Seuse-, Ruusbroec- und Schoonhoven-Texte in einer mystisch-ascetischen Sammelhandschrift aus dem Benediktinerinnenkloster Kortenberg in Brabant / Hartmut Beckers

Typedocument
TitleSeuse-, Ruusbroec- und Schoonhoven-Texte in einer mystisch-ascetischen Sammelhandschrift aus dem Benediktinerinnenkloster Kortenberg in Brabant / Hartmut Beckers
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001047
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c0b060cb-dcaa-4d46-8bfc-17b70dc0dac9
Deletedno
Relation Count 23
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000005142
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005142
Display NameKortenberg bij Leuven, Benedictinessen
Relation IdRELA000000408854
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004675
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004675
Display NameQuade condicien des eyghens wille ende der onghehoersamheyt
Relation IdRELA000000404140
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000005769
Pathdomain/teksten/TEXT000000005769
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden seven sloten (r.949-1043)
Relation IdRELA000000249054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006721
Pathdomain/teksten/TEXT000000006721
Display NameExcerpten uit Zuidnederlandse vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,8-9 en 13, II,2-5, I,11 en 5, vervolgens delen uit I,15, 3, 1 en 6
Relation IdRELA000000253721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012690
Pathdomain/teksten/TEXT000000012690
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola prima in Eemsteyn
Relation IdRELA000000276055
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012689
Pathdomain/teksten/TEXT000000012689
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola secunda in Eemsteyn
Relation IdRELA000000276052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012693
Pathdomain/teksten/TEXT000000012693
Display NameOver de liefde voor Christus en haat tegen de wereld
Relation IdRELA000000276062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012692
Pathdomain/teksten/TEXT000000012692
Display NameOver de lof van God
Relation IdRELA000000276060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012691
Pathdomain/teksten/TEXT000000012691
Display NameOver de navolging van Christus, niet ontleend aan de Imitatio Christi
Relation IdRELA000000276058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012681
Pathdomain/teksten/TEXT000000012681
Display NameQuade condicien des eyghens wille ende der onghehoersamheyt
Relation IdRELA000000276025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012682
Pathdomain/teksten/TEXT000000012682
Display NameQuade condicien des eyghens wille ende der onghehoersamheyt; hier aangekondigd als preek
Relation IdRELA000000276028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012684
Pathdomain/teksten/TEXT000000012684
Display NameTekst over gehoorzaamheid op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000276036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012685
Pathdomain/teksten/TEXT000000012685
Display NameVan der eyghenscap
Relation IdRELA000000276039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012688
Pathdomain/teksten/TEXT000000012688
Display NameVan die doecht des swigens
Relation IdRELA000000276049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012680
Pathdomain/teksten/TEXT000000012680
Display NameVijf poente die zeere scadelec zijn onder gheesteleke menschen, Ripuar. Hier toegeschreven aan Jan van Ruusbroec
Relation IdRELA000000276021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012679
Pathdomain/teksten/TEXT000000012679
Display NameVijf poente die zeere scadelec zijn onder gheesteleke menschen, gevolgd door Vijf poente van groter volcomenheit
Relation IdRELA000000276015
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000297
Pathdomain/documents/DOCU000000000297
Display NameLeuvensche bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde
Relation IdRELA000000412706
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000005142
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005142
Display NameKortenberg bij Leuven, Benedictinessen
Relation IdRELA000000012109
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000006882
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006882
Display NameDÜSSELDORF, KM : Kunstgewerbeabteilung 11285
Relation IdRELA000000115818
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001896
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001896
Display NameBeckers, Hartmut
Relation IdRELA000000012108
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000006882
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006882
Display NameDÜSSELDORF, KM : Kunstgewerbeabteilung 11285
Relation IdRELA000000115814
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie