000000412705
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003671
Pathdomain/documents/DOCU000000003671
Display NameBoekbanden uit 's-Hertogenbosch / [Prosper Verheyden]
Relation IdRELA000000410436
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002164
Pathdomain/documents/DOCU000000002164
Display NameBoekbanden uit Maastricht / Prosper Verheyden
Relation IdRELA000000411351
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003776
Pathdomain/documents/DOCU000000003776
Display NameBoekbanden van het klooster op Sint-Agnietenberg te Zwolle / P. Verheyden
Relation IdRELA000000410220
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005551
Pathdomain/documents/DOCU000000005551
Display NameBoeken in `t oud begijnhof te Mechelen / R. Foncke
Relation IdRELA000000412198
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003988
Pathdomain/documents/DOCU000000003988
Display NameBouwstenen voor de oudste geschiedenis van de Collatie-broeders te Gouda / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000412100
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002665
Pathdomain/documents/DOCU000000002665
Display NameCatalogiseering van incunabelen en postincunabelen II : De incunabelcatalogus van het Museum Meermanno Westreenianum / C.P. Burger
Relation IdRELA000000412107
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002560
Pathdomain/documents/DOCU000000002560
Display NameCatalogus van vroege drukken, in het bezit van Stephen Gaselee / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410154
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002671
Pathdomain/documents/DOCU000000002671
Display NameCato-spreuken als drukkersdeviezen / M. Boas
Relation IdRELA000000412146
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002661
Pathdomain/documents/DOCU000000002661
Display NameDe 16e-eeuwsche Amsterdamse schoolzangen I / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409745
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001444
Pathdomain/documents/DOCU000000001444
Display NameDe Bibliotheca Neerlandica Manuscripta / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000412769
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002761
Pathdomain/documents/DOCU000000002761
Display NameDe Doctrine pour bien & deuement escripre / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409598
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002526
Pathdomain/documents/DOCU000000002526
Display NameDe Duitsche drukkers van de 15e eeuw / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411824
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002779
Pathdomain/documents/DOCU000000002779
Display NameDe Historie ofte beschrijvinghe van het groote rijck van China / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409417
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002756
Pathdomain/documents/DOCU000000002756
Display NameDe Introduction pour les enfants / C.P. Burger
Relation IdRELA000000412061
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006065
Pathdomain/documents/DOCU000000006065
Display NameDe Legende van Sint-Haringus / door Willem de Vreese
Relation IdRELA000000412057
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002543
Pathdomain/documents/DOCU000000002543
Display NameDe Münstersche schrijfmeester Herman Strepel (1447) en de schriftsoorten van de Broeders van het Gemeene Leven en de Windesheimers. I / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411455
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002544
Pathdomain/documents/DOCU000000002544
Display NameDe Münstersche schrijfmeester Herman Strepel (1447) en de schriftsoorten van de Broeders van het Gemeene Leven en de Windesheimers. II / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411230
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002545
Pathdomain/documents/DOCU000000002545
Display NameDe Münstersche schrijfmeester Herman Strepel (1447) en de schriftsoorten van de Broeders van het Gemeene Leven en de Windesheimers. III / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000410876
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001671
Pathdomain/documents/DOCU000000001671
Display NameDe Nederlandsche vertalingen van Desiderius Erasmus / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000410935
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002217
Pathdomain/documents/DOCU000000002217
Display NameDe Nederlandse historiebijbel der Oostenrijkse nationale Bibliotheek. Codex 2771 en 2772 / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000412656
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002782
Pathdomain/documents/DOCU000000002782
Display NameDe Schat des Deuchts / C.P. Burger
Relation IdRELA000000411006
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002666
Pathdomain/documents/DOCU000000002666
Display NameDe algemeene Nederlandsche bibliographie en het Frederik-Muller-fonds / C.P. Burger
Relation IdRELA000000412829
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001109
Pathdomain/documents/DOCU000000001109
Display NameDe bibliotheek van de Brusselse kanunnik Nicolaus Clopper Sr (1472) / door P.C. Boeren
Relation IdRELA000000410870
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002662
Pathdomain/documents/DOCU000000002662
Display NameDe boek- en prentdruk te Amsterdam, tot 1578 / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409526
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001804
Pathdomain/documents/DOCU000000001804
Display NameDe boeken van Tongerloo in de Koninklijke Bibliotheek / L. Brummel
Relation IdRELA000000411952
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002321
Pathdomain/documents/DOCU000000002321
Display NameDe dateering van Jan van Doesborch's 'Refereynen' / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000409408
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002329
Pathdomain/documents/DOCU000000002329
Display NameDe drukker Jan Mollijns. Een aanvulling / Willem L. de Vreese
Relation IdRELA000000410178
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002567
Pathdomain/documents/DOCU000000002567
Display NameDe eerste uitgave van het Boecxken gemaket van Suster Bertken (1516) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410586
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001394
Pathdomain/documents/DOCU000000001394
Display NameDe geheimzinnige drukkers Adam Anonymus te Bazel en Hans Luft te Marburg ontmaskerd, 1526-1535 / door M. E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410092
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002739
Pathdomain/documents/DOCU000000002739
Display NameDe geminieerde handschriften der Utrechtse Universiteitsbibliotheek / J. Hintzen
Relation IdRELA000000410562
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001397
Pathdomain/documents/DOCU000000001397
Display NameDe houtsneden in Mariken van Nieumeghen en het Engelsche volksboek / M. E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412338
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001422
Pathdomain/documents/DOCU000000001422
Display NameDe incunabeldrukkers te Subiaco en Rome / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411183
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002513
Pathdomain/documents/DOCU000000002513
Display NameDe incunabelen te Stockholm / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411876
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002511
Pathdomain/documents/DOCU000000002511
Display NameDe incunabelstudie aan het British Museum te Londen / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411399
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002328
Pathdomain/documents/DOCU000000002328
Display NameDe legende op den band van Pieter de Keysere / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000410481
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002460
Pathdomain/documents/DOCU000000002460
Display NameDe librye van den hove van Holland / J.L. van der Gouw
Relation IdRELA000000412124
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002565
Pathdomain/documents/DOCU000000002565
Display NameDe loose vossen der werelt (Brussel 1517) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409918
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002952
Pathdomain/documents/DOCU000000002952
Display NameDe oorsprong der Goudsche Librye / L.A. Kesper
Relation IdRELA000000411765
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002509
Pathdomain/documents/DOCU000000002509
Display NameDe oude drukken van de "Stella clericorum" met het acrostichon: Anthoine Caillant / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411626
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002795
Pathdomain/documents/DOCU000000002795
Display NameDe reis van Bontekoe / C.P. Burger
Relation IdRELA000000412520
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002648
Pathdomain/documents/DOCU000000002648
Display NameDe twee uitgaven van de Wandelinghe der kersten menschen. Amsterdam, Hugo Jansz. van Woerden, beide gedateerd op 18 december 1506 / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412029
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006285
Pathdomain/documents/DOCU000000006285
Display NameDe zegen van S. Clara in het Oud-Nederlandsch / David de Kok
Relation IdRELA000000411577
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002588
Pathdomain/documents/DOCU000000002588
Display NameDierck Mullem / F. Kossmann
Relation IdRELA000000409462
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002612
Pathdomain/documents/DOCU000000002612
Display NameDr. J.C. van Slee : Bibliothecaris van de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer, 1 juni 1892-1 juli 1929 / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412460
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002327
Pathdomain/documents/DOCU000000002327
Display NameEen 'microscopisch' handschrift / Willem L. de Vreese
Relation IdRELA000000410681
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002759
Pathdomain/documents/DOCU000000002759
Display NameEen Engelsch perkamentboekje uit den incunabeltijd / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409829
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002746
Pathdomain/documents/DOCU000000002746
Display NameEen Grieksch-Latijnsch abecedarium van Io. Frobenius / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409370
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001349
Pathdomain/documents/DOCU000000001349
Display NameEen Middeleeuwsch kroniekje, dat tijdens de Republiek als schoolboek is gebruikt / Abraham Hulshof
Relation IdRELA000000410940
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002585
Pathdomain/documents/DOCU000000002585
Display NameEen blaadje met drie historieliederen / F. Kossmann
Relation IdRELA000000411614
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002765
Pathdomain/documents/DOCU000000002765
Display NameEen gedrukt Doctrinale te Maastricht omstreeks 1450 / C.P. Burger
Relation IdRELA000000411622
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002667
Pathdomain/documents/DOCU000000002667
Display NameEen geleerde schoolmeester en een geleerde boekdrukker / C.P. Burger
Relation IdRELA000000412492
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001406
Pathdomain/documents/DOCU000000001406
Display NameEen latijnse broederschapsbrief, in de Nederlanden gedrukt (1515 of 1516) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412096
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001578
Pathdomain/documents/DOCU000000001578
Display NameEen merkwaardig groot handschrift uit de Nederlanden / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000410008
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002562
Pathdomain/documents/DOCU000000002562
Display NameEen niet-beschreven incunabel van Theodoricus Martinus te Aalst (1491) / M.E. Kronenburg
Relation IdRELA000000409864
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002777
Pathdomain/documents/DOCU000000002777
Display NameEen nieuw boek over civilité-druk / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409970
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002609
Pathdomain/documents/DOCU000000002609
Display NameEen nieuw werk over de stempels op zestiende-eeuwse banden / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411362
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001669
Pathdomain/documents/DOCU000000001669
Display NameEen noordnederlandsch handschrift met "verlichterien" uit het midden van de 15e eeuw : "De meester met het stompje" / door Willem de Vreese
Relation IdRELA000000411588
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002624
Pathdomain/documents/DOCU000000002624
Display NameEen onbekende 15e eeuwsche druk van Sinte Kunera's Leven en Passie / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412605
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002622
Pathdomain/documents/DOCU000000002622
Display NameEen onbekende Antwerpsche uitgave van Suster Berken's werken / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412153
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002635
Pathdomain/documents/DOCU000000002635
Display NameEen onbekende Nederlandsche Cato-uitgave op perkament (begin 16e eeuw) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410265
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001402
Pathdomain/documents/DOCU000000001402
Display NameEen onbekende Nederlandsche Dyalogus creaturarum-uitgave van begin 16e eeuw / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411787
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002638
Pathdomain/documents/DOCU000000002638
Display NameEen onbekende aflaatbrief gedrukt door Theod. Martinus te Leuven (1514) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411412
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002605
Pathdomain/documents/DOCU000000002605
Display NameEen onbekende almanack van Dodonaeus (1540) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410246
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002563
Pathdomain/documents/DOCU000000002563
Display NameEen onjuiste toeschrijving in de Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540 / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409887
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001546
Pathdomain/documents/DOCU000000001546
Display NameEen teruggevonden gedicht van de Brusselse rederijker Jan Smeken / [door] R. Pennink
Relation IdRELA000000411295
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002776
Pathdomain/documents/DOCU000000002776
Display NameEen troostboekje bij het woeden van de pest / C.P. Burger
Relation IdRELA000000411803
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002568
Pathdomain/documents/DOCU000000002568
Display NameEen uitgave van Jan van den Dale, De Ure van der Doot, van c. 1516 / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410576
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001216
Pathdomain/documents/DOCU000000001216
Display NameEen verloren gewaand handschrift teruggevonden : Vossiuscodex G.-G. 4°.12, tweede deel / A. Gruijs
Relation IdRELA000000411106
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002754
Pathdomain/documents/DOCU000000002754
Display NameEen volledig bewaard protestantsch ABC op perkament / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410598
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002797
Pathdomain/documents/DOCU000000002797
Display NameEen zeldzame 16e-eeuwsche Zwolsche druk met Maria-houtsnede / C.P. Burger
Relation IdRELA000000412042
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004495
Pathdomain/documents/DOCU000000004495
Display NameEenwerk van Willem Barents teruggevonden / C.P. Burger
Relation IdRELA000000411069
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002558
Pathdomain/documents/DOCU000000002558
Display NameExecutie te Antwerpen van Niclaes van Oedenborgh, drukker / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410120
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002784
Pathdomain/documents/DOCU000000002784
Display NameFragmenten van een volksboek van Merlijn / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410785
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001403
Pathdomain/documents/DOCU000000001403
Display NameGerard van der Hatart als drukker te Keulen (1526) / [M.E. Kronenberg]
Relation IdRELA000000412581
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002840
Pathdomain/documents/DOCU000000002840
Display NameGroningsche boekbinders in de 15e eeuw / E.R. Kluyver
Relation IdRELA000000412757
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001398
Pathdomain/documents/DOCU000000001398
Display NameHeeft Listrius schuld aan de dood van Murmelius / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411786
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002587
Pathdomain/documents/DOCU000000002587
Display NameHenric Aerts van Boestel / F. Kossmann
Relation IdRELA000000411226
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002753
Pathdomain/documents/DOCU000000002753
Display NameHet A.B.boek van Peeter Heyns / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409911
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002764
Pathdomain/documents/DOCU000000002764
Display NameHet Album amicorum van Petrus Scriverius / D.J.H. ter Horst
Relation IdRELA000000410810
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002506
Pathdomain/documents/DOCU000000002506
Display NameHet Breviarium Windeshemense, Antwerpen, Gerard Leeu, 1488, 15 October / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000410397
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002775
Pathdomain/documents/DOCU000000002775
Display NameHet Caert-thresoor / C.P. Burger
Relation IdRELA000000411155
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002640
Pathdomain/documents/DOCU000000002640
Display NameHet Kamper liedboek (c. 1540) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411931
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002613
Pathdomain/documents/DOCU000000002613
Display NameHet Missale Leodiense, gedrukt door Johannes de Westfalia te Leuven (c. 1476-1479) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412532
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004075
Pathdomain/documents/DOCU000000004075
Display NameHet Nederlandsch verbond van boekenvrienden 1927-1928 / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410575
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002219
Pathdomain/documents/DOCU000000002219
Display NameHet Passyonael van den Heyligen in het Brits Museum te Londen, Add. Ms. 18162 / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000411115
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002595
Pathdomain/documents/DOCU000000002595
Display NameHet Prognosticon de terribilissimo maledicti antichristi adventu van 1524 teruggevonden / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411500
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002738
Pathdomain/documents/DOCU000000002738
Display NameHet abecedarium als algemeen verbreid leerboekje I-IV / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410530
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002792
Pathdomain/documents/DOCU000000002792
Display NameHet eiland der vruchtbaarheid
Relation IdRELA000000410545
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001417
Pathdomain/documents/DOCU000000001417
Display NameHet horarium van Gerard Leeu, Antwerpen 1489, 27 juli / B. Kruitwagen
Relation IdRELA000000412092
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002769
Pathdomain/documents/DOCU000000002769
Display NameHet nieuwe Gutenberg-jaarboek / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410221
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002686
Pathdomain/documents/DOCU000000002686
Display NameHet renteboek van den "Heleghen Gheest" van St. Jakobskerk te Gent (1436). Een werk van Geeraard van Woelbosch / Paul de Keyser
Relation IdRELA000000410060
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003050
Pathdomain/documents/DOCU000000003050
Display NameHet scriptorium van 'Den regulieren in onser vrouwen polder' op Walcheren / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000412326
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001663
Pathdomain/documents/DOCU000000001663
Display NameHet scriptorium van 'den regulieren in onser vrowen polder' op Walcheren / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000409786
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002604
Pathdomain/documents/DOCU000000002604
Display NameHoutsneden van Dürer in Nederland nagevolgd / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410276
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003778
Pathdomain/documents/DOCU000000003778
Display NameHuis en have van Godevaert de Bloc, scriptor en boekbinder te Brussel, 1364-1384 / Prosper Verheyden
Relation IdRELA000000411405
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001393
Pathdomain/documents/DOCU000000001393
Display NameIets over zestiende-eeuwsche boekbanden / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410099
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001829
Pathdomain/documents/DOCU000000001829
Display NameIn memoriam pater dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M. / L.C. Michels
Relation IdRELA000000410549
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001400
Pathdomain/documents/DOCU000000001400
Display NameIncunabel-bijdragen / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411059
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002946
Pathdomain/documents/DOCU000000002946
Display NameIs de codex der Vita Trudonis door zijn grootte 'n unicum? / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411718
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001544
Pathdomain/documents/DOCU000000001544
Display NameJacob van Maerlant's "Der naturen bloeme" : twee notities over handschriften / A. van Panthaleon van Eck-Kampstra
Relation IdRELA000000409636
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002342
Pathdomain/documents/DOCU000000002342
Display NameJan Baptist Houwaert en Willem van Oranje. Een presentexemplaar? / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000410893
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002590
Pathdomain/documents/DOCU000000002590
Display NameJoachim Morsius / F. Kossmann
Relation IdRELA000000409400
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002213
Pathdomain/documents/DOCU000000002213
Display NameKroniek der Handschriftenkunde VII-IX : / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000410232
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002214
Pathdomain/documents/DOCU000000002214
Display NameKroniek der Handschriftenkunde X-XI / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000410137
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002215
Pathdomain/documents/DOCU000000002215
Display NameKroniek der Handschriftenkunde XII : tekst en overlevering / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000412409
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002216
Pathdomain/documents/DOCU000000002216
Display NameKroniek der Handschriftenkunde XIII-XIV / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000412444
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002173
Pathdomain/documents/DOCU000000002173
Display NameKroniek der handschriftenkunde I / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000409494
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002174
Pathdomain/documents/DOCU000000002174
Display NameKroniek der handschriftenkunde II / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000412726
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002175
Pathdomain/documents/DOCU000000002175
Display NameKroniek der handschriftenkunde III / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000412616
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002176
Pathdomain/documents/DOCU000000002176
Display NameKroniek der handschriftenkunde IV-VI / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000412604
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002323
Pathdomain/documents/DOCU000000002323
Display NameKwade Praktijken / Willem L.de Vreese
Relation IdRELA000000409639
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002376
Pathdomain/documents/DOCU000000002376
Display NameLateldagen en dies aegyptiaci in kalenders uit Middelnederlandse handschriften / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000411204
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002550
Pathdomain/documents/DOCU000000002550
Display NameLijst van boeken op 14 mei 1940 in het bezit geweest van pater Dr F.J. Bonaventura Kruitwagen, O.F.M., destijds Weste Wagenstraat 55 te Rotterdam / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000409521
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001395
Pathdomain/documents/DOCU000000001395
Display NameLotgevallen van Jan Seversz., boekdrukker te Leiden (c. 1502-1524) en te Antwerpen (c. 1527-1530) / door M. E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411888
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002833
Pathdomain/documents/DOCU000000002833
Display NameMediaeval manuscripts with 'imposed' sheets / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000410993
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002650
Pathdomain/documents/DOCU000000002650
Display NameNa de dood van pater dr. Bonaventura Kruitwagen / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410093
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002633
Pathdomain/documents/DOCU000000002633
Display NameNaamsverandering gevraagd voor de Brusselsche dichter Colijn Coellin / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410763
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002762
Pathdomain/documents/DOCU000000002762
Display NameNadere mededeelingen over rekenpenningen / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410749
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002636
Pathdomain/documents/DOCU000000002636
Display NameNederlandsche Aesopus-uitgave van Jan van Ghelen te Antwerpen (1533?) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410679
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002669
Pathdomain/documents/DOCU000000002669
Display NameNederlandsche houtsneden 1500-1550 : Het schip van Sinte Reynuut / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410510
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002599
Pathdomain/documents/DOCU000000002599
Display NameNederlandsche post-incunabelen in Zweden / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412408
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002647
Pathdomain/documents/DOCU000000002647
Display NameNederlandse drukken in de catalogus der Librye in het Hof van Holland (1533/34) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412755
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002564
Pathdomain/documents/DOCU000000002564
Display NameNog eenige gegevens over Frans Everszoon Sonderdanck, drukker te Leiden en te Delft in de 16e eeuw / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409880
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002596
Pathdomain/documents/DOCU000000002596
Display NameNog eens de Privilegia fratrum et sororum, etc. Amsterdam-Den Hem, 1512 / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412199
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002643
Pathdomain/documents/DOCU000000002643
Display NameNog iets over Robert de Keysere, drukker in Gent en in Parijs / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410866
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001627
Pathdomain/documents/DOCU000000001627
Display NameNoord-Hollandse boekbanden : [uitgegeven door Luc Indestege] / Prosper Verheyden
Relation IdRELA000000411154
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001341
Pathdomain/documents/DOCU000000001341
Display NameNoord-Nederlandsche verluchtingskunst en een oude kloosterbibliotheek / [door] G. J. Hoogewerff
Relation IdRELA000000412553
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001401
Pathdomain/documents/DOCU000000001401
Display NameOfficieele bescheiden over Deventer drukkers in de zestiende eeuw / M.E. Houck en M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409509
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002780
Pathdomain/documents/DOCU000000002780
Display NameOlivier van Noort en zijn reis om de wereld / C.P. Burger
Relation IdRELA000000412636
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002645
Pathdomain/documents/DOCU000000002645
Display NameOnbekende Utrechtsche uitgaven van Suster Bertkens boekje / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409906
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002630
Pathdomain/documents/DOCU000000002630
Display NameOnjuiste toeschrijving van een uitgave der staturen en de lantrechten van Westvrieslant / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409343
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002610
Pathdomain/documents/DOCU000000002610
Display NameOp het grensgebied van incunabelen en postincunabelen / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412610
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001634
Pathdomain/documents/DOCU000000001634
Display NameOp zoek naar de Librije van Rooklooster / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000412384
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002521
Pathdomain/documents/DOCU000000002521
Display NameOpen- of onopengesneden boeken? / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000412841
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001405
Pathdomain/documents/DOCU000000001405
Display NameOpmerkingen bij een illustratie in Winkler Prins (deel IV, art. boek) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411953
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002272
Pathdomain/documents/DOCU000000002272
Display NameOude handschriften aan de markt : het levenswerk van prof. De Vreese / W. de Vreese
Relation IdRELA000000412033
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001761
Pathdomain/documents/DOCU000000001761
Display NamePater Bonaventura Kruitwagen en de Moderne Devotie / [Twee brieven van Bonaventura Kruitwagen, gericht aan en uitgegeven door D. de Man]
Relation IdRELA000000409924
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002732
Pathdomain/documents/DOCU000000002732
Display NamePerkamenten leerboekjes / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410943
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002745
Pathdomain/documents/DOCU000000002745
Display NamePerkamenten leerboekjes : Nieuwe vondsten / C.P. Burger
Relation IdRELA000000409666
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001915
Pathdomain/documents/DOCU000000001915
Display NamePetrarca, Teghen die strael der minnen. Een unicum van de Koninklijke Bibliotheek / R. Pennink
Relation IdRELA000000409992
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002670
Pathdomain/documents/DOCU000000002670
Display NamePost Tenebras spero lucem : Afscheid van den redacteur : C.P. Burger
Relation IdRELA000000412319
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003336
Pathdomain/documents/DOCU000000003336
Display NamePrivilegia fratrum et sororum tercii ordinis s. francisci de penitencia nuncupati. Amsterdam-Den Hem, 1512 / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410278
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002583
Pathdomain/documents/DOCU000000002583
Display NameRefereynen en liedekens op losse bladen / F. Kossmann
Relation IdRELA000000409590
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002634
Pathdomain/documents/DOCU000000002634
Display NameRobert de Keysere als drukker in Gent en in Parijs (1511-1514) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410317
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001873
Pathdomain/documents/DOCU000000001873
Display NameThe Netherlands government's purchase of Phillipps manuscripts in 1888 / A.N.L. Munby
Relation IdRELA000000410464
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001110
Pathdomain/documents/DOCU000000001110
Display NameTilburgs kleingoed I-II / [P.C. Boeren]
Relation IdRELA000000409288
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002578
Pathdomain/documents/DOCU000000002578
Display NameUit de geschiedenis der Pruisische Staatsbibliotheek / F. Kossmann
Relation IdRELA000000409806
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002763
Pathdomain/documents/DOCU000000002763
Display NameVan den A.B.C. oft letteren der Gotthen / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410710
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002423
Pathdomain/documents/DOCU000000002423
Display NameVermeende handschriften / P. Leendertz Jr
Relation IdRELA000000410864
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002598
Pathdomain/documents/DOCU000000002598
Display NameVervolging van kettersche boeken in de Nederlanden (c. 1515-1528) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411915
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002660
Pathdomain/documents/DOCU000000002660
Display NameVerwoesting - en opbouw / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410472
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002750
Pathdomain/documents/DOCU000000002750
Display NameVreemde alfabetten / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410143
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002798
Pathdomain/documents/DOCU000000002798
Display NameWalvischvaarten en overwinteringen : Kort Verhael van de Gedaente der Walvisschen, En hare Namen, en voorts waer, en hoe, deselve in zee gevangen worden / C.P. Burger
Relation IdRELA000000412014
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005982
Pathdomain/documents/DOCU000000005982
Display NameWat er met boeken van aartsbisschop Boonen gebeurde / Robert Foncke
Relation IdRELA000000412200
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002520
Pathdomain/documents/DOCU000000002520
Display NameWatermerken in incunabelen / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000412280
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002514
Pathdomain/documents/DOCU000000002514
Display NameWerd er in de Middeleeuwen bij het schrijven gedicteerd? / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411048
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002508
Pathdomain/documents/DOCU000000002508
Display NameWie is de schrijver van de Stella clericorum? / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411902
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001399
Pathdomain/documents/DOCU000000001399
Display NameWillem Corver in 1511 te Parijs? / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411374
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002749
Pathdomain/documents/DOCU000000002749
Display NameZestiende-eeuwsche Nederlandsche abc-boeken : Nog iets over de perkamentboekjes / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410104
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002628
Pathdomain/documents/DOCU000000002628
Display Name[Over: Accurti, Thomas. Editiones saeculi XV pleraeque bibliographis ignotae, Annotationes ad opus quod inscribitur "Gesamtkatalog der Wiegendrucke". Florentiae 1930]/ M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411110
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002593
Pathdomain/documents/DOCU000000002593
Display Name[Over: Bausch, P. De portretten der graven en gravinnen van Holland in Jan Seversz' Divisiekroniek 1517] / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411886
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002626
Pathdomain/documents/DOCU000000002626
Display Name[Over: Bibliothèque Royale de Belgique, Exposition de reliures I. Du XII siècle à la fin du XVIe (Bruxelles 1930)] / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412401
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002627
Pathdomain/documents/DOCU000000002627
Display Name[Over: Bibliothèque Royale de Belgique, Exposition de reliures II. Du XVII siècle à la fin du XIXe (Bruxelles 1931)] / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411089
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002525
Pathdomain/documents/DOCU000000002525
Display Name[Over: Collijn, Isak. Katalog der Inkunabeln der Kgl. Bibliothek in Stockholm, Teil II, Heft I. Stockholm 1916] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000410272
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002619
Pathdomain/documents/DOCU000000002619
Display Name[Over: Gutenberg-Jahrbuch 1929] / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409972
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002620
Pathdomain/documents/DOCU000000002620
Display Name[Over: Kiselev, Nicolaus. Index palaeotyporum quotquot in Bibliotheca Publica olim Rumianzoviensi nunc Leniniana Mosquae asservantur. Mosq. 1927-1929] / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409750
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002664
Pathdomain/documents/DOCU000000002664
Display Name[Over: Kukula, Richard. Erinnerungen eines Bibliothekars. Weimar 1925] / C.P. Burger
Relation IdRELA000000410650
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002512
Pathdomain/documents/DOCU000000002512
Display Name[Over: Lehman, P. Vom Mittelalter und von der lateinischen Philologie des Mittelalters. München 1914] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411892
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002340
Pathdomain/documents/DOCU000000002340
Display Name[Over: Loubier, H. en H. Klette. Jahrbuch der Einbandkunst. Dl. II-IV (1928-1931)] / Willem L de Vreese
Relation IdRELA000000410423
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002528
Pathdomain/documents/DOCU000000002528
Display Name[Over: Lyell, J. Cardinal Ximinez, Statesman, ecclesiastic, soldier and man of letters. London 1917] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411383
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002510
Pathdomain/documents/DOCU000000002510
Display Name[Over: Marx, J. Handschriftenverzeichnis der Seminarbibliothek zu Trier. Trier 1912] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000410312
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002220
Pathdomain/documents/DOCU000000002220
Display Name[Over: Menhardt, H. Das ältere Handschriftenverzeichnis der Wiener Hofbibliothek von Hugo Blotius 1576, Kritische Ausgabe der Handschrift Series nova 4451 vom Jahre 1597 mit vier Anhängen / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000411186
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002505
Pathdomain/documents/DOCU000000002505
Display Name[Over: Roos, A. Catalogus der incunabelen van de bibliotheek der Rijks-Universiteit te Groningen. Groningen 1912] / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000411046
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002663
Pathdomain/documents/DOCU000000002663
Display Name[Over: Schretlen, M.J. Dutch and flemish woodcuts. London 1925] / R Pennink
Relation IdRELA000000409482
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002221
Pathdomain/documents/DOCU000000002221
Display Name[Over: Unterkircher, F. Inventar der illuminierten Handschriften, Inkunabeln und Frühdrucke der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil I und II] / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000411396
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004724
Pathdomain/documents/DOCU000000004724
Display Name[Over: W. de Vreese: Bouwstoffen tot het Middelnederlandsch Woordenboek 's-Gravenhage, 1927] / F. Kossmann
Relation IdRELA000000412110
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie