Bibliotheca hieronymiana manuscripta : la tradition manuscrite des œuvres de Saint Jérôme / Bernard Lambert

Typedocument
TitleBibliotheca hieronymiana manuscripta : la tradition manuscrite des œuvres de Saint Jérôme / Bernard Lambert
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000001009
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/829a27aa-f877-4383-a8ee-cbb0d735dd45
Deletedno
Relation Count 98
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006258
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006258
Display NameMullaert, P. (Gent)
Relation IdRELA000000395560
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000007707
Pathdomain/teksten/TEXT000000007707
Display Name
Relation IdRELA000000257709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006089
Pathdomain/teksten/TEXT000000006089
Display NameBijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000250504
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006095
Pathdomain/teksten/TEXT000000006095
Display NameBijbelvertaler van 1360: Der vader boec, gedeeltelijk (levens uit Vitae patrum I) en andere teksten
Relation IdRELA000000250544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021497
Pathdomain/teksten/TEXT000000021497
Display NameBrief op naam van Hieronymus (Hieronymi Epist. 130)
Relation IdRELA000000306428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000355
Pathdomain/teksten/TEXT000000000355
Display NameDat boec der reynicheit; Mnl.
Relation IdRELA000000219594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021495
Pathdomain/teksten/TEXT000000021495
Display NameEucharistiegebed op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000306422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006629
Pathdomain/teksten/TEXT000000006629
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Epistola de morte Hieronymi
Relation IdRELA000000253355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021519
Pathdomain/teksten/TEXT000000021519
Display NameExcerpt uit leven van S. Hilarius (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken)
Relation IdRELA000000306511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006630
Pathdomain/teksten/TEXT000000006630
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Hieronymusbrieven
Relation IdRELA000000253359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021452
Pathdomain/teksten/TEXT000000021452
Display NameGebed op naam van S. Hieronymus
Relation IdRELA000000306255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013657
Pathdomain/teksten/TEXT000000013657
Display NameHieronymus: Epistel tot Suzannam die gevallen was in oncuusheden
Relation IdRELA000000279382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013656
Pathdomain/teksten/TEXT000000013656
Display NameHieronymus: Epistel tot demetriaden die maghet hoe dat behoert een maghet te wanderen
Relation IdRELA000000279378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008293
Pathdomain/teksten/TEXT000000008293
Display NameHieronymus: Van dem heilgen manne Malcho
Relation IdRELA000000259716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021536
Pathdomain/teksten/TEXT000000021536
Display NameKapittel over S. Hieronymus uit Bijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000306577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017985
Pathdomain/teksten/TEXT000000017985
Display NameLegende van S. Hieronymus
Relation IdRELA000000293742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008915
Pathdomain/teksten/TEXT000000008915
Display NameLegende van S. Hilarius, toegeschreven aan Hieronymus
Relation IdRELA000000262093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035259
Pathdomain/teksten/TEXT000000035259
Display NameLeven van S. Hieronymus
Relation IdRELA000000364166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006445
Pathdomain/teksten/TEXT000000006445
Display NameLeven van S. Hieronymus uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000252427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021597
Pathdomain/teksten/TEXT000000021597
Display NameLeven van S. Hilarius, toegeschreven aan S. Hieronymus
Relation IdRELA000000306793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021534
Pathdomain/teksten/TEXT000000021534
Display NameLeven van S. Paulus uit Bijbelvertaler van 1360: Der vader boec (Hieronymus: Vita sancti Pauli primi eremitae)
Relation IdRELA000000306570
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021453
Pathdomain/teksten/TEXT000000021453
Display NameMeditaties over Psalmen, Hooglied etc. op naam van S. Hieronymus; Mnl.
Relation IdRELA000000306260
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036216
Pathdomain/teksten/TEXT000000036216
Display NameMiddelnederlandse vertaling van Hieronymus: Vita sancti Malchi captivi monachi
Relation IdRELA000000367980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021518
Pathdomain/teksten/TEXT000000021518
Display NameMnl. excerpt uit David van Augsburg: Profectus religiosorum met aan het eind dictum op naam van S. Hieronymus (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken)
Relation IdRELA000000306506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006568
Pathdomain/teksten/TEXT000000006568
Display NameMnl. vertaling van Hieronymusbrieven
Relation IdRELA000000253093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010280
Pathdomain/teksten/TEXT000000010280
Display NameMnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000266834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014025
Pathdomain/teksten/TEXT000000014025
Display NameMnl. vertaling van Origenes: Homilia XII in Lucam
Relation IdRELA000000280845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014026
Pathdomain/teksten/TEXT000000014026
Display NameMnl. vertaling van Origenes: Homilia XVII in Lucam
Relation IdRELA000000280848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013820
Pathdomain/teksten/TEXT000000013820
Display NameMnl. vertaling van Regula monachorum (pseudo-Hieronymus)
Relation IdRELA000000280047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036284
Pathdomain/teksten/TEXT000000036284
Display NameOver Maria
Relation IdRELA000000368222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021498
Pathdomain/teksten/TEXT000000021498
Display NamePreek (op naam van Hieronymus?)
Relation IdRELA000000306432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000625
Pathdomain/teksten/TEXT000000000625
Display NamePsalmen en cantica in standaardredactie Moderne Devotie, Ezechiel, Daniel, Job en Salomons boeken uit Bijbelvertaling van 1360; hs. is verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000221395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007963
Pathdomain/teksten/TEXT000000007963
Display NameSancte jheronimus schrijft in enen sermoen van onser vrouwen hemelvaert
Relation IdRELA000000258533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008699
Pathdomain/teksten/TEXT000000008699
Display NameTekst op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000261088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008914
Pathdomain/teksten/TEXT000000008914
Display NameVan S. Paulus
Relation IdRELA000000262091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008292
Pathdomain/teksten/TEXT000000008292
Display NameVan Sante Hylarion
Relation IdRELA000000259714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008291
Pathdomain/teksten/TEXT000000008291
Display NameVan sante Paulus dem yrsten eynsedeler of hermyten
Relation IdRELA000000259712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021535
Pathdomain/teksten/TEXT000000021535
Display Name`Malcus boec' uit Bijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000306574
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001603
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001603
Display NameLambert, Bernard
Relation IdRELA000000012028
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003562
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003562
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 E 5
Relation IdRELA000000073923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003409
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003409
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 G 56
Relation IdRELA000000071455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002679
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002679
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 7
Relation IdRELA000000060389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001257
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001257
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 13
Relation IdRELA000000040355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003408
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003408
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 18
Relation IdRELA000000071438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002942
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002942
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1006
Relation IdRELA000000063775
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006806
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006806
Display NameBRUSSEL, BOLLANDISTEN : 494
Relation IdRELA000000115022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003824
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003824
Display NameBRUSSEL, KB : 11173-77
Relation IdRELA000000077742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003664
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003664
Display NameBRUSSEL, KB : 2810-13
Relation IdRELA000000075569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003790
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003790
Display NameBRUSSEL, KB : 8027
Relation IdRELA000000077239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004055
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004055
Display NameBRUSSEL, KB : II 1944
Relation IdRELA000000081237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004111
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004111
Display NameBRUSSEL, KB : II 3462
Relation IdRELA000000081982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001737
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001737
Display NameBRUSSEL, KB : IV 296
Relation IdRELA000000047504
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006816
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006816
Display NameCUIJK, SA : 204
Relation IdRELA000000115183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004859
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004859
Display NameDARMSTADT, HLHB : 941
Relation IdRELA000000091226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004861
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004861
Display NameDARMSTADT, HLHB : 984
Relation IdRELA000000091244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006997
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006997
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 40 (101 F 12 KL)
Relation IdRELA000000117270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001630
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001630
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 51 (101 F 7 KL)
Relation IdRELA000000046006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001643
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001643
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 64 (10 V 1 KL)
Relation IdRELA000000046198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005091
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005091
Display NameKEULEN, HA : GB Fol. 88
Relation IdRELA000000093364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004907
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004907
Display NameKEULEN, HA : W Fol. 155
Relation IdRELA000000091703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001941
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001941
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2231
Relation IdRELA000000050254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001943
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001943
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2260
Relation IdRELA000000050299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007170
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2383
Relation IdRELA000000119583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000871
Display NameLEIDEN, UB : LTK 234
Relation IdRELA000000035292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001311
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001311
Display NameLEIDEN, UB : LTK 277
Relation IdRELA000000041126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006320
Display NameLEIDEN, UB : LTK 280
Relation IdRELA000000109079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001354
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001354
Display NameLEIDEN, UB : LTK 325
Relation IdRELA000000041961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001373
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001373
Display NameLEIDEN, UB : LTK 347
Relation IdRELA000000042354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001377
Display NameLEIDEN, UB : LTK 351
Relation IdRELA000000042446
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015230
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015230
Display NameLEIDEN, UB : LTK ????
Relation IdRELA000000207741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009034
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009034
Display NameMULLAERT (Gent) : z.s.
Relation IdRELA000000138925
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001549
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 23
Relation IdRELA000000044997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000351
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000351
Display NameNIJMEGEN, UB : 301
Relation IdRELA000000027827
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000356
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000356
Display NameNIJMEGEN, UB : 307
Relation IdRELA000000027923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007226
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007226
Display NameOlim BONN, UB : S 315 (verloren)
Relation IdRELA000000120399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005785
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005785
Display NamePARIJS, BA : 8205
Relation IdRELA000000101987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005786
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005786
Display NamePARIJS, BA : 8206
Relation IdRELA000000101995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008973
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008973
Display NameRIJSEL, BM : Olim 136
Relation IdRELA000000138379
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000575
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000575
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 18
Relation IdRELA000000031673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006991
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006991
Display NameSTOCKHOLM, KB : A 217
Relation IdRELA000000117191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005265
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005265
Display NameTILBURG, TF : TFK HS 4
Relation IdRELA000000095182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005146
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005146
Display NameUTRECHT, MCC : BMH SJ 92
Relation IdRELA000000093870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005544
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005544
Display NameUTRECHT, UB : 3 L 6
Relation IdRELA000000098395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002361
Display NameWENEN, ONB : 15416
Relation IdRELA000000056132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002490
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002490
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 248
Relation IdRELA000000057628
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie