Het Keulse fragment van een Middelnederlandse herbarijs / Willy l. Braekman

Typedocument
TitleHet Keulse fragment van een Middelnederlandse herbarijs / Willy l. Braekman
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001129
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e7c9c399-4652-4c7a-a051-d349c07846a3
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000003058
Pathdomain/teksten/TEXT000000003058
Display NameHerbarijs; fragm.
Relation IdRELA000000236285
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000019
Pathdomain/documents/DOCU000000000019
Display NameVerslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Relation IdRELA000000410917
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005014
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005014
Display NameKEULEN, HA : W Qu. 327*
Relation IdRELA000000092688
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000743
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000743
Display NameBraekman, W.L.
Relation IdRELA000000012248
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005014
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005014
Display NameKEULEN, HA : W Qu. 327*
Relation IdRELA000000092686
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie