Het Haagse handschrift van heraut Beyeren : de wordingsgeschiedenis van een autograaf / W. van Anrooij

Typedocument
TitleHet Haagse handschrift van heraut Beyeren : de wordingsgeschiedenis van een autograaf / W. van Anrooij
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001034
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7b740af1-1764-4352-9803-ac63150e22d3
Deletedno
Relation Count 9
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006808
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006808
Display NameKorte kroniek van Vlaanderen
Relation IdRELA000000406219
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000024017
Pathdomain/teksten/TEXT000000024017
Display NameHeraut Beyeren: Korte kroniek van Vlaanderen, -1286
Relation IdRELA000000316668
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000003720
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003720
Display NameHeraut Beyeren quondam Gelre
Relation IdRELA000000012085
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000335
Pathdomain/documents/DOCU000000000335
Display NameTijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde / uitg. vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Relation IdRELA000000411002
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003133
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003133
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 37
Relation IdRELA000000066484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002689
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002689
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 39
Relation IdRELA000000060532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003906
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003906
Display NameBRUSSEL, KB : 17914
Relation IdRELA000000079084
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001532
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001532
Display NameAnrooij, W. van
Relation IdRELA000000012084
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003133
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003133
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 37
Relation IdRELA000000066475
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie