'Van den seven ghetijden der Passien onses Heren' / L.M.Fr. Daniëls

Typedocument
Title'Van den seven ghetijden der Passien onses Heren' / L.M.Fr. Daniëls
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001195
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a3252eff-8d64-4f3c-b60d-789644907b74
Deletedno
Relation Count 9
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004818
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004818
Display NameVan den seven ghetijden der passien onses heren
Relation IdRELA000000398889
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000013895
Pathdomain/teksten/TEXT000000013895
Display NameLeven van S. Clara
Relation IdRELA000000280441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013465
Pathdomain/teksten/TEXT000000013465
Display NameVan den seven ghetijden der passien onses heren
Relation IdRELA000000278767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013113
Pathdomain/teksten/TEXT000000013113
Display NameZes legenden uit Noordnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea met toegevoegde legenden
Relation IdRELA000000277598
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000412337
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001837
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001837
Display NameDaniëls, L.M.Fr.
Relation IdRELA000000012372
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007171
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007171
Display NameOlim ISRAEL (Arnhem) : 1
Relation IdRELA000000119603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006011
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006011
Display NameROTTERDAM, HMSR : 1659
Relation IdRELA000000105638
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie