Medieval Netherlandic manuscripts in libraries in the State of Massachusetts / Christine Boot

Typedocument
TitleMedieval Netherlandic manuscripts in libraries in the State of Massachusetts / Christine Boot
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001118
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/66dbfc04-2cb1-4734-806f-57f31bbcfc14
Deletedno
Relation Count 210
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006746
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006746
Display NameSinte Jorijs edel riddare
Relation IdRELA000000405921
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000009629
Pathdomain/teksten/TEXT000000009629
Display Name
Relation IdRELA000000264387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041319
Pathdomain/teksten/TEXT000000041319
Display Name'Mariagetijde'
Relation IdRELA000000384494
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041327
Pathdomain/teksten/TEXT000000041327
Display NameBegin van de apocalyps
Relation IdRELA000000384522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009632
Pathdomain/teksten/TEXT000000009632
Display NameBijbelcommentaar?; fragm.
Relation IdRELA000000264400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040361
Pathdomain/teksten/TEXT000000040361
Display NameBoetpsalmen in de Zuidnederlandse vertaling (handschriftelijke titel doet denken aan de parafrase van de boetpsalmen)
Relation IdRELA000000381304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040408
Pathdomain/teksten/TEXT000000040408
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040321
Pathdomain/teksten/TEXT000000040321
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote met litanie
Relation IdRELA000000381166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040387
Pathdomain/teksten/TEXT000000040387
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote, met litanie
Relation IdRELA000000381395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040392
Pathdomain/teksten/TEXT000000040392
Display NameBoetpsalmen met de Litanie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021223
Pathdomain/teksten/TEXT000000021223
Display NameBrief
Relation IdRELA000000305366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022183
Pathdomain/teksten/TEXT000000022183
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000308922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040371
Pathdomain/teksten/TEXT000000040371
Display NameCommuniegebed (Eya, vader van hemelrike)
Relation IdRELA000000381341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021233
Pathdomain/teksten/TEXT000000021233
Display NameCommuniegebed ontleend aan het Manuale
Relation IdRELA000000305399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021227
Pathdomain/teksten/TEXT000000021227
Display NameComputistische cirkels met begeleidende tekst
Relation IdRELA000000305379
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006679
Pathdomain/teksten/TEXT000000006679
Display NameDat spiegel der monicken
Relation IdRELA000000253533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021244
Pathdomain/teksten/TEXT000000021244
Display NameDe vijf pater noster van S. Franciscus
Relation IdRELA000000305434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040425
Pathdomain/teksten/TEXT000000040425
Display NameDelen van diverse getijden: Getijden van de eeuwige wijsheid, getijden van de Heilige Geest en getijden van S. Maria in de vertaling van Geert Grote (onvolledig en verkeerd ingebonden)
Relation IdRELA000000381523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020591
Pathdomain/teksten/TEXT000000020591
Display NameEen gedicht van geisteliker mynnen
Relation IdRELA000000303162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020590
Pathdomain/teksten/TEXT000000020590
Display NameEen gheystelec wijnghelaech
Relation IdRELA000000303159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040335
Pathdomain/teksten/TEXT000000040335
Display NameEvangelie van Johannes 1,1-14 met aflaat van Paus Clemens V
Relation IdRELA000000381213
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022176
Pathdomain/teksten/TEXT000000022176
Display NameExcerpt uit Bedudinghe op cantica canticorum
Relation IdRELA000000308899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041328
Pathdomain/teksten/TEXT000000041328
Display NameExcerpt uit evangelie van Johannes (Joh. 11, 21)
Relation IdRELA000000384526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022172
Pathdomain/teksten/TEXT000000022172
Display NameExcerpt uit mystiek (?) traktaat
Relation IdRELA000000308887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022174
Pathdomain/teksten/TEXT000000022174
Display NameExempel
Relation IdRELA000000308893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021232
Pathdomain/teksten/TEXT000000021232
Display NameGebed
Relation IdRELA000000305396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040415
Pathdomain/teksten/TEXT000000040415
Display NameGebed na de communie
Relation IdRELA000000381487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041330
Pathdomain/teksten/TEXT000000041330
Display NameGebed na de onvangst van de communie
Relation IdRELA000000384532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041322
Pathdomain/teksten/TEXT000000041322
Display NameGebed om troost tot Maria
Relation IdRELA000000384503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041333
Pathdomain/teksten/TEXT000000041333
Display NameGebed over de passie
Relation IdRELA000000384542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041332
Pathdomain/teksten/TEXT000000041332
Display NameGebed over de piëta
Relation IdRELA000000384539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040374
Pathdomain/teksten/TEXT000000040374
Display NameGebed tijdens de communie
Relation IdRELA000000381350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021230
Pathdomain/teksten/TEXT000000021230
Display NameGebed tot Christus om genade
Relation IdRELA000000305390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022179
Pathdomain/teksten/TEXT000000022179
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis
Relation IdRELA000000308910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040342
Pathdomain/teksten/TEXT000000040342
Display NameGebed tot S. Andreas
Relation IdRELA000000381238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040375
Pathdomain/teksten/TEXT000000040375
Display NameGebed tot S. Anna
Relation IdRELA000000381353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040344
Pathdomain/teksten/TEXT000000040344
Display NameGebed tot S. Apollonia
Relation IdRELA000000381245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040345
Pathdomain/teksten/TEXT000000040345
Display NameGebed tot S. Barbara
Relation IdRELA000000381250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040346
Pathdomain/teksten/TEXT000000040346
Display NameGebed tot S. Catharina
Relation IdRELA000000381254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022168
Pathdomain/teksten/TEXT000000022168
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000308873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040341
Pathdomain/teksten/TEXT000000040341
Display NameGebed tot S. Petrus apostel
Relation IdRELA000000381234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040347
Pathdomain/teksten/TEXT000000040347
Display NameGebed tot S. Sebastiaan
Relation IdRELA000000381258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040340
Pathdomain/teksten/TEXT000000040340
Display NameGebed tot de bewaarengel
Relation IdRELA000000381231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041323
Pathdomain/teksten/TEXT000000041323
Display NameGebed van S. Bernardus aan Maria
Relation IdRELA000000384507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021259
Pathdomain/teksten/TEXT000000021259
Display NameGebed van keizer Maximiliaan
Relation IdRELA000000305490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021249
Pathdomain/teksten/TEXT000000021249
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000305460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040366
Pathdomain/teksten/TEXT000000040366
Display NameGebed voor de overledenen
Relation IdRELA000000381323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040328
Pathdomain/teksten/TEXT000000040328
Display NameGebed, verwant aan Mnl. vertaling van O Nuda humanitas
Relation IdRELA000000381190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021242
Pathdomain/teksten/TEXT000000021242
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus
Relation IdRELA000000305427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013125
Pathdomain/teksten/TEXT000000013125
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000277643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040338
Pathdomain/teksten/TEXT000000040338
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius, in de redactie van 9 gebeden
Relation IdRELA000000381224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008720
Pathdomain/teksten/TEXT000000008720
Display NameGeestelijke tekst, met in tweede deel preek van meester Eckhart over Luc. 10,38 (Quint I, nr.2)
Relation IdRELA000000261213
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021236
Pathdomain/teksten/TEXT000000021236
Display NameGeloofsartikelen
Relation IdRELA000000305409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040313
Pathdomain/teksten/TEXT000000040313
Display NameGetijden van S. Maria in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040320
Pathdomain/teksten/TEXT000000040320
Display NameGetijden van alle heiligen
Relation IdRELA000000381163
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040317
Pathdomain/teksten/TEXT000000040317
Display NameGetijden van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000381156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040359
Pathdomain/teksten/TEXT000000040359
Display NameGetijden van de Heilige Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040356
Pathdomain/teksten/TEXT000000040356
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381285
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040315
Pathdomain/teksten/TEXT000000040315
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid in de vertaling van Geert Grote met litanie
Relation IdRELA000000381149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029687
Pathdomain/teksten/TEXT000000029687
Display NameGetijdenboek (usus Utrecht); Mnl.
Relation IdRELA000000342216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021229
Pathdomain/teksten/TEXT000000021229
Display NameHet Cuelsche Pater Noster
Relation IdRELA000000305386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013561
Pathdomain/teksten/TEXT000000013561
Display NameHoe hen die prelaten regieren soelen
Relation IdRELA000000279073
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020596
Pathdomain/teksten/TEXT000000020596
Display NameJan van Namen: Een suete minnelycke leeringe
Relation IdRELA000000303179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040357
Pathdomain/teksten/TEXT000000040357
Display NameKalender
Relation IdRELA000000381289
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040394
Pathdomain/teksten/TEXT000000040394
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000381424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040369
Pathdomain/teksten/TEXT000000040369
Display NameKorte getijden van het Heilig Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040358
Pathdomain/teksten/TEXT000000040358
Display NameLange getijden van het Heilig Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040404
Pathdomain/teksten/TEXT000000040404
Display NameLange getijden van het Heilig Kruis in de vertaling van Geert Grote, folia aan het eind ontbreken
Relation IdRELA000000381452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040316
Pathdomain/teksten/TEXT000000040316
Display NameLange getijden van het kruis
Relation IdRELA000000381153
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041334
Pathdomain/teksten/TEXT000000041334
Display NameLes over hoe een volkomen mens te zijn
Relation IdRELA000000384546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021243
Pathdomain/teksten/TEXT000000021243
Display NameLeven van Jezus in gebeden (met voor ieder gebed een miniatuur)
Relation IdRELA000000305430
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022976
Pathdomain/teksten/TEXT000000022976
Display NameLied
Relation IdRELA000000311931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021251
Pathdomain/teksten/TEXT000000021251
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000305466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041326
Pathdomain/teksten/TEXT000000041326
Display NameMis voor de zielen
Relation IdRELA000000384518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023051
Pathdomain/teksten/TEXT000000023051
Display NameMnl. bewerking van Visio Philiberti (Een openbaerijnc van een ziel tot sijn lichaem)
Relation IdRELA000000312220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021460
Pathdomain/teksten/TEXT000000021460
Display NameMnl. gebed van Augustinus op zijn sterfbed
Relation IdRELA000000306286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041321
Pathdomain/teksten/TEXT000000041321
Display NameMnl. vert. van O intemerata
Relation IdRELA000000384500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041324
Pathdomain/teksten/TEXT000000041324
Display NameMnl. vert. van Obsecro te
Relation IdRELA000000384512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041329
Pathdomain/teksten/TEXT000000041329
Display NameMnl. vert. van Summe sacerdos en vere pontifex, hier toegeschreven aan Ambrosius
Relation IdRELA000000384529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021258
Pathdomain/teksten/TEXT000000021258
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000305487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040426
Pathdomain/teksten/TEXT000000040426
Display NameMnl. vertaling van Ave Regina celorum
Relation IdRELA000000381529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040322
Pathdomain/teksten/TEXT000000040322
Display NameMnl. vertaling van Ave regina celorum
Relation IdRELA000000381171
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040334
Pathdomain/teksten/TEXT000000040334
Display NameMnl. vertaling van Ave verum corpus
Relation IdRELA000000381209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021238
Pathdomain/teksten/TEXT000000021238
Display NameMnl. vertaling van Deus, propitius esto mihi et custos mei
Relation IdRELA000000305415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021246
Pathdomain/teksten/TEXT000000021246
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000305447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040423
Pathdomain/teksten/TEXT000000040423
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000381517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013127
Pathdomain/teksten/TEXT000000013127
Display NameMnl. vertaling van Martinus van Braga: Formula honestae vitae
Relation IdRELA000000277649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021241
Pathdomain/teksten/TEXT000000021241
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000305424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021231
Pathdomain/teksten/TEXT000000021231
Display NameMnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000305393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040326
Pathdomain/teksten/TEXT000000040326
Display NameMnl. vertaling van Salve tremendum caput nostri Salvatoris, met aflaat van S.Petrus en paus Innocentius IV
Relation IdRELA000000381182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040343
Pathdomain/teksten/TEXT000000040343
Display NameMnl. vertaling van Sancte Herasme preciose martyr
Relation IdRELA000000381242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021239
Pathdomain/teksten/TEXT000000021239
Display NameMnl. vertaling van Vincentius Ferrerius: Gebed tot de naam van Jezus
Relation IdRELA000000305418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012035
Pathdomain/teksten/TEXT000000012035
Display NameMnl. vertaling van Willem Jordaens: Latijnse vertaling van Zuidnederlandse bewerking van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen
Relation IdRELA000000273841
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040324
Pathdomain/teksten/TEXT000000040324
Display NameMnl. vertaling van de Latijnse hymne Salve sancta facies, proza
Relation IdRELA000000381176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040332
Pathdomain/teksten/TEXT000000040332
Display NameMnl. vertaling van gebed Gratias tibi ago, Domine sancte
Relation IdRELA000000381204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021248
Pathdomain/teksten/TEXT000000021248
Display NameMnl. vertaling van gebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000305457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022184
Pathdomain/teksten/TEXT000000022184
Display NameMnl. vertaling van het begin van van evangelie van Johannes
Relation IdRELA000000308925
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021250
Pathdomain/teksten/TEXT000000021250
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000305463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021257
Pathdomain/teksten/TEXT000000021257
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000305484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007155
Pathdomain/teksten/TEXT000000007155
Display NameMnl. vertaling van preek van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000255460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022173
Pathdomain/teksten/TEXT000000022173
Display NameMystieke tekst, mogelijk Mnl. vertaling van Hendrik Herp: Collatio prima, echter wel met afwijkend incipit
Relation IdRELA000000308890
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040336
Pathdomain/teksten/TEXT000000040336
Display NameO Scepper alre creaturen (Berijmd gebed tot God)
Relation IdRELA000000381218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021235
Pathdomain/teksten/TEXT000000021235
Display NameOnze vader
Relation IdRELA000000305406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041331
Pathdomain/teksten/TEXT000000041331
Display NameOverdenking op de passie / exempel
Relation IdRELA000000384535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021221
Pathdomain/teksten/TEXT000000021221
Display NamePreek
Relation IdRELA000000305360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022169
Pathdomain/teksten/TEXT000000022169
Display NamePreek over Mat. 21,12
Relation IdRELA000000308877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022170
Pathdomain/teksten/TEXT000000022170
Display NamePreek over de eucharistie
Relation IdRELA000000308881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021225
Pathdomain/teksten/TEXT000000021225
Display NamePreek over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000305372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008825
Pathdomain/teksten/TEXT000000008825
Display NamePreek van Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000261735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023654
Pathdomain/teksten/TEXT000000023654
Display NameSinte Jorijs edel riddare (Berijmd gebed tot Sint Joris)
Relation IdRELA000000315042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013126
Pathdomain/teksten/TEXT000000013126
Display NameSpiegeltekst op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000277646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021220
Pathdomain/teksten/TEXT000000021220
Display NameTekst over de twaalf vruchten van de eucharistie
Relation IdRELA000000305357
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022171
Pathdomain/teksten/TEXT000000022171
Display NameTekst over kloosterlijke terechtwijzingen, misschien vervolg op voorgaande tekst
Relation IdRELA000000308885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022175
Pathdomain/teksten/TEXT000000022175
Display NameTekst over kloosterlijke terechtwijzingen, misschien vervolg op voorgaande teksten, met begin citaat van Johannes Climacus (?)
Relation IdRELA000000308896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022180
Pathdomain/teksten/TEXT000000022180
Display NameTekst over wereldversmading, hier als inleiding op gebed
Relation IdRELA000000308913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021237
Pathdomain/teksten/TEXT000000021237
Display NameTien geboden
Relation IdRELA000000305412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018824
Pathdomain/teksten/TEXT000000018824
Display NameTien punten over de navolging van Jezus
Relation IdRELA000000296370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020595
Pathdomain/teksten/TEXT000000020595
Display NameTraktaat over de twaalf evangelische raden
Relation IdRELA000000303176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041317
Pathdomain/teksten/TEXT000000041317
Display NameTroostend gebed
Relation IdRELA000000384488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006680
Pathdomain/teksten/TEXT000000006680
Display NameTweede Mnl. vertaling van Boek II en III van David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000253537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021228
Pathdomain/teksten/TEXT000000021228
Display NameUtrechtse kalender
Relation IdRELA000000305383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020592
Pathdomain/teksten/TEXT000000020592
Display NameVanden bogaert die ene Clare maecte
Relation IdRELA000000303165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041318
Pathdomain/teksten/TEXT000000041318
Display NameVert. van Jesu duldis memoria(?), hier toegeschreven aan S. Bernardus
Relation IdRELA000000384491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041320
Pathdomain/teksten/TEXT000000041320
Display NameVert. van Salve sancta parens
Relation IdRELA000000384497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040329
Pathdomain/teksten/TEXT000000040329
Display NameVigilie voor de overledenen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041325
Pathdomain/teksten/TEXT000000041325
Display NameVijf groeten aan S. Maria, vertl van Salve misericordia Maria
Relation IdRELA000000384515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021240
Pathdomain/teksten/TEXT000000021240
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000305421
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000087
Pathdomain/documents/DOCU000000000087
Display NameArchives et bibliothèques de Belgique = Archief- en bibliotheekwezen in België
Relation IdRELA000000410929
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007606
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007606
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 159
Relation IdRELA000000124465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007607
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007607
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 160
Relation IdRELA000000124481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005852
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005852
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 172
Relation IdRELA000000103086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007603
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007603
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 33
Relation IdRELA000000124415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007604
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007604
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 86
Relation IdRELA000000124429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007605
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007605
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 93
Relation IdRELA000000124450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007764
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007764
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Dutch 13
Relation IdRELA000000126121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007267
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007267
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Lat. 268
Relation IdRELA000000120847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007330
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007330
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Riant 91
Relation IdRELA000000121539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005902
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005902
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 132 H
Relation IdRELA000000104079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007769
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007769
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 253 H
Relation IdRELA000000126228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007765
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007765
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 31
Relation IdRELA000000126142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007766
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007766
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 39
Relation IdRELA000000126161
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001977
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001977
Display NameBoot, Chr.
Relation IdRELA000000012228
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007608
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007608
Display NameBOSTON, PL : Ms. 1600
Relation IdRELA000000124497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007606
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007606
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 159
Relation IdRELA000000124464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007607
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007607
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 160
Relation IdRELA000000124479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005852
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005852
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 172
Relation IdRELA000000103083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007603
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007603
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 33
Relation IdRELA000000124413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007604
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007604
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 86
Relation IdRELA000000124428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007605
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007605
Display NameBOSTON, PL : q. Med. 93
Relation IdRELA000000124449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007764
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007764
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Dutch 13
Relation IdRELA000000126119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007267
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007267
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Lat. 268
Relation IdRELA000000120843
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007330
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007330
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Riant 91
Relation IdRELA000000121537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005902
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005902
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 132 H
Relation IdRELA000000104074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007769
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007769
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 253 H
Relation IdRELA000000126225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007765
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007765
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 31
Relation IdRELA000000126140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007766
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007766
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 39
Relation IdRELA000000126159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007771
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007771
Display NameCAMBRIDGE, MHS : Wat. D.V.1
Relation IdRELA000000126269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008029
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008029
Display NameSPRINGFIELD, CL : 91 H 78
Relation IdRELA000000129221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012105
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012105
Display NameSPRINGFIELD, CL : 91 I 29
Relation IdRELA000000174730
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie